Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2023

 

A Karácsonyi ünnepkör és a Húsvéti ünnepkör ünneplése két részre osztja az Évközi időt. Most ennek az első részébe lépünk, ami rövidebb, csupán Hamvazószerdáig tart.

Az idei vasárnapok a honlapon a 2014-es és a 2017-es oldalak vasárnapjaival azonos igeliturgiájúak. Hétköznapokon az evangélium minden évben ugyanaz, az olvasmányok pedig a páratlan években elhangzóknak felelnek meg!

 

Szerdától új oldalon hallgathatjuk a napi prédikációkat. Együtt tovább Nagyböjtben!

Kedd az Évközi 7.héten

2014-ből: Az evangélium kapcsán

 

Hétfő az Évközi 7.héten Miért nem tudták a tanítványok kiűzni az ördögöt?

2009-ből

2017-ből

 

Évközi 7. vasárnap 

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 6.héten A mai szentlecke kapcsán a hitről hallgathatunk gondolatokat 2007-ből!

 

Péntek az Évközi 6.héten

2007-ből: A Pünkösd, a Lélek mindent helyreállít…

 

Csütörtök az Évközi 6.héten

2012-ből: Mikor, milyen helyzetben dől el az, hogy bele merjük-e vetni a bizalmunkat Jézusba?

 

Szerda az Évközi 6.héten A mai két prédikáció mindegyikében szó van a páros év szentleckéjéről is, ami más, mint ebben az évben, de mindkettő szól az evangéliumi részletről is.

2014-ből: Mi is sokszor járkáló fáknak nézzünk embertársainkat…

2006-ból: Jézus minket is kézen fog és kivezet a sötétségből!

 

02.14. Szent Cirill és Szent Metód ünnepe: Mi kell ahhoz elsősorban, hogy a hitre jussunk?

2012-ből

2014-ből

2015-ből

 

Hétfő az Évközi 6.héten A mai olvasmányról egy nagyon tanulságos prédikációt töltöttem fel Káin bűne kapcsán 2003-ból. Azóta is szívemben hordom azt az igazságot, hogy ha a kötelességünk teljesítésére nem kapunk elismerést, akkor nem kell mindjárt rosszra gondolnunk!

 

Szombat az Évközi 5.héten

2003-ból: Az eredeti bűnről és következményeiről, valamint az ehhez kapcsolódó reménységünkről!

 

Péntek az Évközi 5.héten A süketnémaság kapcsán…

2015-ből

2007-ből

 

Csütörtök az Évközi 5.héten: A kiskutyák is…”

2014-ből

 

Szerda az Évközi 5.héten

2015-ből: A Teremtés könyvének mai történetéről

 

Kedd az Évközi 5.héten

2014-ből: Mit kezdjünk a “törvénnyel” az életünkben!

2015-ből: Isten velünk kapcsolatos alapvető szándékáról

2013-ból: Hogyan szerethetünk szabadon, hasonlóképpen az Úristenhez!

 

Hétfő az Évközi 5.héten

2003-ból

2014-ből

2015-ből

 

Évközi 5.vasárnap “Látva jótetteiteket…”

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 4.héten Ma szintén több felvételt töltök fel, kettő közülük az evangéliumi történetről szól, egy pedig a szentleckéről!

2003-ból: A zsidó levél végéből, az igazi istentiszteletről. Nagyon érdekes elemzése annak, mit jelent az engedelmesség a mi életünkben!

2011-ből: Arról, hogyan kezelhetjük a fáradtságot és a nehézségeket, Jézus nyomán!

2013-ból: Hogyan lehetnek gyorsabbak az emberek gyalog, mint Jézus és tanítványai a vitorlással?… Ez az elrejtett apróság az evangéliumban, jelez nekünk pár fontos dolgot!

 

Péntek az Évközi 4.héten Ez az evangéliumi történet alaposan kiütötte Máté atyánál a biztosítékot… 🙂 Több felvételt is feltöltök az évek sorából és lehet, hogy van ismétlődő gondolat bennük. De ezeket nekünk nagyon jó megjegyeznünk!

2003-ból

2006-ból

2011-ből

2013-ból

 

02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

2016-ból: “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!”

2007-ből

Prédikáció: Az Isten ebbe az ünnepbe rejtette el az üdvösségünk titkát!

Szentségimádás: Hitünk értelmessége és érzelmessége a mai ünnepből kiindulva!

 

Szerda az Évközi 4.héten

2015-ből: Hogyan kell érteni “Isten fenyítését”? – A szentlecke kapcsán.

 

Kedd az Évközi 4.héten

2015-ből: Miért fonódik egybe ez a két történet?

2013-ból: Ma bizonyos  lelki helyzeteinkre is kapunk magyarázatot és segítséget!

2009-ből: A keresztény életünk összehasonlítva a sporttal, a szentleckéből kiindulva!

 

Hétfő az Évközi 4.héten

2014-ből: Megtudjuk, hogy valójában ez egy gyönyörű történet!

2007-ből: Se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

 

Évközi 4.vasárnap

2011-ből: A 8 boldogság miért nem programbeszéd?…

 

01.28. Aquinói Szent Tamás ünnepe

2014-ből

2013-ból

2016-ból

 

Péntek az Évközi 3.héten 

2017-ből

 

01.26. Szent Timóteus és Szent Titusz emléknapja: Hogyan érhetjük el a képmutatás nélküli hitet?…És mit kapunk mi küldetésül Jézustól?…

2015-ből

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 3.héten

2014-ből: “Nem is olyan egyszerű meghallani ezeket a példázatokat…

 

01.25. Szent Pál apostol megtérése ünnepe: Miért kell és miért jó ünnepelnünk Pál megtérését?… 

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Kedd az Évközi 3.héten

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 3.héten

2017-ből: Hogyan állunk a Szentlélek elleni bűnökkel?…

 

Évközi 3.vasárnap

2017-ből

2014-ből

 

Szombat az Évközi 2.héten

2007-ből

2015-ből

 

Péntek az Évközi 2.héten

2016-ból: Hogyan lehettek képesek a tanítványok a feladatuk elvégzésére?…

 

Csütörtök az Évközi 2.héten 

2016-ból: Le tudnak borulni a tisztátalan lelkek Jézus előtt? És milyen céllal?

 

01.18. Árpád-házi Szent Margit szűz

2016-ból

2013-ból

 

Kedd az Évközi 2.héten “A tanítványok éhesek!”

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 2.héten

2015-ből: “A böjtölés nem KELL kérdése!”

2017-ből: A zsidó levél kapcsán

2006-ból: Mit feszít szét Jézusnak az új bora és hogyan gondolkodjunk a keresztények egységéről?

 

Évközi 2.vasárnap- Ezen a héten a keresztények egységéért imádkozunk már évek óta, a prédikáció is ezért alakul így, a szentírási részekből kiindulva!

2008-ból:Az Egyházról elmélkedve…

 

Szombat az Évközi 1.héten

2005-ből: Lévi meghívásáról egy rövid prédikáció: Hozzánk is betérhet Jézus!…

 

Péntek az Évközi 1.héten : “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 1.héten

2015-ből: Márk evangéliumáról és a csodák mibenlétéről

2013-ból: Miért kellett elmenni a gyógyult leprásnak a paphoz?

 

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 1.héten 

2015-ből: A mai különös evangéliumi történetről, valamint a szentlecke kapcsán!

2013-ból: Hogyan működik az ördög?

 

Hétfő az Évközi 1.héten

2015-ből a szentlecke kapcsán: Jézus Isten dicsőségének a kisugárzása!

2005-ből: Jézus rögtön talál követőket a fellépése után…