Skip to content

Együtt tovább az Évközi időben a 17.héttől 2020

Új oldalon folytatódnak a prédikációk az Évközi 25.héttől! A bal oldali menüsor tetején találjuk!

Szombat az Évközi 24.héten

2008-ból: Szent Pál a feltámadt testről

Péntek az Évközi 24.héten

2014-ből: Asszonyokról hallhatunk ma, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.

2008-ból: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

Csütörtök az Évközi 24.héten

2014-ből: Jézus lábának megkenéséről, annak a jelentéséről

2007-ből: Kicsit másképp…

 

Szerda az Évközi 24.héten – Két évből hallgathatunk prédikációt a mai evangéliumról! “Nem vagyunk gépek…”

2014-ből

2015-ből

09.15. A Fájdalmas Szűzanya

2015-ből

2016-ból

Kedd az Évközi 24.héten

2017-ből hallgathatunk gondolatokat a mai nap evangéliumáról: életről és halálról, a szeretteink halálához való viszonyunkról!

09.14. A Szent Kereszt felmagasztalása

2016-ból:

2008-ból, amikor ez az ünnep vasárnapra esett:

 

Évközi 24.vasárnap

2005-ből

 

09.12. Szűz Mária szent neve

2011-ből

Péntek az Évközi 23.héten

2015-ből: “A kegyelem bevilágít az életünkbe, kitisztítja a homályt” Jézus eljövetelével!

Csütörtök az Évközi 23.héten

2014-ből: A korintusi levél részlete kapcsán

2015-ből: Miért jóságos minden emberhez az Isten? És miért irgalmas?…

Szerda az Évközi 23.héten

2015-ből: A “boldogságokról”

2014-ből: A szentlecke kapcsán

09.08. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

2014-ből

2015-ből

 

09.07. Szent Márk, István, Menyhért, kassai vértanúk

2006-ból

Évközi 23.vasárnap

2014-ből

09.05. Boldog Kalkuttai Teréz anya és Boldog Jean-Joseph Lataste

2014-ből

Szombat az Évközi 22.héten

2014-ből

2016-ból

Péntek az Évközi 22.héten 

2016-ból

Csütörtök az Évközi 22.héten

2014-ből

 

2016-ból

Szerda az Évközi 22.héten – Jézus napirendje megfontolandó számunkra is!

2014-ből

2016-ból

2018-ból: Az utolsó prédikáció…

Kedd az Évközi 22.héten 

2014-ből

 

Hétfő az Évközi 22.héten

2008-ból: Az Úr föllépése nem is olyan egyszerű…

 

Évközi 22.vasárnap
2014-ből

08.29. Keresztelő Szent János vértanúsága

2014-ből

2016-ból

08.28.Szent Ágoston

2014-ből: “A kegyelem az első!”

2004-ből: Mit jelent az “egy szív-egy lélek”?

2006-ból: “Bűn-e a feledékenység? ”

Csütörtök az Évközi 21.héten

2012-ből: Mit jelent -és mit nem jelent- Máté evangéliumában virrasztva várni?…

Szerda az Évközi 21.héten

2008-ból: Jobb, ha tudjuk: a rosszra képesek vagyunk bármikor… És hogy a megoldást nem mi adjuk!

Kedd az Évközi 21.héten

2008-ból: Egy újabb részlet a farizeusokról: Miből adnak tizedet? Miért? És mi?…

08.24. Szent Bertalan apostol

2012-ből: Nátánael meghívása azt tükrözi, hogy “Az ember a hit kérdésében szabad és gondolkodó!”

Évközi 21.vasárnap

2014-ből: A test és a vér kinyilatkoztatása és a hit ugrása közti lényegi különbségről. Rendet teremthet bennünk ez a gondolatmenet! 🙂

2017-ből: Ebben a prédikációban több megbotránkoztatónak tűnő szó, kijelentés, gondolat van: de ÉRDEMES megérteni mindezek mellett azt, -amit ezek által is- kifejezni akart Máté atya!

Szombat az Évközi 20.héten

2004-ből

Péntek az Évközi 20.héten

2008-ból: A nap olvasmányából, Ezekiel csontmezejéből kiindulva hallhatunk gondolatokat!

08.20. Szent István király főünnepe

2011-ből: Tőkét kovácsolni a gyengeségekből is!

2016-ból

2018-ból

Szerda az Évközi 20.héten

2005-ből: A “szőlőbe-állás” utáni időszaknak nem a hossza,hanem az intenzitása a fontos!

2011-ből: A meghívásunk különböző…

Kedd az Évközi 20.héten

2008-ból- az olvasmány (Ezekiel könyvéből) kapcsán

2009-ből: Jézus furcsa válaszai…

2011-ből: Amikor nincs kapaszkodó, akkor tud üdvözíteni az Isten!

2016-ból: “Egyik földi dolgunk sem képes helyettesíteni azt, amit csak az Úristentől kapunk meg!”

 

Hétfő az Évközi 20.héten

2004-ből: Az egy, igaz Isten szeretete – a bálványokkal szemben…

Évközi 20. vasárnap – A régebbi évekből hallgathatunk tanítást  a mai vasárnapról!

2011-ből: “Egyedül, az asztalról lehulló étel az, ami a jelen nyomorúságból, a bűnnek az átkából kihúzhatja!”

2008-ból: Szent Pál levele megmagyarázza Jézus különös mondatát!

08.15. Nagyboldogasszony- A honlapon a 2015-ből és a 2016-ból találunk prédikációt. Más megközelítésből pedig két korábbi évből! 

2015-ből

2016-ból

2003-ból: Miért és miben lehet és érdemes követnünk Máriát?

2006-ból: Mit jelent az Úr Jézus küldetésében részt venni?

Péntek az Évközi 19.héten

2015-ből:  “Az erkölcs mögött vegyük észre az alapvető értékeket!”

2005-ből: A házasság egysége és más dolgokban való önátadás:az Isten akarata és példája!

Csütörtök az Évközi 19.héten

2006-ból: A megbocsátásról

2005-ből: Az adósságunk az Úristen felé egy egészen más szint!…

Szerda az Évközi 19.héten

2015-ből: Az Úristen üdvözítő szándékáról

Kedd az Évközi 19.héten

2015-ből: Az “elveszés” félelméről!

2013-ból: Milyen viszonyoknak kell uralkodnia a testvérek körében?…

08.10. Szent Lőrinc vértanú diakónus ünnepe

2005-ből: Szent Lőrinc irgalmassága…

2006-ból: Gyűlölni vagy szeretni az életet?…

Évközi 19. vasárnap

2011-ből: Megtapasztalni a talajnélküliséget…

2014-ből

08.08 Szent Domonkosról egy külön oldalon hallgathatjuk Máté atya gondolatait!
A bal oldali menüsorban találjuk ezt az oldalt!

Péntek az Évközi 18.héten- Náhum könyvének részlete kapcsán

2006-ból: “Minden napunk úgy teljen el, hogy ne a véghez, hanem életünk céljához kerüljünk közelebb…”

08.06. Urunk színeváltozása ünnepén a 2014-ből és a 2017-ből hallgathatunk prédikációt!  Jézusnak itt sem nem az istensége, sem nem az embersége, hanem a szeretete a fontos! És: miért nem jó Péter ötlete a sátorépítéssel?

2014-ből

2017-ből

Szerda az Évközi 18.héten- 2016-ból hallgathatunk prédikációt – mindenki nagy vigaszára!

Kedd az Évközi 18.héten- A mai szentmisében két evangélium között lehet választani, ezért hallhatunk az alábbi két évben különböző evangéliumi szakaszokat!

2014-ből

2016-ból

Hétfő az Évközi 18.héten- Az olvasmány kapcsán:

2014-ből

2016-ból

2006-ból: az evangéliumi történet kapcsán

Évközi 18.vasárnap

2014-ből

2008-ból

Szombat az Évközi 17.héten

2016-ból

07.31. Loyolai Szent Ignác

2006-ból: Hogy megtaláljuk a személyre szóló hivatásunkat…

Vagy:

Péntek az Évközi 17.héten

2014-ből

2017-ből

Csütörtök az Évközi 17.héten- 2014-ből az evangéliumból, 2016-ból pedig az olvasmányból kiindulva hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2016-ból

07.29.Szent Márta emléknapján négy évből is hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

2017-ből

Kedd az Évközi 17.héten – Ma szintén több évből, 2015-ből, 2016-ból és 2017-ből próbálhatjuk megérteni az evangélium tanítását! Még mindig a magvető példázatánál tartunk, most annak a magyarázatának a magyarázatát hallhatjuk! 🙂

2015-ből

2016-ból

2017-ből

Hétfő az Évközi 17.héten

2014-ből-Tovább a Mennyek országáról…

07.27. Szent Charbel Makhlouf maronita szerzetes- 2018-ból hallhatunk erről a különösen szép hivatású szerzetesről!

Évközi 17.vasárnap

2014-ből két prédikációt is hallgathatunk a Mennyek országáról szóló példabeszédekről!

2017-ből