Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben

Bevezetésül lássunk egy gondolatsort a Nagyböjt kezdetén!

“Testvéreim, ne gondoljuk, hogy nekünk nincsenek olyan kifogásaink a hit ellen, mint ahogy a farizeusoknak, ne gondoljuk, hogy nekünk nincs semmi akadály ennek a titoknak a befogadására. Mert biztosan van. Biztosan van néhány előítélet vagy rossz beidegződés, néhány rossz kép, és ez nem engedi, hogy teljesen befogadjuk az Úr titkát. Éppen ezért kérjük Istentől azt a kegyelmet, hogy ezeket az akadályokat távolítsa el, és amit mi Jézusnál látunk, abban 100%-ig fölismerjük és befogadjuk az Úristennek a megváltó művét!

Távolítsa el az akadályokat és tegye meg bennünk, hogy akarjuk hinni mindazt, amit kapunk az Evangéliumokban!”

 

Nagypéntek

Nagycsütörtök – Az Utolsó vacsora szentmiséje

2005-ből

2015-ből

 

Nagyszerda

2015-ből

2018-ból- Lelkigyakorlatos beszéd

 

Nagykedd

2003: Jézus ma is tudtunkra adja az árulásunkat-de mi Vele maradunk!

2013-ból

 

Nagyhétfő

2007-ből: Lázár szaga és Jézus illata benne van ebben a történetben.Az élő Krisztus illata!

2016-ból

 

Virágvasárnap- Urunk szenvedésének vasárnapja

2008-ból: bevezető a Passió előtt

2007-ből

2018-ból

 

Szombat Nagyböjt 5.hetében

2011-ből

2013-ból

2018-ból

 

Péntek Nagyböjt 5.hetében

2013-ból

2014-ből

2018-ból

 

Csütörtök Nagyböjt 5.hetében

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Szerda Nagyböjt 5.hetében

2014-ből

 

03.19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő Nagyböjt 5.hetében

2013-ból

 

Nagyböjt 5.vasárnapja

2009-ből: Jézus megtapasztalta közöttünk, hogy nem teljes az összhang itt a földön!

 

Szombat Nagyböjt 4. hetében

2006-ból

2011-ből

 

Péntek Nagyböjt 4. hetében

2012-ből

2013-ból

 

Csütörtök Nagyböjt 4. hetében

2014-ből

2017-ből

 

Szerda Nagyböjt 4. hetében

2014-ből

 

Kedd Nagyböjt 4. hetében

2014-ből hallgathatunk két prédikációt is: Akit eddig az ágy hordozott, az hordozza ezután az ágyat!…

 

Hétfő Nagyböjt 4. hetében

2014-ből: Miért is hiszünk?…

 

Nagyböjt 4.vasárnapja

2012-ből: Saját magunkat nem tudjuk megváltani…

2015-ből: Mit jelent hinni?…

 

Szombat Nagyböjt 3.hetében

2008-ból

2015-ből

 

Péntek Nagyböjt 3.hetében

2015-ből

2016-ból

 

Csütörtök Nagyböjt 3. hetében

2011-ből

2013-ból

2016-ból

 

Szerda Nagyböjt 3. hetében

2016-ból

 

Kedd Nagyböjt 3. hetében

2013-ból

2016-ból

 

Hétfő Nagyböjt 3. hetében

2013-ból

2014-ből

2015-ből

 

Nagyböjt 3.vasárnapja

2015-ből: Istennel SZEMBE fordulni!…

 

Szombat Nagyböjt 2.hetében

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Elsőpénteki szentségimádás

2004-ből: A gyónásról és a bűnbánatról

 

Péntek Nagyböjt 2.hetében

2004-ből: Nemcsak befelé fordulni,hanem észrevenni a körülöttünk levő világot!

2007-ből: Az ember képes annyira elvakult lenni, hogy az eszét is elveszti…

 

Csütörtök Nagyböjt 2.hetében

2003-ból

2007-ből

 

Szerda Nagyböjt 2.hetében

2008-ból: A fontos az, hogy az életünket Istenhez kössük!

2011-ből: Jóért jóval fizetni?…

 

Kedd Nagyböjt 2. hetében

2011-ből: A kapcsolatok fontosságáról és -ezzel együtt nézve- Izaiás prófétálásáról szól a mai prédikáció!

 

Hétfő Nagyböjt 2.hetében

2006-ból: Kitől várjuk a szeretetet, elismerést, igazságot…?

2014-ből: A nagyböjtnek nem az a célja, “hogy sírjunk olyanon, ami nincs, hanem sírjunk olyanon, ami van!” 🙂

 

Nagyböjt 2. vasárnapja- nem a B évben, de a Színeváltozás történetéről! 🙂

2014-ből: Ez egy nagyon “mátéatyás” gondolatsor a színeváltozás és a vasárnapok kapcsolatáról! “Ott van a fehér, ami néha fölvillan és ott van a fekete, amiben a hétköznapokban sokszor élni kell!”… És aztán, hogy mit kezdünk a feketével és miért kell nekünk a fehér? Szeretettel ajánlom, nemcsak Nagyböjtben!

2008-ből pedig egy másik gondolatmenetet hallgathatunk! “Le kell jönni a hegyről és el kell menni az emberek közé!”

 

Nagyböjt 2.vasárnapja

2009-ből: Mik azok a szerepek, amikkel az evangéliumi történetben találkozunk? A mi életünkre is vetítve!

 

02.24. Szent Mátyás apostol

2014-ből

 

Péntek Nagyböjt 1.hetében

2015-ből: “Nem a jó vagy a rossz mennyisége határozza meg az életet vagy a halált, hanem az, hogy hova megyünk, merre van az irány!”

2016-ból: “Ott van a nagy kérdés, hogy tudjuk-e a farizeusok és az írástudók szeme helyett, az Úristen szemével látni magunkat és másokat?”

 

02.22. Szent Péter apostol székfoglalása ünnepe

2007-ből: A kimondott hitünk a mi életünket is sziklára helyezheti!

2016-ból

 

Szerda Nagyböjt 1.hetében – “Jel! Ez a kulcsszava a mai tanításnak, amit kikövetkeztethetünk ezekből a szentírási olvasmányokból.”

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről szólnak a prédikációk!

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő Nagyböjt 1.hetében

2008-ból: Az igazságosság és az irgalmasság, mint az ítélet alapja…

2009-ből: Az Isten szeretete és az ember szeretete…

 

Nagyböjt 1.vasárnapja

2015-ből: Milyen kísértések érték az Úr Jézust?

 

Szombat Hamvazószerda után

2017-ből: “A bűnt kiszeretni!”

2009-ből: A bűn másik értelmezéséről!

 

Péntek Hamvazószerda után

2005-ből: A pénteki böjtről…

2007-ből: A Vőlegényről… 

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

 

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról hallgathatunk prédikációkat!

2015-ből

2016-ból

 

Hamvazószerda

2003-ból: Az “ünnep” és a “rejtek” 🙂

2015-ből: “Jézus értünk bűnné lett…”

2016-ból: A szívünkbe való visszatérés ideje…