Skip to content

Együtt tovább az Évközi időben a 30.héttől 2019-ben

Új oldalon folytatódik újra az Együtt tovább oldal, az Évközi idő hosszúsága miatt. Az aktuális nap továbbra is mindig az oldal alján jelenik meg!

Évközi 30.vasárnap- A mai vasárnapról a 2016-os oldalon hallgathatunk két prédikációt: egyiket a szentleckéből, másikat az evangéliumból megközelítve!

 

10.28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok- Szent Júdás Tádé apostol főünnepét ünneplik ma a soproni Domonkos Templomban. A honlapon a 2015-ös, a 2016-os és a 2017-es oldalon találhatunk prédikációt Szent Júdás Tádé napjának szentírási szakaszairól. Leginkább a hitünk kialakulásával, annak szabadságával és miértjével kapcsolatban hallgathatunk elmélkedéseket!

Kedd az Évközi 30.héten – 2013-ból a szentleckéről gondolkodva – bár az evangéliumról kezdve- hallgathatunk prédikációt! A reménységről, az Isten ígéretei után való sóvárgásról!

Szerda az Évközi 30.héten – 2013-ból, a “szűk kapuról” hallgathatunk gondolatokat!

Csütörtök az Évközi 30.héten – A 2015-ös oldalon két prédikációt is hallgathatunk.  “Az Úristen nem váltogatja a szándékait, mint valami propeller.” 🙂 Erről, Szent Pál hihetetlen stílusáról és még sok mindenről!

Mindenszentek előestéjén, 2014-ből: A REMÉNY van ma a középpontban, nem a halál. “Mert a szentségnek az útja nem a halálnak a kérdése, hanem valami egészen más!”

Mindenszentek főünnepéről többféle megközelítésből hallgathatjuk Máté atya gondolatait, a különböző évekből! A prédikációk az alábbi évek után, a honlapon a 2014-es, a 2016-os és a 2017-es oldalon folytatódnak. Növekedjék az Úristen utáni vágyunk ezen a napon! 🙂

Mindenszentek főünnepe 2007-ből: “Egyetlen egy dolgot kellene elismernünk: hogy nem vagyunk Isten!… A szentté levés ennek elismerésével kezdődik.”

Mindenszentek főünnepe 2010-ből: Hová illene Mindenszentek ünnepe a liturgikus évben? Mert ez az ünnep nem a temető ünnepe…

Mindenszentek főünnepe 2011-ből: Hogyan hősök a szentek a nyolc boldogság fényében?

 

Halottak napja nem az ujjongás napja, mint a tegnapi. A honlapon csak a 2014-es oldalon van prédikáció, de két másik év gondolatai is segítsenek eligazodni bennünket ezen a különösen is imádságra indító napon!

2007-ből: “Isten az életnek a pártolója!”

2011-ből: A halottainkért való imádság értelméről!

 

Évközi 31.vasárnap- A mai vasárnapról a 2016-os oldalon találunk két prédikációt is Zakeus története kapcsán! Az akadályokról, amiket le kellett küzdenie! És “kapunk mi is egy szép harcot!” – tudhatjuk meg a reggeli prédikációból!…

 

Hétfő az Évközi 31.héten – A kapni tudás képességének fontosságáról 2005-ből hallgathatunk gondolatokat!

Szent Imre herceg alakja mindig megihlette a prédikációiban Máté atyát! Most ezekből hármat töltök fel, segítsenek minket jobban megérteni Szent Imre lelkületét!

2004-ből:

2007-ből:

2013-ból:

Szerda az Évközi 31.héten – A  “toronyépítés” feltételeiről 2015-ös oldalon hallhatunk építő gondolatokat!!

11.07. Domonkos Mindenszentek – Ma ünnepli a Domonkos Rend az összes szentjét! Mi a domonkosok szentségének az útja? 2011-ből hallhatunk erről, de a 2017-es oldalon is találunk prédikációt!

2011-ből:

Ha pedig a mai szentleckéről és evangéliumról szeretnénk hallgatni gondolatokat, akkor:

Csütörtök az Évközi 31.héten, 2003-ból:

Péntek az Évközi 31.héten – A 2017-es oldalon hallgathatunk pénteki prédikációt a hűtlen intézőről!

De ma ünnepli a Domonkos Rend az összes halottját. Máté atyát is… A következő prédikációból megtudhatjuk – bár egészen más az az életút, amit Máté atya járt végig: de mégis! -, hogy miért fontos ez az imádságban hordozás! Majd a 2017-es oldalt is megkereshetjük, ahol folytathatjuk ezt a gondolkodást!

Domonkos Halottak napja 2012-ből:

11.09. A Lateráni Bazilika felszentelése- Prédikációt hallgathatunk az ünnepről két különböző olvasmánnyal, a 2016-os oldalon, valamint 2012-ből!

2012-ből:

Évközi 32.vasárnap- A mai vasárnapról 2004-ből találtam prédikációt! A feltámadásról, a feltámadásunkról! gondolkodva, az olvasmány és az evangélium alapján!

2004-ből:

 

11.11. Szent Márton püspökről 2003-ból hallgathatunk prédikációt!

2003-ból:

Hétfő az Évközi 32.héten – Ha pedig a köznapról szeretnénk hallgatni tanítást, azt a 2014-es oldalon tehetjük meg!

Kedd az Évközi 32.héten – A 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációkat a mai napról! “Nem bántó azt hallani, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk!” Erről is… 🙂

Szerda az Évközi 32.héten – A 2014-es és a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációkat a mai napról! Nem biztos, hogy csupán a háláról szeretne Jézus tanítani a 10 leprás történetében…

Csütörtök az Évközi 32.héten – A 2017-es és a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációkat a mai napról! Hol kell keresnünk az Isten Országát?… Meghallgathatunk 2013-ból még egy nagyon érdekes gondolatsort is arról, milyen feltételei vannak a világ beteljesülésének!

2013-ból:

Péntek az Évközi 32.héten – A honlapon található évekből bőségesen hallgathatunk prédikációt erről a napról! Kétszer az olvasmányról (2015 és 2017) és kétszer az evangéliumról (2014 és 2016) gondolkodva vagy abból kiindulva. De ma ünnepeljük Nagy Szent Albertet, róla is hallhatunk -a napján keresve- 2014-ből, 2016-ból és 2017-ből!

Szombat az Évközi 32.héten – A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt! “Mit jelent az, hogy Isten igazságot szolgáltat az embereknek?”

Évközi 33.vasárnap- A mai vasárnapról ill.annak szentírási szakaszairól a 2016-os oldalon hallgathatunk két prédikációt! “Nincs, mit csodálkoznunk!…”

Hétfő az Évközi 33.héten – A honlapon a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt Jézusnak a vak koldussal való találkozásáról!

11.19. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének szentírási szakaszairól a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt!

Szerda az Évközi 33.héten – A honlapon a 2015-ös és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt az evangélium mai, nagyon különleges történetéről!

Csütörtök az Évközi 33.héten – A honlapon a 2014-es oldalon találunk prédikációt Jeruzsálem megsiratásáról. 2013-ból pedig az olvasmánnyal is összefüggésben hallgathatjuk ezeket a gondolatokat!

2013-ból:

Péntek az Évközi 33.héten – A honlapon több évből, a 2014-es, 2015-ös és a 2017-es oldalon találunk prédikációkat a nap szentírási szakaszairól!

Szombat az Évközi 33.héten – A honlapon a 2015-ös oldalon találunk sok jó gondolatot a halál utáni életről, az evangéliumban feltett kérdés kapcsán!

 

Krisztus, a Mindenség Királya – Más-más evangéliummal ugyan, de három évből is hallgathatunk prédikációkat az Egyházi év utolsó vasárnapjáról, Krisztus királyságáról: 2014-ből, 2015-ből és 2016-ból!

 

11.25. Alexandriai Szent Katalin- Egy szent emléknapjának kálváriájáról… 🙂 A 2015-ös oldalon hallhatunk többek között erről is, abban az évben szerdán!

A 34.héten, péntekig, több prédikációt is találunk a honlap oldalain az utolsó évközi hét szentmiséinek szentírási szakaszairól. Ezek a beszédek összeszedetté és figyelő szívűvé segíthetnek bennünket az életünkkel kapcsolatban!

Hétfőn: a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon,

Kedden: a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon,

Szerdán: a 2016-os oldalon,

Csütörtökön: a 2014-es és a 2015-ös oldalon,

Pénteken: a 2014-es, 2015-ös és a 2017-es oldalon hallgathatjuk a napi gondolatokat!

11.30. Szent András apostol- 2006-ból hallgathatunk egy nagyon szép gondolatsort az apostol kapcsán a hitrejutásról!

 

Estétől belépünk az Adventi időbe! Új oldalakon hallgathatjuk majd a prédikációkat!