Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő II.-ben 2022

Beléptünk az Évközi időbe Pünkösd után, idén a 10.évközi héttel!

 

 

Új oldalon folytatjuk: Együtt tovább az Évközi 18.héttől!

Szombat az Évközi 17.héten

2016-ból

 

07.29.Szent Márta emléknapján négy évből is hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Péntek az Évközi 17.héten

2014-ből

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 17.héten- 2014-ből az evangéliumból, 2016-ból pedig az olvasmányból kiindulva hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2016-ból

 

Szerda az Évközi 17.héten

2016-ból: “Az, amit várunk a reményben, az valóban nagy kincs!”

 

07.27.Szent Charbel Makhlouf maronita szerzetes- 2018-ból hallhatunk erről a különösen szép hivatású szerzetesről!

 

Kedd az Évközi 17.héten – Ma szintén több évből, 2015-ből, 2016-ból és 2017-ből próbálhatjuk megérteni az evangélium tanítását! Még mindig a magvető példázatánál tartunk, mos  annak a magyarázatának a magyarázatát hallhatjuk! 🙂

2015-ből

2016-ból

 

07.25.Szent Jakab apostol ünnepén három prédikációt hallgathatunk meg! “Miért ez a szegény anya jön kuncsorogni az Úrnál?…”

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Évközi 17.vasárnap

2016-ból

 

07.23. Szent Brigitta

2003-ból: A különleges kapcsolat Krisztus keresztjével…

2013-ból: Az Úrral lenni és belőle táplálkozni!

2015-ből

 

07.22. Szent Mária Magdolna

2013-ból: Az apostolság és a bűnbánatra való visszavonultság összefüggése Mária Magdolna életében!

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 16.héten

2006-ból: Az ember az emberekkel való kapcsolatban nyerheti el a nyitottságot, ami kell a jó terméshez!

 

Szerda az Évközi 16.héten

2016-ből

 

Kedd az Évközi 16.héten

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 16.héten

2005-ból: Isten üzenetét tettekre váltani

2016-ből

 

Évközi 16.vasárnap

2016-ból

2013-ból

 

Szombat az Évközi 15.héten

2016-ból: A keresztény örömről!

 

Péntek az Évközi 15.héten- Hogyan változtatja meg Jézus a törvényhez való viszonyunkat, hogy ünnepelni tudjuk az Isten nagyságát? Két, egymást követő évből hallhatunk erről!

2016-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 15.héten

2016-ból: “Mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terhe?”

 

Szerda az Évközi 15.héten

2014-ből: A “kicsinységről”

2016-ból: A hitünkről, mint ajándékról

2017-ből: Az Istenről, mint Atyáról

 

Kedd az Évközi 15.héten

2014-ből: az olvasmány kapcsán

2005-ből: A megelégedettségünk, mint akadály…

 

07.11.Szent Benedek apát ünnepe

2005-ből: A bencés lelkiségről (bencés iskola)

2006-ból: Benedek élete egy KÍSÉRLET! Megkísérelte valamiképpen Krisztust követni… 🙂

 

Évközi 15.vasárnap

2004-ből: Az irgalmas szamaritánus történetében kinek a helyébe képzelhetjük magunkat…?

 

Szombat az Évközi 14.héten

2014-ből

 

Péntek az Évközi 14.héten

2005-ből: “Mikor volt a történelemben egy báránynak esélye a farkasokkal szemben?…” A keresztény mivoltunk lényegéről!

2006-ból: Jézus mindent elengedett – a Gonosz így lett eszköztelenné!

 

Csütörtök az Évközi 14.héten

2006-ból: A tanítványok küldése kapcsán

2011-ből: Hogyan kell az emberek közé mennünk?…

 

Szerda az Évközi 14.héten

2006-ból: Az olvasmány kapcsán az anyagi javakról – egy másik evangéliumi részből kiindulva!

 

Kedd az Évközi 14.héten

2015-ből: Mi rejlik ebben a kérdésben: “Kérjétek az aratás Urát!…”?

2007-ből: Korlátok közé szorított gondolkodásunkon segít Jézus emberekhez való viszonyulása!

 

Hétfő az Évközi 14.héten

2015-ből a páratlan év olvasmányával együtt: Ezekből a szentírási szakaszokból “felismerhetjük saját életünknek, vallásosságunknak, hitünknek is az ellentmondásait!…”

2016-ból: Az idei olvasmányról

 

Évközi 14.vasárnap

2016-ból

2007-ből: A Megváltás műve pusztán,lecsupaszítva…

 

07.02. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe

2015-ből: Fontos lecke nekünk ez a látogatás!

2018-ból: Mi a Szentlélek szerepe ebben a történetben?

 

Péntek az Évközi 13.héten

2006-ból: “Menjetek csak és tanuljátok meg….!

2016-ból: Mi a gyógyulásunk és a szeretetünk titka?…

2018-ból: “Nem látja többé – magát!” 🙂

 

Csütörtök az Évközi 13.héten

2006-ból: Jézus elsősorban a lelkünk orvosa!

 

06.29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

2015-ből: A hit, a szerelem és a bűn megvallásáról!

2013-ból: Péter börtönből való csodálatos szabadulásának allegorikus értelmezését kapjuk meg! Lebilincselő -vagy inkább felszabadító- gondolatmenetet hallhatunk…

 

Kedd az Évközi 13.héten

2015-ből

 

06.27. Szent László király

2015-ből

2018-ból

 

Évközi 13.vasárnap

2007-ből: Jézus Jeruzsálembe indul – ennek tudatában kell értenünk az olvasmányokat!

2007-ből szintén: A fiatalság és a szabadság összefüggése…

2013-ból

 

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve

2005-ből

 

Jézus Szent Szíve főünnepe

2016-ból

2013-ból: Hogyan von be minket Jézus Szent Szíve az Ő szeretetébe?

 

2009-ből: “Ne bolondozz…”

 

06.24. Keresztelő Szent János születése – “Valami más fog itt kezdődni!…”

2015-ből

2016-ból

2018-ból

 

Szerda az Évközi 12.héten

2016-ból-két felvétellel!

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből

 

Kedd az Évközi 12.héten 

2015-ből: A “szakadékba zuhant emberségünk” egyetlen felemelkedési lehetőségéről!

2016-ból: Az olvasmány kapcsán…

 

Hétfő az Évközi 12.héten

2016-ból: A “gerenda eltávolítása” nem erkölcsi kérdés, hanem a hit kérdése!

2018-ból: A jóval foglalkozni…

 

Krisztus Teste és Vére – Úrnapja – Erről a számunkra oly fontos és kedves ünnepről hat évből töltök fel prédikációkat: ez a titok kimeríthetetlen! 🙂

2017-ből: “Mi egy vérből valók vagyunk!”

2016-ból: “Miért pont kenyér és bor?…”

 

2013-ból: Melkizedek áldozata nyomán: Hogy visszafordítsuk Isten felé mindazt, amit kaptunk!

2006-ból: Mi történik velük a kenyér és a bor magunkhoz vételekor?

 

2005-ből: “Az Úr testének és vérének a szentsége arra szolgál, hogy mibennünk egy belső ünnepet valósítson meg!”

2004-ből: Mit tehetünk mi és mit tesz az Úr a mi életünkben?…

 

Szombat az Évközi 11.héten – Ma a 2018-ból hallgathatunk prédikációt, Máté atya diakónussá szentelésének 22. és a pappá szentelésének 20. évfordulójának (06.28.) ünneplésekor! A bevezető résszel és az evangéliummal együtt!

 

Péntek az Évközi 11.héten 

2018-ból

2016-ból

2007-ből: Min akad meg az ember szeme,hogyan látjuk saját életünket? Isten fényében kell látnunk…

 

 

Csütörtök az Évközi 11.héten – A 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai evangéliumról: Jézus az imádság lelkét tanítja meg az övéinek! Régebbről is meghallgathatjuk a Miatyánk imádság -Máté atyára oly jellemző -elemzését:

2009-ből

 

Szerda az Évközi 11.héten

2017-ből

 

Kedd az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a tegnapihoz hasonlóan a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt! Miben rejlik az, hogy “tökéletesek legyünk”?…

Hétfő az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt!

 

Szentháromság vasárnapja

2014-ből: A prédikáció csodálatosan összefoglalja azt a titkot, amit a Szentháromság jelent!

2007-ből: Az összekötő kapocs ugyanaz legyen közöttünk, mint ami Istenben létezik…

2008-ból: A Háromság a lényegre mutat: Isten a Szeretet!

 

Szombat az Évközi 10.héten

2017-ből: “Lehetséges az, …”, amit az Úr Jézus kér a hegyi beszédben!

2003-ból: A kiengesztelődés szolgálatáról, Szent Pál levele alapján…

 

Péntek az Évközi 10.héten

2018-ból: Gyönyörű gondolatokat hallgathatunk a házasság szentségéről, a teremtésből kiindulva!

2003-ból: Mit jelent bemutatni a dicséret áldozatát?

 

Csütörtök az Évközi 10.héten (Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepe van ma, ha más szentírási szakaszokkal találkoznánk a szentmisében.)

2017-ből

2005-ből: “Mintha egy képzavar lenne az evangéliumban…”

 

Szerda az Évközi 10.héten

2005-ből: Az ószövetségi írások fontosságáról

2006-ból: Jézus és a Törvény…

 

Kedd az Évközi 10.héten 

2015-ből

2016-ból

2017-ből

2018-ból

 

Hétfő az Évközi 10.héten – Ha az olvasmányokat a köznapról vesszük – mert Pünkösd utáni hétfőn Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük az utóbbi években, amiről nincs prédikáció-, akkor három évből hallgathatunk gondolatokat!

2015-ből

2016-ból

2017-ből