Skip to content

Együtt tovább az Évközi 23.héttől 2021

 

Szombat az Évközi 30.héten

2006-ból: A probléma az önismeret hiánya – az Istennel szemben is…

2016-ból

 

Péntek az Évközi 30.héten

2015-ből

 

10.28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok- A mai ünnepen leginkább a hitünk kialakulásával, annak szabadságával és miértjével kapcsolatban hallgathatunk elmélkedéseket!

 

2015-ből

 

2016-ból

 

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 30.héten – A 2015-ből két prédikációt is hallgathatunk.  “Az Úristen nem váltogatja a szándékait, mint valami propeller.” 🙂 Erről, Szent Pál hihetetlen stílusáról és még sok mindenről!

 

Szerda az Évközi 30.héten – 2013-ból, a “szűk kapuról” hallgathatunk gondolatokat!

 

Kedd az Évközi 30.héten

2013-ból: A reménységről, az Isten ígéretei után való sóvárgásról!

 

Hétfő az Évközi 30.héten

2016-ból

 

Évközi 30.vasárnap

2006-ból: “Hogy lássak!…” Merjük mi is ezt kiáltani!

 

Szombat az Évközi 29.héten – A mai napról egy prédikációt találtam, 2004-ből. Hallgassuk és fontoljuk meg a jó Isten-képünkért! Büntet-e az Úristen és hogyan fogjuk fel a rosszat, ami a világban vagy velünk történik?

 

Péntek az Évközi 29.héten – A mai napról két prédikációt hallgathatunk az idők jeleiről, illetve az adósságainkról! 

2017-ből

2013-ból

 

Csütörtök az Évközi 29.héten – Ezen a napon két különleges, időszerű, ugyanakkor felemelő gondolatmenetet is hallgathatunk az evangéliumról!

2017-ből

2013-ból

 

Szerda az Évközi 29.héten

2004-ből: Az Isten minket közvetítőnek is állít mások felé…

2015-ből

2017-ből

 

Kedd az Évközi 29.héten – A mai szentírási szakaszokról három évből is hallgathatunk prédikációt! 2014-ben és 2015-ben az éberség és virrasztás szemszögéből, 2017-ben pedig az “irgalmasságában igazságos” Isten megmutatásával!

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

10.18. Szent Lukács evangelista ünnepe

2011-ből

2012-ből

2013-ból

 

Évközi 29.vasárnap

2006-ból: A világ markol, a keresztény ember ad! Legalábbis Jézus önátadása erre hív minket…

 

Szombat az Évközi 28.héten

2010-ből – Egy nagyon érdekes kérdésre egy nagyon logikus válasz! A kérdés pedig: Miért nem bocsátható meg a Szentlélek elleni bűn?

 

Péntek az Évközi 28.héten

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 28.héten: Elmélkedéseket hallgathatunk arról, hogy kell-e az embernek bűnhődnie más bűnei miatt?…

2014-ből

2013-ból

 

Szerda az Évközi 28.héten

2016-ból: Az emberi tökéletességről gondolkodva!

2013-ból: Nekünk nemcsak “aranyszabályunk” van!

 

Kedd az Évközi 28.héten

2016-ból: Kapunk Jézustól egy leckét a mai evangéliumban!

2013-ból: Segítséget kapunk ahhoz, hogyan maradhat meg bennünk -az Istennek szánt helyen- az Úristen!

 

Hétfő az Évközi 28.héten

2016-ból: “Bármi történjék vagy bármi ne történjék: Isten akkor is velünk van!”

2003-ból: Ami segíti a Megváltás megértését!

 

Évközi 28.vasárnap

2006-ból: Jézus kérdése nem ránk vonatkozik…Viszont mindannyiunkat megkedvelt!! 🙂

2003-ból: A Törvény a zsidóké – Jézus követése a mienk! A kettős mérce megfejtése!

 

10.08. Magyarok Nagyasszonya: Szükségünk van az anyai pártfogásra…

2012-ből

2014-ből

2017-ből

 

10.07. Rózsafüzér Királynője – A mai napon is szeretettel ajánlom azt a külön oldalt -Rózsafüzér Királynője búcsúünnepe-, amit már a búcsú kapcsán szombaton is!

 

Szerda az Évközi 27.héten

2013-ból: Jónás és az Úristen…

 

Kedd az Évközi 27.héten

2015-ből

2017-ből

 

10.04. Assisi Szent Ferenc 

2004-ből

2005-ből

2013-ből

2016-ból

 

Évközi 27.vasárnap

2012-ből: “Még mindig ott tartunk, hogy szabad-e vagy nem szabad…” A házasságról!

 

A Rózsafüzér Királynője búcsú-szentmiséinek prédikációi a bal oldali menüsor tetején lévő oldalon találhatók!

 

10.02. A Szent Őrzőangyalok

2012-ből: Miért küldi az őrangyalokat az Úristen?…

2008-ból: Nemcsak vigyáznak ránk, hanem példák is: folytonosan az Istenre figyelnek!…

 

10.01. Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító – Erről a napról nincsen prédikáció…

 

09.30. Szent Jeromos emléknapján arról elmélkedhetünk, hogy “miért volt jó az, hogy az Úristen egy írott formában nyilatkoztatta ki magát?”

2005-ből

 

Csütörtök az Évközi 26.héten

2015-ből: Az olvasmányról

 

09.29. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

2015-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 26.héten

2005-ből: “Akarod-e,hogy lehívjuk a villámot..?” – Jézus logikája más!

 

Hétfő az Évközi 26.héten

2005-ből: A tanítványok versengenek…

 

Évközi 26.vasárnap

2015-ből

2009-ből: Jézusnál nincs tudathasadás…

 

Szombat az Évközi 25.héten

2003-ból: Miért nem merték kérdezni a tanítványok az Urat?

 

09.24. Szent Gellért püspök és vértanú

2004-ből: Szent Gellért vértanúsága hogyan segítette országunkban a kereszténység megmaradását?

2007-ből: Mit jelent Szent Gellért vértanúsága?

2013-ból: A vértanúságról gondolkodva…

 

Csütörtök az Évközi 25.héten

2016-ból

 

Szerda az Évközi 25.héten

2006-ból: A tanítványok eszköztelenségéről…

 

09.21. Szent Máté apostol és evangélista

2012-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 25.héten

2003-ból Az olvasmányról: Az Isten minden nép, az egész világ Istene. És eszköze lehet egy pogány is!

2004-ből Az evangéliumról: Az emberségre építve lehet csak az Istent keresni…

2005-ből: A világosságot nemcsak egy irányból kaphatjuk!

 

Évközi 25.vasárnap

2012-ből: Mi az emberi nagyság alapja?…

 

Szombat az Évközi 24.héten

2008-ból: Szent Pál a feltámadt testről

 

Péntek az Évközi 24.héten

2014-ből: Asszonyokról hallhatunk ma, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.

2008-ból: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

 

Csütörtök az Évközi 24.héten

2014-ből: Jézus lábának megkenéséről, annak jelentéséről…

2007-ből: Kicsit másképp…

 

09.15. A Fájdalmas Szűzanya

2015-ből

2016-ból

 

09.14. A Szent Kereszt felmagasztalása

2016-ból

2008-ból, amikor ez az ünnep vasárnapra esett:

 

Hétfő az Évközi 24.héten – Egy dal, amit együtt éneklünk!… 🙂 2013-ból hallgathatunk gondolatokat a Timóteushoz írt levélből kiindulva!

 

09.13. A Győri Székesegyház felszentelése – A Győri Egyházmegyéhez tartozók a 2016-os oldalon hallgathatnak két prédikációt az ünnepről!

Évközi 24.vasárnap

2006-ból: Ki vagyok én?… Kire figyelek?… Kihez tartozom?…

 

Szombat az Évközi 23.héten

2005-ből: Hogy az Úristen türelme ne legyen hiábavaló rajtunk…

 

Péntek az Évközi 23.héten 

2015-ből: “A kegyelem bevilágít az életünkbe, kitisztítja a homályt” Jézus eljövetelével!

 

Csütörtök az Évközi 23.héten 

2015-ből: Miért jóságos minden emberhez az Isten? És miért irgalmas?

 

09.08. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

2015-ből

2017-ből

 

09.07. Szent Márk, István, Menyhért, kassai vértanúk

2006-ból: Ami fontos: hogy a lelki halál ne érjen el bennünket!

 

Kedd az Évközi 23.héten

2008-ból: Jézus FELment a hegyre, LEjött onnan és Kijött az Atyától hozzánk…

 

Hétfő az Évközi 23.héten

2005-ből: Az ember Krisztus kezében tartott lény, akinek az életét meg akarja menteni!

 

Évközi 23.vasárnap

2009-ből: Jézust arra kérik, tegye rá a kezét. Öt másik dolgot tesz helyette! 🙂

 

2015-ből