Skip to content

Együtt tovább az Évközi 23.héttől

 

Péntek az Évközi 24.héten

2014-ből: Asszonyokról hallhatunk ma, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.

2008-ból: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

 

Csütörtök az Évközi 24.héten

2014-ből: Jézus lábának megkenéséről, annak jelentéséről…

2007-ből: Kicsit másképp…

 

09.15. A Fájdalmas Szűzanya

2015-ből

2016-ból

 

09.14. A Szent Kereszt felmagasztalása

2016-ból

2008-ból, amikor ez az ünnep vasárnapra esett:

 

Hétfő az Évközi 24.héten – Egy dal, amit együtt éneklünk!… 🙂 2013-ból hallgathatunk gondolatokat a Timóteushoz írt levélből kiindulva!

 

09.13. A Győri Székesegyház felszentelése – A Győri Egyházmegyéhez tartozók a 2016-os oldalon hallgathatnak két prédikációt az ünnepről!

Évközi 24.vasárnap

2006-ból: Ki vagyok én?… Kire figyelek?… Kihez tartozom?…

 

Szombat az Évközi 23.héten

2005-ből: Hogy az Úristen türelme ne legyen hiábavaló rajtunk…

 

Péntek az Évközi 23.héten 

2015-ből: “A kegyelem bevilágít az életünkbe, kitisztítja a homályt” Jézus eljövetelével!

 

Csütörtök az Évközi 23.héten 

2015-ből: Miért jóságos minden emberhez az Isten? És miért irgalmas?

 

09.08. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

2015-ből

2017-ből

 

09.07. Szent Márk, István, Menyhért, kassai vértanúk

2006-ból: Ami fontos: hogy a lelki halál ne érjen el bennünket!

 

Kedd az Évközi 23.héten

2008-ból: Jézus FELment a hegyre, LEjött onnan és Kijött az Atyától hozzánk…

 

Hétfő az Évközi 23.héten

2005-ből: Az ember Krisztus kezében tartott lény, akinek az életét meg akarja menteni!

 

Évközi 23.vasárnap

2009-ből: Jézust arra kérik, tegye rá a kezét. Öt másik dolgot tesz helyette! 🙂

 

2015-ből