Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben 2021 B év

 

 

03.19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
2016-ból
2017-ből

Csütörtök Nagyböjt 4. hetében

2014-ből

2017-ből

Szerda Nagyböjt 4. hetében

2014-ből

Kedd Nagyböjt 4. hetében

2014-ből hallgathatunk két prédikációt is: Akit eddig az ágy hordozott, az hordozza ezután az ágyat!…

 

Hétfő Nagyböjt 4. hetében

2014-ből: Miért is hiszünk?…

Nagyböjt 4.vasárnapja

2012-ből: Saját magunkat nem tudjuk megváltani…

2015-ből: Mit jelent hinni?…

Szombat Nagyböjt 3.hetében 

2008-ból

2015-ből

Péntek  Nagyböjt 3.hetében

2015-ből

2016-ból

Csütörtök Nagyböjt 3. hetében

2011-ből

2013-ból

2016-ból

Szerda Nagyböjt 3. hetében

2016-ból

Kedd Nagyböjt 3. hetében

2013-ból

2016-ból

Hétfő Nagyböjt 3. hetében

2013-ból

2014-ből

2015-ből

 

 “A nagyböjti időnek nem az a célja föltétlenül, hogy mindenféle gyakorlatokat a nyakunkba vegyünk és hogy valamilyen módon így eddzük magunkat, hanem, hogy VALÓBAN, TISZTA SZÍVÜNKBŐL, TELJES LELKÜNKBŐL, EGÉSZ EMBER-MIVOLTUNKBÓL, TELJESEN SZEMBE forduljunk az Úristennel és egy picit se mutassuk Neki a hátunkat! ” 🙂

Nagyböjt 3.vasárnapja

2015-ből

Szombat Nagyböjt 2. hetében- A mai nap szentírási szakaszai helyett a mára vehető tékozló fiú történetéről három évből is hallhatunk prédikációt!

2014-ből

2016-ból

2017-ből

Péntek Nagyböjt 2.hetében

2007-ből: Az ember képes annyira elvakult lenni, hogy az eszét is elveszti…

2004-ből: Nemcsak befelé fordulni,hanem észrevenni a körülöttünk levő világot!

Csütörtök Nagyböjt 2. hetében

2007-ből: A feladatainkról mások megsegítésével kapcsolatban – az örök életünkért…

2003-ból: A gazdagság és az üdvösség összefüggéséről…

Szerda Nagyböjt 2. hetében

2008-ból: Egy pillanat alatt hiteltelenné lehet tenni bárkit! De a fontos az, hogy az életünket Istenhez kössük!

2011-ből: Jóért jóval fizetni? A jóra kétféleképpen lehet reagálni… De a jó a jó és nem a rossz a jó!! 🙂

Kedd Nagyböjt 2. hetében

2011-ből: A kapcsolatok fontosságáról és ezzel együtt nézve Izaiás prófétálásáról szól a mai prédikáció!

Hétfő Nagyböjt 2. hetében

2014-ből: Dániel próféta imádsága és a nagyböjtünk kapcsolatáról!

2006-ból: Az “adok-kapok” sorrendje…

Nagyböjt 2.vasárnapja

2009-ből: Mik azok a szerepek, amikkel az evangéliumi történetben találkozunk? A mi életünkre is vetítve!

Szombat Nagyböjt 1.hetében

2006-ból – Mit tehetnénk azért, hogy a keresztény hit terjedjen a környezetünkben?…

2007-ből – A kétféle szövetségről Isten és ember között. A másodikban bízhatunk!

Péntek Nagyböjt 1.hetében – A mai szentírási szakaszokról két oldalon hallgathatunk gondolatokat.

2015-ből: “Nem a jó vagy a rossz mennyisége határozza meg az életet vagy a halált, hanem az, hogy hova megyünk, merre van az irány!”

2016-ból: “Ott van a nagy kérdés, hogy tudjuk-e a farizeusok és az írástudók szeme helyett, az Úristen szemével látni magunkat és másokat?”

Csütörtök Nagyböjt 1.hetében –  Mára van egy kulcsgondolat: “Csak az Úrnál!”

2014-ből

2016-ból

02.24.Szent Mátyás apostol

2014-ből

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről!

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

02.22. Szent Péter apostol székfoglalása

2016-ból

Nagyböjt 1.vasárnapja

2015-ből

Szombat Hamvazószerda után

2017-ből: “A bűnt kiszeretni!”

2009-ből: Nemcsak a bűneinkről, hanem a bűnösségünkről is…

Péntek Hamvazószerda után – A honlap oldalain nincs prédikáció, régebbről viszont hallgathatunk!

2005-ből: A pénteki böjtről…

2007-ből: A Vőlegényről…

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról hallunk a prédikációkban!

2015-ből

2016-ból

Hamvazószerda

2015-ből

2016-ból

2003-ból