Skip to content

Együtt tovább Adventben 2021

 

 

Beléptünk az Adventi időbe, új Egyházi év kezdődött!

 

A hétköznapokon bármelyik évből hallgathatunk prédikációt, hiszen a szentírási szakaszok az adventi időben ugyanazok mindegyik évben! A vasárnapok pedig a 2015-ös “C” évben ugyanazok a honlap oldalai közül!

 

Éjféltől, a “Gyermek születésétől” a Karácsonyi időbe lépünk, új oldalon folytatódnak a prédikációk!

December 24. : Jézus még nem tett semmit !- Zakariás mégis elmond mindent…

2003-ból

2005-ből

2015-ből

 

December 23. – “Ó, Emmanuel…” : Hogyan kell értelmezni Zakariás elnémulását? Nagyon tanulságos választ kapunk a magunk életére nézve is…

2014-ből

2015-ből

 

December 22. – “Ó, nemzetek Királya…”

2014-ből

2015-ből

 

December 21. – “Ó, Napkelet…” : A hit örömét nem csupán a magunk számára kaptuk…!

2006-ból

2013-ból

2017-ből

 

December 20. – “Ó, Dávid kulcsa…”

2017-ből: Az olvasmány kapcsán…

2005-ből: Ránk mit bízott az Isten?…

 

Advent 4. vasárnapja

2015-ből: “Egy nagyon egyszerű leckét kapunk a karácsony ünneplésére ebből a történetből”

2006-ból: “Jézus nekünk mondta azt, hogy “Íme, eljövök”, mielőtt bármit is tett volna…”

 

December 18. – “Ó, Urunk… A mai napról két évből találunk prédikációt! “Az élet nem a levegővételből áll!”

2013-ból

2014-ből

 

December 17. – “Ó, Bölcsesség…! Ma három évből is hallhatunk arról, hogy mihez kezdjünk a 3×14 nemzedék felsorolásával az evangéliumban!… 🙂 

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

A mai naptól dátum szerint vannak a szentírási szakaszok, függetlenül attól, melyik napra esnek. Az Úr Jézus születésére való közvetlen felkészülést segítik! Minden napon felhangzik egy Ó-antifóna a vesperásban, amelyek a Megváltó utáni vágyakozást fejezik ki!

Csütörtök Advent 3.hetében

2011-ből: Miben áll Keresztelő János nagysága?

 

Szerda Advent 3.hetében

2011-ből: Keresztelő János és az ő kételkedése…

 

12.14. Keresztes Szent János emléknapja kapcsán a misztikáról, Isten -valamennyire való- megismerésének erről a különleges útjáról 2017-ből hallhatunk!

 

Kedd Advent 3.hetében

2011-ből: Miről szól az Atya akaratának teljesítése?…

2014-ből: Miért hoz Jézus ilyen meredek példát?…

 

Hétfő Advent 3.hetében

2014-ből: Ma hallhatunk a “Biblia két legnagyobb poénjáról” (Előtte szálláskereséssel)

2010-ből: Gondolatok Bileám gyönyörű története kapcsán!

 

Advent 3. vasárnapja 

2015-ből: Mit tanulhatunk Keresztelő Szent Jánostól és mit az Úr Jézustól?

 

Szombat Advent 2. hetében

2014-ből: Sem Illés, sem Keresztelő János, sem az Úr Jézus nem látványosan, szenzációval lép a világba: bennünk kell megtörténni az érkezésüknek! Csak észre kell vennünk…

 

Péntek Advent 2. hetében: A mai napról, Isten bölcsességéről, Jézus és Keresztelő János látszólag ellentmondó magatartásáról több évből találunk prédikációkat! “Attól függ…” Mosolyra indító és nagyon tanulságos a 2013-as felvétel! 🙂 Érdemes ezzel kezdeni, azért is, mert még bővül a gondolatsor a következő években!

2013-ból

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök Advent 2. hetében

2014-ből: Honnan van az én örömöm? és: Megtanulni az ujjongást!

2015-ből

 

12.08. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának titkáról, a hittétel kimondásának történetéről, a mi küzdelmeinkről az áteredő bűn miatt és Mária különösen szép lelkületéről hallgathatunk prédikációkat!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Kedd Advent 2. hetében

2013-ból: Honnan is erednek az emberi jogok?

2014-ből: Az Isten nem akarja, hogy elvesszünk!

2006-ból: Isten szándéka szerint a Megváltás 100%-os!

 

Hétfő Advent 2.hetében

2015-ből: A szentség útja nemcsak erkölcsi kérdés!

2006-ból: A tetőn át minden megtörténhet! 🙂

 

Advent 2. vasárnapjáról 2015-ből hallgathatunk prédikációt Isten gyengéd hangjáról! (Magyarázatképpen: Kornél egy nagyon értelmesen olvasó és kedvesen csengő hangú gyermek volt, aki az olvasmányokat olvasta.) Az evangéliumhoz szorosabban kapcsolódva pedig 2003-ból találtam prédikációt!

2015-ből

2003-ból

 

Szombat Advent első hetében

2006-ból: Az evangéliumról gondolkodva és a szentmise könyörgéséből kiindulva a szabadságról! Mikor és miben van nekünk szabadságunk?

 

Péntek Advent első hetében: A két vak meggyógyításáról többféle megközelítésben találunk prédikációkat!

2013-ból

2014-ből

2015-ből

 

Csütörtök Advent első hetében: az evangéliumról, a sziklára építés jelentéséről és értelméről!

2014-ből

2015-ből (Abban az évben Xavéri Szent Ferenc emléknapján)

2016-ból

2017-ből

2007-ből: Az ószövetségi olvasmányról, a háborúk kapcsán

 

Szerda Advent első hetében

2015-ből: “A Húsvét van beleírva ebbe a történetbe!”

2006-ból: Itt a földön mindig marad bennünk egy hiány és adventben ezt is át kell éreznünk!

 

11.30.Szent András apostol

2016-ból

 

Hétfő Advent első hetében

2006-ból: Jézus többet ad, mint amire számítunk!

2008-ból: Nem biztos, hogy a megszokott vallásosság vezet közelebb az Úrhoz…

 

2012 Adventjének első hetében négy, összefüggő gondolatmenetű rorate-prédikációt hallgathatunk meg a 2017-es oldal aljára görgetve! Ezért ezeket nem töltöm fel az egyes hétköznapokon, érdemes egyben meghallgatni! 🙂 

 

Advent 1. vasárnapja

2003-ból: A virrasztásról…

2012-ből: Kezdődhet úgy is az idei Adventünk, hogy “életet akarjunk adni a napoknak és ne napokat adni az életünkhöz”…

2015-ből: Mit kezdhetünk a teljesületlen vágyainkkal?…