Skip to content

Együtt tovább az Évközi 25.héttől 2022

 

Este belépünk az Adventi időbe, új oldalon folytatjuk tovább!

 

Szombat az Évközi 34.héten

2014-ből: Nem a jövő fontos, hanem a “most”!

2017-ből: “Jézus arra akar rávenni minket, hogy szoktassuk magunkat Hozzá!…”

 

11.25. Alexandriai Szent Katalin: Egy szent emléknapjának kálváriájáról… 🙂 2015-ből hallhatunk többek között erről is, a szerdai, köznapi evangéliummal!

Péntek az Évközi 34.héten

2014-ből

2015-ből

 

Csütörtök az Évközi 34.héten

2014-ből: A világ eseményeinek viszonylagosságáról…

2015-ből: “Nézzetek fel!”…

 

Szerda az Évközi 34.héten

2016-ból: Mi az, ami erőt ad?…

 

Kedd az Évközi 34.héten

2014-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 34.héten

2014-ből

2016-ból

 

Krisztus, a Mindenség Királya Más-más evangéliummal ugyan, de több évből is hallgathatunk prédikációkat az Egyházi év utolsó vasárnapjáról és Krisztus királyságáról!

2011-ből

2014-ből

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

11.19. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének szentírási szakaszairól két évből hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2015-ből

 

Szombat az Évközi 33.héten

2015-ből: A halál utáni életről, az evangéliumban feltett kérdés kapcsán!

 

Péntek az Évközi 33.héten

2014-ből

 

Csütörtök az Évközi 33.héten

2014-ből: Jeruzsálem megsiratásáról…

 

Szerda az Évközi 33.héten 

2015-ből

2016-ból

 

11.15. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító

2013-ból

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Kedd az Évközi 33.héten

2014-ből:“Azért, hogy Jézust lássuk!…”

 

Hétfő az Évközi 33.héten

2014-ből: Ez a gyógyítás a Jeruzsálembe vezető úton történt…

 

Évközi 33.vasárnap

2016-ból: “Nincs, mit csodálkoznunk!…” Két prédikációt is hallhatunk!

 

Szombat az Évközi 32.héten

2015-ből: “Mit jelent az, hogy Isten igazságot szolgáltat az embereknek?”

 

11.11. Szent Márton püspök

2003-ból

Péntek az Évközi 32.héten

2014-ből: “Vannak dolgok, amikre nem mondhatjuk azt, hogy mindegy…”

2016-ból: “Semmi nincs, amit az ember a kezébe foghatna…”

 

Csütörtök az Évközi 32.héten

2017-ből

2016-ból

2015-ből: Hol kell keresnünk az Isten Országát?

2013-ból: Egy nagyon érdekes gondolatsor arról, milyen feltételei vannak a világ beteljesülésének!

 

11.09. A Lateráni Bazilika felszentelése

2012-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 32.héten: “Nem bántó azt hallani, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk!” Erről is… 🙂

2014-ből

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 32.héten

2014-ből

 

Évközi 32.vasárnap- A mai vasárnapról 2004-ből találtam prédikációt! A feltámadásról, a feltámadásunkról (!) gondolkodva, az olvasmány és az evangélium alapján!

 

11.05.Szent Imre herceg alakja mindig megihlette a prédikációiban Máté atyát! Most ezekből hármat hallgathatunk meg, segítsenek minket jobban megérteni Szent Imre lelkületét!

2004-ből

2007-ből

2013-ból

 

Péntek az Évközi 31.héten

2017-ből: Hogyan dicsérheti Jézus a hűtlen intézőt?…

 

11.03. Porres Szent Márton

2014-ből: Az Irgalmas szamaritánus példázatával

 

11.02. Halottak napja – Az alábbi gondolatok segítsenek eligazodni bennünket ezen a különösen is imádságra indító napon!

2007-ből: “Isten az életnek a pártolója!”

2011-ből: A halottainkért való imádság értelméről!

2014-ből

 

11.01. Mindenszentek főünnepéről többféle megközelítésből hallgathatjuk Máté atya gondolatait, a különböző évekből! Növekedjék az Úristen utáni vágyunk ezen a napon! 🙂

2007-ből: “Egyetlen egy dolgot kellene elismernünk: hogy nem vagyunk Isten!… A szentté levés ennek elismerésével kezdődik.”

2010-ből: Hová illene Mindenszentek ünnepe a liturgikus évben? Mert ez az ünnep nem a temető ünnepe…

2011-ből: Hogyan hősök a szentek a nyolc boldogság fényében?

2014-ből: Az ember isteni vonásáról és krisztusi vonásáról!

2016-ból: Mit vallunk meg ezen az ünnepen?

 

10.31. Mindenszentek vigíliája

2014-ből: A REMÉNY van ma a középpontban, nem a halál. “Mert a szentségnek az útja nem a halálnak a kérdése, hanem valami egészen más!”

2017-ből: Mit jelent a szentség?…

 

Hétfő az Évközi 31.héten

2005-ből: A kapni tudás képességének fontosságáról!

 

Évközi 31.vasárnap- A mai vasárnapról 2016-ból találunk két prédikációt is Zakeus története kapcsán! Az akadályokról, amiket le kellett küzdenie! És “kapunk mi is egy szép harcot!” – tudhatjuk meg a reggeli prédikációból!…

2013-ból: “Van olyan nézés, ami fölemel!…”

 

Szombat az Évközi 30.héten

2006-ból: A probléma az önismeret hiánya – az Istennel szemben is…

2016-ból

 

 

10.28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok- A mai ünnepen leginkább a hitünk kialakulásával, annak szabadságával és miértjével kapcsolatban hallgathatunk elmélkedéseket!

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 30.héten

2016-ból

 

Szerda az Évközi 30.héten

2016-ból

 

Kedd az Évközi 30.héten

2004-ből: Szent Pál házasságról írt gondolatairól

 

Hétfő az Évközi 30.héten

2014-ből: A szentlecke kapcsán

2016-ból: Az evangélium kapcsán

 

Évközi 30. vasárnap

2016-ból: A szentleckéből kiindulva

2016-ból: Az Evangéliumból kiindulva

 

Szombat az Évközi 29.héten

2004-ből: Büntet-e az Úristen és hogyan fogjuk fel a rosszat, ami a világban vagy velünk történik?

 

Péntek az Évközi 29.héten – A mai napról két prédikációt hallgathatunk az idők jeleiről, illetve az adósságainkról!

2013-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 29.héten – Ezen a napon két különleges, időszerű, egyben felemelő gondolatmenetet is hallgathatunk az evangéliumról!

2013-ból

2017-ből

 

Szerda az Évközi 29.héten

2004-ből: Az Isten minket közvetítőnek is állít mások felé…

 

10.18. Szent Lukács evangelista ünnepe – Három évből hallgathatunk prédikációt az evangelistáról és az ő evangéliumáról!

2011-ből

2012-ből

2013-ból

 

Hétfő az Évközi 29.héten

2014-ből: Mit kérjünk, mivel ne foglalkozzunk, miben bízzunk?…

 

Évközi 29.vasárnap- A mai vasárnapról sajnos nem találtam prédikációt. Viszont ugyanez az evangéliumi rész elhangzik egy szombati napon is, amiről hallgathatunk gondolatokat!

 

Szombat az Évközi 28.héten

2010-ből: Egy nagyon érdekes kérdésre egy nagyon logikus válasz! A kérdés pedig az evangéliumból: Miért nem bocsátható meg a Szentlélek elleni bűn?

 

Péntek az Évközi 28.héten

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 28.héten- Ma elmélkedéseket hallgathatunk abban a témában, hogy kell-e az embernek bűnhődnie más bűnei miatt?…

2013-ból

2014-ből

 

Szerda az Évközi 28.héten

2016-ból: Az emberi tökéletességről gondolkodva

2013-ból: Nekünk nemcsak “aranyszabályunk” van!

 

Kedd az Évközi 28.héten

2016-ból: kapunk Jézustól egy leckét a mai evangéliumban!

2014-ből: A szentleckéből kiindulva

 

Hétfő az Évközi 28.héten

2016-ból: “Bármi történjék vagy bármi ne történjék: Isten akkor is velünk van!”

 

2003-ból: A Megváltás megértéséhez…

 

Évközi 28.vasárnap 

2004-ből: A visszaforduló leprás motivációjáról, a hitünkben való szabadságról, a háláról!

2016-ból

 

10.08. Magyarok Nagyasszonya

2012-ből

2014-ből

2017-ből

 

10.07. Rózsafüzér Királynője – A mai napra is szeretettel ajánlom a Rózsafüzér Királynője búcsúünnepe oldalt, ami a bal oldali menüsorban található!

Csütörtök az Évközi 27.héten

2016-ból: Mije van az Úristennek, amit kérhetünk Tőle?

2014-ből

2013-ból: Az imádkozó ember nagy kísértéséről hallhatunk!

 

10.04. Assisi Szent Ferenc

2016-ból

2013-ból

2005-ből

2004-ből

 

Hétfő az Évközi 27.héten

2015-ből

2016-ból

 

Évközi 27.vasárnap- 2013-ból és 2010-ből hallgathatunk prédikációt a mai vasárnapról! (De szeretettel ajánlom a Rózsafüzér Királynője búcsúünnepe oldalt is a honlapon, hiszen ezen a hétvégén van a búcsú! )

2013-ból: “Nincs mit üzletelni Istennel!…”

2010-ből: Az Isten a mi munkaadónk vagy Atyánk?…

 

10.01. Lisieux-i Kis Szent Teréz – A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító

2013-ból: Egy pénteki szentségimádás gondolatait hallgathatjuk meg!

 

09.30. Szent Jeromos emléknapján arról elmélkedhetünk, hogy “miért volt jó az, hogy az Úristen egy írott formában nyilatkoztatta ki magát?”

2005-ből

 

09.29. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

2015-ből

2016-ból

 

Szerda az Évközi 26.héten

2015-ből: az evangélium kapcsán

2016-ból: Jób könyve kapcsán

 

Hétfő az Évközi 26.héten

2005-ből: A tanítványok versengenek…

2016-ból: Jób könyve kapcsán

 

Évközi 26.vasárnap

2004-ből: A szakadék már itt a földön jön létre…

 

09.24. Szent Gellért püspök és vértanú

2004-ből: Szent Gellért vértanúsága hogyan segítette országunkban a kereszténység megmaradását?

2007-ből

2013-ból: A vértanúságról gondolkodva…

 

Péntek az Évközi 25.héten: A mai napról nem találtam prédikációt a páros évekből!

Csütörtök az Évközi 25.héten

2016-ból

 

09.21. Szent Máté apostol és evangélista

2012-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 25.héten

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 25.héten

2004-ből

2016-ból

 

Évközi 25.vasárnap

2016-ból: “Jézus nem sokkolni akar bennünket!”