Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben 2020

“Elhengerült!…”

 

 

Pünkösdvasárnap

2013-ból: a Szentlélek csodáiról

 

2017-ből: a pünkösdi szekvencia éneklésével

Pünkösd vigíliája

2003-ból: “Az Úr úgy akar magának dicsőséget szerezni, hogy közben minket megajándékoz!…”

2006-ból: A Lélek működéséről

 

Szombat Húsvét 7.hetében –  2017-ből hallgathatunk egy elgondolkodtató elmélkedést a Pünkösd előtti utolsó napról, valamint a szentírási szakaszokról egy jó összefoglalót 2013-ból!

2013-ból:

2017-ből

 

Péntek Húsvét 7.hetében

2003-ból – A szentlecke kapcsán: Ebből a történetből megláthatjuk, “körülbelül mennyit fog fel a világ a mi kereszténységünkből…!”

 

 

2005-ből – Az evangélium kapcsán: “A szeretetvallomásra Péternek van szüksége”, nem az Úrnak…

Csütörtök Húsvét 7.hetében –  2014-ben Pál apostol zseniális fellépéséről hallunk a Főtanács előtt, a 2015-ben  arról, hogy ebben hogyan követhetjük a hitünk megvallása során, a 2017-ben pedig az evangélium tanítását is belevonva hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

Szerda Húsvét 7.hetében –  2014-ben a szentlecke és egy domonkos szerzetes, Veronai Szent Péter élete kapcsán, a 2015-ben pedig a “világ” fogalmáról hallgathatunk elmélkedést!

2014-ből

2015-ből

Kedd Húsvét 7.hetében – Az evangélium kapcsán a Szentlélekről 2006-ból hallgathatunk gondolatokat! A 2014-es és a 2015-ös felvételen pedig belevonva a szentlecke mondanivalóját is! “Az ember megijed attól, ha nagy ajándékot akarnak neki adni…” Hogy ezt mégis fel lehet dolgozni, azt megtudhatjuk a 2014-es prédikációból!

2006-ból:

2014-ből

2015-ből

Hétfő Húsvét 7.hetében

2005-ből: A Szentleckéről

2006-ból: Az Evangéliumról

Urunk Mennybemenetele –  A mai a reménység és a titkok vasárnapja! Mivel az ünnep ugyanarról szól mindegyik évben- a különböző évek más-más szentírási szakaszaitól függetlenül-, ezért több évből is ajánlok prédikációt szeretettel!

2008-ból

2011-ből

2012-ből

2014-ből – Vigília mise

2014-ből – Ünnepi mise

 

Szombat Húsvét 6.hetében

2018-ból

Péntek Húsvét 6.hetében – “De mi a kérdés?”…

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Csütörtök Húsvét 6.hetében –  “Kell egy kis idő!…”

2014-ből

2015-ből

Szerda Húsvét 6.hetében – Három évből, a Szentlélekről, a Szentháromság titkáról és az emberi tanúságtételről elmélkedve!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Kedd Húsvét 6.hetében – 2015-ből hallgathatunk prédikációt, ám nem a szentírási szakaszokról, hanem a szentmise kezdő könyörgéséről. Kihagyhatatlan. 🙂

A szentleckéről a 2014-es oldalon hallgathatunk gondolatokat.

A mai evangélium kapcsán pedig 2007-ből töltöttem fel prédikációt!

2007-ből:

 

Hétfő Húsvét 6.hetében – 2015-ből hallgathatunk prédikációt a hit kalandos terjedéséről!

Húsvét 6.vasárnapja

2014-ből

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Az evangéliumról egy nagyon érdekes elmélkedést hallgathatunk. Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

Szerda Húsvét 5.hetében Bőséges termés található a korábbi évek prédikációit illetően a mai evangéliumról! Hallgassunk ezekből hármat és erősítsenek minket ezen a napon is!

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

 

Kedd Húsvét 5.hetében

2015-ből

2016-ból

Hétfő Húsvét 5.hetében A honlap oldalain nem, de korábbi évekből hallgathatunk prédikációkat erről a napról!

2004-ből: A szentlecke története -és az érettségi-kapcsán, mit jelent az “elegendő hit”?

2009-ből: Szintén a szentleckében megjelenő görög filozófia kapcsán…

2007-ből: Az Evangélium tanításáról

Húsvét 5.vasárnapja

2014-ből

Szombat Húsvét 4.hetében

2018-ból

Péntek Húsvét 4.hetében

2016-ból

Csütörtök Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

Szerda Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

Kedd Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

Hétfő Húsvét 4.hetében

2014-ből- A szentleckéről

2015-ből- Az evangéliumról: Jézus a pásztor vagy az ajtó?

Húsvét 4.vasárnapjáról az “A” évben sajnos nincsen prédikáció… Viszont a 2018-as “B” évben a mai evangélium folytatása hangzik el és ott hallhatunk a Jó Pásztorról!

2018-ból

Szombat Húsvét 3.hetében

2014-ből

2016-ból

05.02. Szent Atanáz püspök- Egy másik napi evangéliummal, de megemlékezvén a szent püspökről is:

Péntek Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

Csütörtök Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

04.29. Sziénai Szent Katalin ünnepe

Kedd Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Hétfő Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Húsvét 3.vasárnapja

2005-ből

2014-ből

04.25. Szent Márk evangélista ünnepe

2017-ből

Péntek Húsvét 2.hetében

2007-ből

2014-ből

Csütörtök Húsvét 2.hetében

2005-ből- a Szentleckéből kiindulva…

Szerda Húsvét 2.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Kedd Húsvét 2.hetében

2015-ből

2016-ból

Hétfő Húsvét 2.hetében

2014-ből: Jézus följebb akarja emelni a tekintetünket!

2015-ből: “Nikodémus mond valamit és Jézus erre válaszol valami egészen mást…”

2017-ből: “Amikor vége Húsvét nyolcadának, akkor úgy hirtelen visszazuhanunk a földre és nem a Föltámadottat látjuk a mindennapi szentmisei olvasmányokban, hanem valami mást!”

 

Húsvét 2.vasárnapja – Ezen a vasárnapon mindegyik évben mások az olvasmányok, az evangélium viszont ugyanaz! Így a 2014-es és a 2018-as oldalon találunk prédikációkat. Szeretettel ajánlom ezeken kívül a 2013-as prédikációt, aminek a bevezető gondolatsora után gyönyörű szép következtetéseknek lehetünk meghallói – és lehetünk megvalósítói is!

2013-ból

Szombat Húsvét nyolcadában

 2018-ból:  “Jézus nem fogja rövid gyeplőre a tanítványait!…”

2006-ból: Akár csak lelkesedünk,akár komoly a megtérésünk – Jézus feltámadt!

Péntek Húsvét nyolcadában

2005-ből: Halászat…

Csütörtök Húsvét nyolcadában

2006-ból: A föltámadt ember mivoltáról!

Szerda Húsvét nyolcadában

2003-ból: Nem kell többé “megjelenni akarni” !

2006-ból – Törjék össze a szomorúságunkat ezek a húsvéti történetek!

Kedd Húsvét nyolcadában

2011-ből: “Milyen módon változik meg az ember belső világa attól, hogy a föltámadott Jézus megszólítja…”

2015-ből:

Húsvéthétfő

2008-ból: “Amit nem lehet elintézni pénzzel, azt el lehet intézni sok pénzzel!”

2015-ből: “Remegve, de örömmel!…”

Húsvétvasárnap

Húsvéti szekvencia

2008-ból: “Hiszem, ha látom…De jobb, hogy: hiszem, ha nem látom!”

2015-ből: “Hogyan lesz Húsvét a mi életünk számára?”

2018-ból: “Boldogok lehetünk mi, akiknek az életét ez meg tudta változtatni…”

 

Húsvét vigíliája

Húsvéti örömének

2007-ből – Mi komolyan vesszük-e a feltámadás hitét?…

2009-ből: Az “élet legnagyobb kalandjáról” 🙂