Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben 2019

 

 

Húsvét vigíliája 2007-ből – Mi komolyan vesszük-e a feltámadás hitét?…

Húsvétvasárnap a 2015-ös oldalon és -amit különösen ajánlok, hiszen egy éve volt csupán…- a 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt! Húsvétvasárnap azon kevés vasárnapok közé tartozik, amikor a szentírási szakaszok mindhárom évben ugyanazok!

Húsvéthétfő vagyis hétfő Húsvét nyolcadában – A mai napról a 2015-ös oldalon találunk egy nagyon mély tartalmú prédikációt, de érdemes a 2008-as felvétel meghallgatásával kezdeni!

2008

Kedd Húsvét nyolcadában – A mai napon a 2015-ös oldalon és 2011-ből hallgathatunk prédikációt!

2011 – “Milyen módon változik meg az ember belső világa attól, hogy a föltámadott Jézus megszólítja…”

Szerda Húsvét nyolcadában 2006-ból – Törjék össze a szomorúságunkat ezek a húsvéti történetek!

Csütörtök Húsvét nyolcadában 2006-ból – A föltámadt ember mivoltáról

Péntek Húsvét nyolcadában 2005-ből – A halfogás és a reggelizés tanítása!

Szombat Húsvét nyolcadában- A 2018-as oldalon találunk a mai napról prédikációt! “Jézus nem fogja rövid gyeplőre a tanítványait!…”

Húsvét 2.vasárnapjaEzen a vasárnapon mindegyik évben mások az olvasmányok, az evangélium viszont ugyanaz! Így a 2014-es és a 2018-as oldalon találunk prédikációkat. Szeretettel ajánlom ezeken kívül a 2013-as prédikációt, aminek a bevezető gondolatsora után gyönyörű szép következtetéseknek lehetünk meghallói – és lehetünk megvalósítói is!

2013

Sienai Szent Katalin ünnepén a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt! Hová kell helyeznünk magunkat az Úrhoz viszonyítva?…

Kedd Húsvét 2.hetében – A mai napról a 2015-ös és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szerda Húsvét 2.hetében – A honlapon lévő első három húsvéti év oldalán hallgathatunk gondolatokat a mai nap szentírási szakaszairól!

Csütörtök Húsvét 2.hetében – A Szentlecke kapcsán 2005-ből hallgathatunk megfontolandó gondolatokat:

A mai nap szentjéről, Szent Atanáz püspökről pedig a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepéről a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szombat Húsvét 2.hetében – A mai napról a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt! “Hogy Isten felé soha, -semmilyen módon és semmilyen körülmények között- többé ne közelítsünk félelemmel!”

Húsvét 3.vasárnapja – A 2016-os oldalon hallhatunk prédikációt a mai evangélium gyönyörű képeiről. A 2004-es prédikációt pedig különös szeretettel ajánlom: Péterről és az Úristennel való kapcsolatunkról szól!

2004-ből

Húsvét harmadik hetében hétfőtől csütörtökig a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon mindegyik napról találunk prédikációt, mindegyik évben! Pénteken  2014-es és a 2015-ös oldalon, szombaton pedig a 2014-es és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Húsvét 4.vasárnapján egy nagyon érdekes gondolatmenetet hallgathatunk meg a 2016-os oldalon! Legyen örömünkre és megerősítésünkre ez a gondolatmenet!

Húsvét negyedik hetében minden napra találunk prédikációt a honlap oldalain:

Hétfőn 2014-ből és 2015-ből : Ki a Pásztor és Ki az ajtó? – “Ebben az ajtóban nyílik meg számunkra az igazi szabadság!…” Kedden, szerdán és csütörtökön 2014-ből és 2016-ból, pénteken 2016-ból, szombaton 2018-ból hallgathatunk prédikációkat!

Húsvét 5.vasárnapján két prédikációban is meghallgathatjuk, hogyan vigasztalnak és öntenek belénk reményt Jézus szavai! A 2016-os oldalon hallgathatjuk meg ezeket a gondolatokat!

De egy másik nézőpontból kiinduló prédikációt is hallgathatunk 2013-ból:

Hétfő Húsvét 5.hetében A honlap oldalain nem, de korábbi évekből hallgathatunk prédikációkat erről a napról!

2004-ből: A szentlecke története -és az érettségi-kapcsán, mit jelent az “elegendő hit”?

2009-ből: Szintén a szentleckében megjelenő görög filozófia kapcsán

2007-ből: Az Evangélium tanításáról

Kedd Húsvét 5.hetében – A mai napról három prédikációt hallgathatunk meg, egyet 2015-ből és kettőt 2016-ból!

Szerda Húsvét 5.hetében – Bőséges termés található a korábbi évek prédikációit illetően a mai evangéliumról! Hallgassunk ezekből hármat és erősítsenek minket ezen a napon is!

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Az evangéliumról egy nagyon érdekes elmélkedést hallgathatunk. Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

 

Húsvét 6.vasárnapjaA honlapon a 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai vasárnapról. Mivel a fő téma ekkor az Anyák napja volt -ami egyébként mindig aktuális és szép téma lehet-, ezért meghallgathatunk a korábbi évekből is gondolatokat, a vasárnap olvasmányai kapcsán!

2004-ből: A béke és a szabadság!…

2007-ből: Mi a FONTOS?…

 

Hétfő Húsvét 6.hetében – A honlapon a 2015-ös oldalon találunk prédikációt a hit kalandos terjedéséről!

Kedd Húsvét 6.hetében – A honlapon a 2015-ös oldalon találhatunk prédikációt, ám nem a szentírási szakaszokról, hanem a szentmise kezdő könyörgéséről. Kihagyhatatlan. 🙂

A szentleckéről a 2014-es oldalon hallgathatunk gondolatokat.

A mai evangélium kapcsán pedig 2007-ből töltöttem fel prédikációt!

2007-ből:

Szerda Húsvét 6.hetében – A honlapon a 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os oldalon találhatunk prédikációkat a Szentlélekről, a Szentháromság titkáról és az emberi tanúságtételről elmélkedve!

Csütörtök Húsvét 6.hetében – A honlapon a 2014-es és a 2015-ös oldalon találhatunk prédikációkat! “Kell egy kis idő!…”

Péntek Húsvét 6.hetében – A honlapon a 2014-es, a 2015-ös  és a 2016-os oldalon találhatunk prédikációkat! “De mi a kérdés?”… -Nagy a mi felelősségünk!

Szombat Húsvét 6.hetében – A mai evangélium kapcsán a 2018-as oldalon hallgathatunk elmélkedést, egy nagyon reményteli befejező gondolattal!

Urunk Mennybemenetele –  A mai a reménység és a titkok vasárnapja! Mivel az ünnep ugyanarról szól mindegyik évben- a különböző évek más-más szentírási szakaszaitól függetlenül-, ezért a 2018-as felvételt és a 2014-es oldalon található két prédikációt ajánlom szeretettel!  “Istennek nincs semmiféle olyan titka, aminek ne lenne az ember sorsára, üdvösségére valamiféle hozománya, tanítása, titka, következménye!”  Az elmúlt években feltöltöttem a honlapra két korábbi felvételt, ezeket is meghallgathatjuk nagy lelki haszonnal!

2008-ból

2012-ből

 

Hétfő Húsvét 7.hetében – A szentlecke kapcsán a Szentlélek várásáról 2005-ből, az evangéliumról pedig 2006-ból hallgathatunk gondolatokat!

2005-ből:

2006-ból:

 

Kedd Húsvét 7.hetében – Az evangélium kapcsán a Szentlélekről 2006-ból hallgathatunk gondolatokat! A honlapon pedig a 2014-es és a 2015-ös oldalon, belevonva a szentlecke mondanivalóját is! “Az ember megijed attól, ha nagy ajándékot akarnak neki adni…” Hogy ezt mégis fel lehet dolgozni, azt megtudhatjuk a 2014-es prédikációból!

2006-ból:

 

Szerda Húsvét 7.hetében –  A honlapon a 2014-es oldalon a szentlecke és a tegnap ünnepelt domonkos szerzetes, Veronai Szent Péter élete kapcsán, a 2015-ös oldalon pedig a “világ” fogalmáról találunk elmélkedést!

Csütörtök Húsvét 7.hetében –  A honlapon a 2014-es oldalon Pál apostol zseniális fellépéséről hallunk a Főtanács előtt, a 2015-ös oldalon arról, hogy ebben hogyan követhetjük a hitünk megvallása során, a 2017-es oldalon pedig az evangélium tanítását is belevonva  találunk prédikációt!

 

Péntek Húsvét 7.hetében –  A honlapon nincs prédikáció erről a napról, van viszont 2003-ból és 2005-ből!

2003-ból – A szentlecke kapcsán: Ebből a történetből megláthatjuk, “körülbelül mennyit fog fel a világ a mi kereszténységünkből…!”

2005-ből – Az evangélium kapcsán: “A szeretetvallomásra Péternek van szüksége”, nem az Úrnak…

 

Szombat Húsvét 7.hetében –  A honlapon a 2017-es oldalon találhatunk egy elgondolkodtató elmélkedést a Pünkösd előtti utolsó napról, valamint a szentírási szakaszokról egy jó összefoglalót 2013-ból!

2013-ból:

Pünkösd vigíliája

2003-ból: “Az Úr úgy akar magának dicsőséget szerezni, hogy közben minket megajándékoz!…” 2003-ból hallgathatjuk meg ezt a beszédet!

2006-ból: A Lélek működéséről

Pünkösdvasárnap – A honlapon a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt a pünkösdi szekvencia éneklésével! De kihagyhatatlan a 2013-as gondolatsor is a Szentlélek csodáiról!

2013-ból: