Skip to content

Együtt tovább a Karácsonyi időben 2021

 

Holnaptól belépünk az Évközi idő első, Nagyböjtig tartó részébe egy új oldalon: Együtt tovább az Évközi idő I.-ben

 

Urunk megkeresztelkedése – A mai vasárnapról négy évből is találunk prédikációt! Ebben az évben a 2016-os és a 2013-as felvételben elhangzó evangéliumot hallhatjuk, de az ünnep témája miatt a többi év prédikációja is aktuális most!

2013-ból: Ebben a gondolatmenetben Jézus világba lépése nagyon szemléletes módon a “mi világba lépésünk” példájává lesz!

2014-ből

2015-ből: A víz alá merítés jelentéséről!

 

2016-ból: Jézus keresztsége és a mienk!

 

 

01.08. Szombat, karácsonyi köznap Vízkereszt után: Ha a kenyérszaporítás történetét olvassák ma az evangéliumban, akkor egy 2015-ös prédikáció adhat nekünk gondolatokat, többek között a saját helyünkről az Egyházban!

2015-ből

 

01.07. Péntek, karácsonyi köznap Vízkereszt után

2015-ből

 

01.06. Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepéről hallgathatunk három prédikációt az ünnepről, többféle nézőpontból magyarázva a történetet! Emeljék a szívünket az Úristen felé ezek a gondolatmenetek! Aki közvetlenebb formában szeretne hallani erről a témáról, annak szeretettel ajánlok egy beszélgetést is a rádióban Máté atyával!

2009-ből

2014-ből

 

2015-ből

 

Rádiófelvétel

 

01.05. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2012-ből: Az előítéletek feladásáról…

 

01.04. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt 

2016-ból: Nagyon elgondolkodtató, amikor azt mondja Máté atya: Évtizedekig el lehet ezen morfondírozni!… Ráadásul utána meghallgathatjuk, hogyan gondolkodott erről 10 évvel azelőtt… 🙂

2006-ból: Jézus bennünket is meghív magához!

 

01.03. Jézus Szent Neve

2004-ből: Hogyan valósul meg a nevünk jelentése az életünkben? És Jézusnál?

 

Karácsony utáni 2. vasárnap-  “Nagyon messze megy a mi hitünk!” Megtudhatjuk a prédikációkból azt is, hogy ez a vasárnap hogyan illeszkedik a liturgiába és még több tanítást is a szentírási szövegek kapcsán!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

01.01. Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe

2016-ből: Egyfajta ünneprontás az Evangéliumban?… 🙂

2012-ből: A püspöki körlevélről – kicsit másképp… 🙂

2007-ből: Hogyan tekintünk az Istenre:mint főnök vagy mint atya?…

 

12.31. Karácsony nyolcadának 7.napja

2004-ből: Isten kétszeres nagylelkűségérő!

2015-ből: “Ma is Karácsonyt ünneplünk!”…

 

12.30. Karácsony nyolcadának 6.napja

2003-ból: A három kísértés kapcsán, amik: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége! Mit kezdhetünk most ezekkel?…

2004-ből: A Jézus születését követő történésekről!

 

12.29. Karácsony nyolcadának 5.napja

2004-ből: Jézus istenségének és emberségének kettősségéről…

2008-ból: A Megtestesülés céljáról!

 

12.28. Aprószentek ünnepe

2005-ből: Miért az Újszövetség és nem az Ószövetség szentjei ők?

2004-ből: Az evangéliumról gondolkodva…

 

12.27. Szent János apostol és evangelista: A “szeretett tanítványról”, illetve a hitre jutás titokzatosságáról!

2006-ból

2014-ből

 

Szent Család vasárnapja

2003-ból: Mi az a fontos szempont, amit a mi családjaink is elleshetnek a Szent Család életéből?

2007-ből: Jézus születésének és az azt követő időszaknak az eseményeit nem ugyanúgy írják le Máté és Lukács… De ez nem baj! Hogy miért, azt megtudhatjuk a prédikációból!

 

Urunk születése – Ünnepi mise

2014-ből: Ebben az évben a prédikáció a szabadságról szól. Az ünneppel összefüggésben természetesen, de nagyon tanulságosan: az egész életünkre szólóan!

2013-ból

2011-ből: Mit jelent az, hogy az Ige testté lett? Mit értünk igén?… Elmélkedés Isten szavának titkáról…

2004-ből: Az Úristen nem rossz embert teremtett,hanem SZABADOT…!

 

Urunk születése-Pásztorok miséje (Karácsony reggelén) 

2008-ból: “Miért pont a pásztorok?…”

2015-ből

 

2017.12.25. Urunk születése- Éjféli mise

Bevezető gondolatok

Evangélium és prédikáció

2007.12.25. Éjféli mise

 

Urunk születését több igeliturgiával is megünnepli az Egyház: éjfélkor az Éjféli misével, kora reggel a Pásztorok miséjével és a nap további szakaszaiban az Ünnepi misével. A honlap karácsonyi oldalain, a különböző évekből, vagy itt, ezen az oldalon, mindegyik szentmiséhez találunk prédikációt!

Áldott Karácsonyt kívánok Mindenkinek Máté atya prédikációival!