Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben II. 2021 B év

 

Nagypéntek

Nagycsütörtök – Az Utolsó vacsora szentmiséje

2005-ből

2015-ből

 

Nagyszerda

2015-ből

2018-ból- Lelkigyakorlatos beszéd

Nagykedd

2003 – Jézus ma is tudtunkra adja az árulásunkat-de mi Vele maradunk!

2013

Nagyhétfő

2007-ből: Lázár szaga és Jézus illata benne van ebben a történetben.Az élő Krisztus illata!

2016-ból

Virágvasárnap- Urunk szenvedésének vasárnapján nem sokszor prédikált Máté atya, hiszen a Passió önmagáért beszél… Egy-két évben mégis megtörtént ez, így 2018-ban és 2007-ben. Ez utóbbi évben nem Márk evangéliumából (“B” év) hangzott el a szenvedéstörténet, de így is segíthetnek ezek a gondolatok! Mint ahogy a 2008-as bevezető is, a Passió előtt:

2007-ből

2018-ból

Szombat Nagyböjt 5. hetében

2011-ből

2013-ból

2018-ból

 

Péntek Nagyböjt 5. hetében

2013-ból

2014-ből

2018-ból

03.25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

2015-ből

2017-ből

 

Szerda Nagyböjt 5. hetében

2014-ből

Kedd Nagyböjt 5. hetében

2014-ből

2017-ből

 

Hétfő Nagyböjt 5.hetében – A mai napról nem találtam prédikációt…

Nagyböjt 5.vasárnapja

2009-ből: A szeretettől az engedelmességig eljutva…

Szombat Nagyböjt 4. hetében

2006-ból

03.19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

2016-ból

2017-ből