Skip to content

Együtt, tovább! 2018

Az Évközi 34.héten

Bevezetőül az “Együtt tovább” oldalakhoz:

A gyász hosszú időt követel magának és ez mindegyikünknél  más és más… Talán nem is az időtartama – bár az is, biztosan-, hanem, hogy mi az, ami segít bennünket ebben a folyamatban. Ki az, aki segíthet bennünket ebben a folyamatban. Aki biztos: az az Úristen! És a belé vetett hitünk. De talán maga Máté atya is, azáltal, hogy a régebbi években mondott gondolatait hallgatjuk!

Számomra fontos és nekem segít. Ha velem tart valaki ebben, annak egy új oldalon lesz lehetősége meghallgatni a 2013 Adventje előtti gondolatokat, amennyiben a 2013-2018 közötti években nincs felvétel. Napról napra is akár. Utalok majd a honlapon már megtalálható felvételekre is.

Az új oldal címe miatt már nem fordulhatok a Virtuális virtuóz névadójához…

Nem könnyű jó nevet találni. Talán majd lesz egy végleges név, nem is ez a lényeg. De a menüsor tetején lesz mindig az oldal.

És nehéz még mosolyogni és örülni, de Máté atya hangja és gondolatai örömre fogják indítani a szívünket!

Az oldal a lap alján kezdődik!

Ma estétől átlépünk az Adventi időbe, ezzel együtt az új Egyházi évbe (C év). Az átmenet nem túl éles, hiszen Lukács evangéliumának -csaknem-ugyanazzal a részletével indul a mostani Advent, mint amivel a mai napon befejeződött az Egyházi év!

Áldott készületet – Máté atya honlapon lévő prédikációival is! Adventtől indul egy új oldal is : “Együtt tovább Adventben és Karácsonyban”, ahová a régebbi évekből töltök fel prédikációkat.

Szombat az Évközi 34.héten : Az Évközi idő utolsó napjának evangéliumi szakaszáról 2014-ből és 2017-ből hallgathatunk prédikációt! Nagyon érdekes a 2014-es gondolatmenet az utolsó ítéletről: “… Ez az ítélet úgy fogja érni az embert, ahogy van! ” Érdemes meghallgatni és megfontolni ennek a gondolatnak a kifejtését! A 2017-es prédikáció pedig a virrasztás értelméről szól, ami így, Advent előtt lehet különösen fontos a számunkra!

Szent András apostolról  2012-ből hallgathatunk prédikációt! Valamint a 2015-ös és 2016-os adventi oldalakon, így, utólag észrevéve…!

Csütörtök az Évközi 34.héten : A világ történéseinek a viszonylagosságáról a 2014-es és a 2015-ös évből hallgathatunk prédikációt!

Szerda az Évközi 34.héten : Isten állandó ebben a változó világban és erről a vigaszunkról a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Kedd az Évközi 34.héten : A 2014-es és a 2016-os felvételekből megtudhatjuk, milyen hiedelmektől óv minket Jézus a világ végével kapcsolatban!

Hétfő az Évközi 34.héten : A mai napról a honlapon a 2014-es és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Beléptünk az Évközi idő és egyben az Egyházi év utolsó, 34. hetébe. Krisztus, a mindenség királya főünnepével indul a hét, amelynek a szentírási szakaszai mindhárom évben mások. Az idei évnek a 2015-ös év felel meg, ha a szentírási szakaszokat nézzük, de mindegyik honlapon levő évben találunk az ünnepről prédikációt, amelyek más és más kiindulópontból, de Krisztust akarják a szívünkbe emelni királynak! A kérdés csak az, hogy akkor vajon miért olyan nehéz ünnepelni Krisztus királyságát? És hogyan tudjuk ezt mégis jól megtenni?…

Szombat az Évközi 33.héten : A mai napról a honlapon a 2015-ös és a 2017-es évben találunk prédikációt! A páratlan év olvasmányával összefüggésben ugyan, de a mai evangélium üzenetéről! A mai nap szentjeiről, Dung-Lac Szent András és társai vértanúkról pedig a 2016-os évben hallgathatunk prédikációt! (2016.11.24.)

Péntek az Évközi 33.héten : A honlapon levő felvételeken kívül (2014, 2015, 2017) 2013-ból is hallgathatunk prédikációt!

Csütörtök az Évközi 33.héten : A mai napról a honlapon a 2014-es és a 2016-os évben találunk prédikációt!

Szerda az Évközi 33.héten – A mai napról, ha az olvasmányokat nem Szűz Mária bemutatásáról veszik, a 2015-ös és a 2016-os évben hallgathatunk prédikációt, a 10 mina kapcsán!

Kedd az Évközi 33.héten : Zakeus történetéről a 2014-es oldalon találunk a magunk számára is nagyon tanulságos gondolatokat! – Bár tulajdonképpen mindig ez a cél!

Árpádházi Szent Erzsébetről illetve az ő ünnepének az evangéliumi szakaszáról a 2014-es és a 2015-ös évben hallgathatunk prédikációkat! Hogyan lehet az Úr Jézus rendkívül nehéz kéréseit teljesíteni? Mit kell először is ehhez jól megértenünk?

Az Évközi 33. vasárnapról a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt! Jézus időszámítása más…!

Szombat az Évközi 32.héten : Mit jelent az, hogy Isten igazságot szolgáltat? Választ erre a kérdésre a  2015-ös oldalon kapunk!

Péntek az Évközi 32.héten : A Jézus második eljöveteléről szóló evangéliumról a 2014-es és a 2016-os oldalakon találunk “ITT ÉS MOST”-ra vonatkozó gondolatokat!

Csütörtök az Évközi 31.héten, november 15. – Ma a Domonkos rendben Nagy Szent Albert ünnepe van. A honlapon a napján, 2014-ből és 2017-ből találunk prédikációt. És hogy mennyire fontos az ember életében a bizalom, arról 2013-ból hallgathatunk gondolatokat!

Szerda az Évközi 32.héten : A mai napról a honlapon a 2014-es és a 2015-ös évben találunk prédikációt, de meghallgathatjuk a 2013-as felvételt is, hogy belássuk: Mi mindannyian a határvidéken vagyunk!

Kedd az Évközi 32.héten – A mai szentírási szakaszokról a 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt! Bántó-e azt hallani, hogy csak “haszontalan szolgák” vagyunk?…

Hétfő az Évközi 32.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es oldalon találunk prédikációt. Ezen kívül a 2012-es felvételből megtudhatjuk, miért kérték a hitet az apostolok!

Az Évközi 32. vasárnap 2015-ben a Domonkosok jubileumi évének megnyitása volt. A prédikációban – a honlap oldalán- azért szó van az evangéliumról, Szent Domonkos alakjával is összekapcsolva. 2012-ből  viszont csak a mai szentírási szakaszokról találtam egy nagyon különleges és logikusan szép gondolatsort! Mi volt az indítéka a szegény özvegyasszonynak és miért szerethetjük NAGYON a mi Istenünket? 🙂

 

Szombat az Évközi 31.héten – A mai evangéliumról két elmélkedést is találtam 2012-ből. A mammonról, arról, hogy mi az, ami a miénk és hogy hogyan használjuk a javainkat, ha az Úristen a célunk! Persze, ezt sokkal szebben! 🙂

A Lateráni Bazilika felszentelése ünnepén a 2016-os oldalon és -még szebben, Jákob álmából kifejtve- 2012-ből hallgathatunk prédikációkat!

Csütörtök az Évközi 31.héten – Ma a rendi halottak napja van a Domonkos Rendben. Imádságunk most már Máté atyáért is szól az Úristen felé… Talán segít minket, ha meghallgatjuk, hogyan gondolkodott erről ő, hiszen nagyon reméljük, hogy már boldogan néz le ránk az Úristen mellől! A honlapon a 2017-es évben található prédikáció, de még kettőt meghallgathatunk 2012-ből:

Szerda az Évközi 31.héten – Erről a napról a 2015-ös évben találunk prédikációt. Viszont a domonkosok ma ünneplik összes szentjeiket, amiről a 2016-os és a 2017-es oldalon hallgathatunk gondolatokat!

Kedd az Évközi 31.héten – Erről a napról a 2014-es oldalon találunk prédikációt!

Szent Imre herceg alakja mindig megihlette a prédikációiban Máté atyát! 🙂 Most ezekből kettőt töltök fel, segítsenek minket jobban megérteni Szent Imre lelkületét!

2007-ből:

2013-ból:

 

Az Évközi 31. vasárnapról ebben a B évben, szintén 2006-ból találtam találtam csak prédikációt. Ezek a régebbi felvételek nem mindig olyan jó minőségűek, de egy-egy gondolatért érdemes jobban odafigyelni!

Szombat az Évközi 30.héten  A 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai napról: Miért nem nagyon tolakodhatunk?… 2006-ból pedig, a mennyegzős képből kiindulva:

Porres Szent Mártont, a domonkosok szentjét is ünnepeljük ma (11.03.) Ezen a szentmisén elhangzó evangéliumról a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt!

Halottak napja nem az ujjongás napja, mint a tegnapi. A honlapon csak a 2014-es oldalon van prédikáció, de két másik év gondolatai is segítsenek eligazodni bennünket ezen a szomorú, de különösen is imádságra indító napon!

2007-ből: “Isten az életnek a pártolója!”

2011-ből: A halottainkért való imádság értelméről!

 

Mindenszentek főünnepéről többféle megközelítésből hallgathatjuk Máté atya gondolatait, a különböző évekből! A prédikációk  az alábbi évek után, a honlapon a 2014-es, a 2016-os és a 2017-es oldalon folytatódnak. Növekedjék az Úristen utáni vágyunk ezen a napon! 🙂

Mindenszentek főünnepe 2007-ből: “Egyetlen egy dolgot kellene elismernünk: hogy nem vagyunk Isten!… A szentté levés ennek elismerésével kezdődik.”

Mindenszentek főünnepe 2010-ből: Hová illene Mindenszentek ünnepe a liturgikus évben? Mert ez az ünnep nem a temető ünnepe…

Mindenszentek főünnepe 2011-ből: Hogyan hősök a szentek a nyolc boldogság fényében?

Mindenszentek előestéjén, 2014-ből: A REMÉNY van ma a középpontban, nem a halál. “Mert a szentségnek az  útja nem a halálnak a kérdése, hanem valami egészen más!”

 

Szerda az Évközi 30.héten : Ma két olyan tanítást kapunk a szentlecke alapján a prédikációkban, amelyek nagyon alapvetőek az életvitelünk és a kapcsolataink terén! A honlapon a 2016-os felvétel az egyik, a másik pedig 2012-ben hangzott el! “Lehet más logika alapján is élni!”

Kedd az Évközi 30.héten 

2012-ből, a szentleckéből kiindulva egy gyönyörű szép megközelítését látjuk a házasságnak!

2013-ból pedig a páratlan év szentleckéjéről beszélve, amit ma nem hallgathatunk a szentmisében, viszont az evangéliumról kezdve a gondolkodást, ami mindegyik évben ugyanaz ezen a kedden!

 

Hétfő az Évközi 30.héten : A honlap felvételei közül mindegyik évből találunk prédikációt erről a napról! A szentleckével kapcsolatban a 2014-es  oldalon, az evangéliumról pedig a többi évben!

 

Az Évközi 30. vasárnapon Szent Júdás Tádé apostol főünnepe van a soproni Domonkos Templomban. A honlapon a 2014-es év kivételével mindegyik évben találhatunk prédikációt Szent Júdás Tádé napjának szentírási szakaszairól! Szívből ajánlom! Mivel azonban hazánk többi templomában nem így van, ezért meghallgathatunk egy -kicsit nehezen hallható-felvételt 2006-ból, az Évközi 30.vasárnapról is!

 

Szombat az Évközi 29.héten : A mai napról csak egy prédikációt találtam, 2004-ből, hallgassuk és fontoljuk meg a jó Isten-képünkért! Büntet-e az Úristen és hogyan fogjuk fel a rosszat, ami a világban vagy velünk történik? (A felvétel visszhangossá válik a felétől, sajnos csak kicsit sikerült javítani ezen.)

Péntek az Évközi 29.héten : A mai napról két prédikációt hallgathatunk az idők jeleiről, illetve az adósságainkról:  a 2017-es oldalon és az alábbi felvételen, amely 2013-ban hangzott el.

Csütörtök az Évközi 29.héten : Ezen a napon két különleges, időszerű, ugyanakkor felemelő gondolatmenetet is hallgathatunk az evangéliumról, egyiket a 2017-es oldalon( ugyan kicsit utalva a páratlan év szentleckéjére), a másikat 2013-ból:

Szerda az Évközi 29.héten : A honlap felvételei közül két felvételt is találunk a mai napról, de mindkettőben a páratlan év szentleckéjéről beszél Máté atya, ami ebben az évben nem aktuális. Ezért egy 2004-es felvételt töltöttem fel a mai napra, ami az evangéliumról szól!

Kedd az Évközi 29.héten : A mai szentírási szakaszokról három helyen is hallgathatunk prédikációt! 2014-ben és 2015-ben az éberség és virrasztás szemszögéből, 2017-ben pedig az irgalmasságában igazságos Isten megmutatásával! 2012-ben pedig az évközi 29.kedd dátumban is megegyezett a maival (10.23.), ezért kétszeresen aktuálisak az akkor elhangzó gondolatok:

Hétfő az Évközi 29.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt! Mit kérjünk, mivel ne foglalkozzunk, miben bízzunk?…  (2015-ben a páratlan év olvasmányával.)

 

Az Évközi 29. vasárnapról ebben a B évben, egy prédikációt találtam 2006-ból. Mivel nagyon nehezen hallható, sok háttérzajjal, ezért leírtam. Fogadjátok így is szeretettel! Rákattintva lehet megnyitni és a “szerkesztés engedélyezésére” is érdemes rákattintani, mert akkor jelenik meg olvashatóbb formában!

Évközi 29.vasárnap 2006 B év

 

Szombat az Évközi 28.héten 2010-ből – Egy nagyon érdekes kérdésre egy nagyon logikus válasz! A kérdés pedig az evangéliumból: Miért nem bocsátható meg a Szentlélek elleni bűn?

EVANGÉLIUM az évközi 28.szombaton

Péntek az Évközi 28.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es és a 2016-os oldalon a négy, látszólag összefüggés nélkül egymás mellé állított beszédről hallgathatunk prédikációt!

10.18. Szent Lukács evangelista ünnepe – 2011 és 2012

Szerda az Évközi 28.héten : a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt, valamint a 2013-ból, az alábbi felvételt: Mitől tud bennünk növekedni a szeretet?

Kedd az Évközi 28.héten : a 2014-es oldalon a hit, remény, szeretet kapcsolatáról hallgathatunk prédikációt, de a 2016-os oldalon is van felvétel, erről a napról: Jézus meglepő dolgot kér a farizeusoktól!

Hétfő az Évközi 28.héten : A mai szentleckével kapcsolatban, a szabadságról és a törvényről találunk megfontolandó gondolatokat a 2014-es oldalon, az evangéliumi szakaszról szóló prédikációra pedig a 2016-os oldalon kereshetünk rá!

 

Évközi 28.vasárnap

2012-ből, szintén október 14-ére eső vasárnapon: a Hit évével összekapcsolva a mai szentírási szakaszokat, megtoldva egy Püspöki Konferencia által kiadott körlevél felolvasásával. Ritka alkalom, egy körlevelet hallgatni Máté atya prédikációjában… 🙂 És, ha már mosolygó fejet kellett tennem a gondolat végére, akkor remélem, hogy a vidám angyalseregnek eszébe jut valamilyen kedves meglepetés arra a mai, földi születésnapra, amit már fölülírt a mennyei! Isten éltessen Máté atya, örökké, most már MAGA MELLETT!

2006-ból – “… Mi azonban abból kell, hogy kiinduljunk, hogy Jézus minket, mindannyiunkat megszeretett!”

2003-ból – Mit mond Jézus a gazdag ifjúnak és mit mond nekünk? Kettős mérce vajon?

 

Az évközi 27. hét szombatjáról nincs soproni felvétel.

 

Péntek az Évközi 27.héten: a mai igen érdekes kérdésről és helyzetről az ördögökkel kapcsolatban, a honlapon a 2014-es és a 2015-ös évben hallgathatunk számunkra megnyugtató, ugyanakkor feladatot adó válaszokat! Valamint 2008-ból, amit itt hallgathatunk meg!

 

A honlap felvételei közül pedig 2014-ben és 2016-ban találunk prédikációkat az Évközi 27.csütörtökről!

Folytatva a csütörtöki felvételek sorát,  2013-ból:

Csütörtök az Évközi 27.héten 2012-ből – Szentleckével és zsoltárral együtt

Szerda az Évközi 27.héten : a mai szentírási szakaszokról nincsen soproni prédikáció, holnapra (csütörtökre) viszont több évből is van, arról, hogy leginkább mit kell kérnünk az Úristentől az imádságainkban. Mivel ez témájában kapcsolódik a mai Evangéliumhoz, az első prédikációt 2012-ből már ma feltöltöm! Szívből ajánlom, szerintem alap a hitünkben!

 

Stabat Mater a gyászmisén

Máté atyától Bertalan atya búcsúzott az Evangélium után, a gyászmisén. A domonkosok.hu oldalon elolvashatjuk ezt a kedves beszédet, ami sokunkat segíthet a saját elbúcsúzásában Barna Mátétól, mint atyától, testvértől, baráttól, és szívből kívánom, hogy mint családtagtól, és ami a legnehezebb: mint a gyermektől is!

Kedd az Évközi 27. héten 2015-ből. A honlapon fenn van a felvétel, de átmásoltam erre az oldalra kivételesen. “Hihetetlen nehéz az embernek elfogadnia…” Így kezdődik a prédikáció. Fejbeütöttek a kezdő szavak. 2018 október 9-e van. A temetés napján meghallgatva, nemcsak azt nehéz elfogadni, amiről Máté atya prédikál… Azt hiszem, most ebben az esetben is a Kegyelem segíthet rajtunk, akiknek még hihetetlen nehéz. És biztos vagyok abban, hogy előbb vagy utóbb, de segíteni is fog!

 

Magyarok Nagyasszonya 2012-ből 

“Lássuk meg, hogy milyen hihetetlen örömnek a forrása lehet a számunkra, hogy ilyen védelmezőnk van!”

Magyarok Nagyasszonya főünnepéről a 2014-es és a 2017-es oldalon is hallgathatunk prédikációkat!

 

Évközi 27.vasárnap 2012-ből

“Miért mindig ez a legfontosabb kérdésetek az életben, hogy : szabad-e vagy nem szabad??”

 

A szombati szentírási szakaszokról nincs soproni prédikáció. Megkezdődött viszont délben a Domonkos Templom Rózsafüzér királynője búcsúja, amiről több prédikáció is van. Elsőként a 2003-ban, még a felállványozott templomban elmondott ünnepi beszédet ajánlom szeretettel, aztán a 2009-es felvételt arról, hogyan követhetjük Máriát a nehézségek elfogadásában, és még sok minden másról is! De található a honlapon a 2015 és 2016 Évközi idő II.oldalon is prédikáció!

Rózsafüzér Királynője búcsú 2003 -Bevezető gondolatok

Rózsafüzér Királynője búcsú 2003 – Prédikáció

Rózsafüzér Királynője búcsú 2009

 

Péntek az Évközi 26.héten 2004-ből az olvasmányról:

Elsőpénteki szentségimádás a fájdalmas rózsafüzér kapcsán, a rózsafüzér hónapjában 2006-ból:

 

10.04. Assisi Szent Ferenc emléknapja – 2004 és 2005

E két felvételen kívül a 2016 Évközi idő II.oldalon is hallgathatunk prédikációt Assisi Szent Ferencről!

Szerda az Évközi 26.héten :

A mai evangéliumról a 2015 Évközi idő II., az olvasmányról a 2016 Évközi idő II. oldalon hallgathatjuk meg Máté atya gondolatait!

 

10.02. Szent Őrzőangyalok emléknapja – 2012