Skip to content

Együtt tovább a Karácsonyi időben 2020

 

Holnaptól belépünk az Évközi idő első, Nagyböjtig tartó részébe egy új oldalon: Együtt tovább az Évközi időben, Nagyböjt előtt!

Urunk megkeresztelkedése – A mai vasárnapról három évből is találunk prédikációt! Ebben az évben a 2015-ös felvételben elhangzó evangéliumot hallhatjuk, de az ünnep témája miatt a többi év prédikációja is aktuális most!

2015-ből: A víz alá merítés jelentéséről!

2016-ból: Jézus keresztségének és a mi keresztségünknek összefüggéséről!

2013-ból: Ebben a gondolatmenetben Jézus világba lépése nagyon szemléletes módon a “mi világba lépésünk” példájává lesz! 

01.09.szombat, karácsonyi köznap Vízkereszt után: A “Ne féljetek!” témával nem lehet eleget foglalkozni!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

01.08.péntek, karácsonyi köznap Vízkereszt után – Ha a kenyérszaporítás történetét olvassák ma az evangéliumban, akkor egy 2015-ös prédikáció adhat nekünk gondolatokat, többek között a saját helyünkről az Egyházban!

Csütörtök, karácsonyi köznap Vízkereszt után 

2015-ből

01.06. Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepéről hallgathatunk három prédikációt az ünnepről, többféle nézőpontból magyarázva a történetet! Emeljék a szívünket az Úristen felé ezek a gondolatmenetek! Aki közvetlenebb formában szeretne hallani erről a témáról, annak szeretettel ajánlok egy beszélgetést is a rádióban Máté atyával!

2009-ből

2014-ből

2015-ből

Rádióbeszélgetés Vízkeresztről

01.05. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2012-ből: Az előítéletek feladásáról…

01.04. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2016-ból

2006-ból

Karácsony utáni 2. vasárnap-  “Nagyon messze megy a mi hitünk!” Megtudhatjuk a prédikációkból azt is, hogy ez a vasárnap hogyan illeszkedik a liturgiába és még több tanítást is a szentírási szövegek kapcsán!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

01.02. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2015-ből

2006-ból – “Ne rögzítsen, kössön le bennünket semmiféle előítélet és nézet!…”

01.01. – Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe

2016-ből

2012-ből

2007-ből

12.31. Karácsony nyolcadának 7.napja

2004-ből: Isten kétszeres nagylelkűségéről

2015-ből: “Ma is Karácsonyt ünneplünk!”…

12.30. Karácsony nyolcadának 6.napjára két felvételt töltöttem fel régebbről! Az elsőben a szentleckéről hallhatunk, a másodikban az evangéliumról.

2003-ból: A három kísértés kapcsán, amik: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége! Mit kezdhetünk most ezekkel?…

2004-ből: A Jézus születését követő történésekről!

12.29. Karácsony nyolcadának 5.napja

2004-ből: Jézus istenségének és emberségének kettősségéről…

2008-ból: A Megtestesülés céljáról!

12.28. Aprószentek ünnepe

2005-ből: Miért az Újszövetség és nem az Ószövetség szentjei ők?

2004-ből: Az evangéliumról gondolkodva…

A Szent Család vasárnapjáról két prédikációt hallgathatunk meg, más-más megközelítésből!

2003-ból: Mi az a fontos szempont, amit a mi családjaink is elleshetnek a Szent Család életéből?

2007-ből: Jézus születésének és az azt követő időszaknak az eseményeit nem ugyanúgy írják le Máté és Lukács… De ez nem baj! Hogy miért, azt megtudhatjuk a prédikációból!

12.26. Szent István, első vértanú- Sok minden magyarázatra szorul ezen a napon!…

2006-ból – Miért halt meg István diakónus? Mert a ki akarta szabadítani az Istent a templomból…!

2007-ből – Miért nem mond ellent ennek az ünnepnek a tanítása a karácsonyi üzenetnek?…

2013-ból

2015-ből

Urunk születése -Ünnepi mise

2011-ből: Mit jelent az, hogy az Ige testté lett? Mit értünk igén?… Elmélkedés Isten szavának titkáról…

2004-ből: Ebben az évben a prédikáció a szabadságról szól. Az ünneppel összefüggésben természetesen, de nagyon tanulságosan: az egész életünkre szólóan!

2013-ból

2014-ből

Urunk születése-Pásztorok miséje (Karácsony reggelén)

2008-ból: “Miért pont a pásztorok?…”

2015-ből

Urunk születése, Éjféli mise

2017-ből

Karácsonyi martirológium-részlet, introitus és bevezető gondolatok

Alleluja, Evangélium, prédikáció

 

2007-ből

 

Urunk születését több igeliturgiával is megünnepli az Egyház: éjfélkor az Éjféli misével, kora reggel a Pásztorok miséjével és a nap további szakaszaiban az Ünnepi misével.

             Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek Máté atya prédikációival!