Skip to content

Együtt tovább az Évközi 18.héttől 2022

 

Új oldalon folytatódnak a prédikációk az Évközi 25.héttől! A bal oldali menüsor tetején találjuk!

Szombat az Évközi 24.héten

2008-ból: Szent Pál a feltámadt testről

 

Péntek az Évközi 24.héten

2014-ből: Asszonyokról hallhatunk ma, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.

2008-ból: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

 

09.15. A Fájdalmas Szűzanya

2015-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 24.héten

2014-ből: Jézus lábának megkenéséről és annak jelentéséről

2007-ből: Kicsit másképp…

 

09.14. A Szent Kereszt felmagasztalása

2016-ból

2008-ból, amikor ez az ünnep vasárnapra esett:

 

09.13. A Győri Székesegyház felszentelése

2016-ból

 

09.12. Szűz Mária szent neve

2011-ből

 

Évközi 24.vasárnap 

2007-ből: Miért nem tudnak örülni a keresztények és mi az, ami miatt pedig lehetne!!

 

Péntek az Évközi 23.héten

2015-ből: “A kegyelem bevilágít az életünkbe, kitisztítja a homályt” Jézus eljövetelével!

 

09.08. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

09.07. Szent Márk, István, Menyhért, kassai vértanúk

2006-ból

 

Kedd az Évközi 23.héten

2008-ból: Jézus Felment a hegyre, Lejött onnan és Kijött az Atyától hozzánk…

2016-ból: A korintusi levél kapcsán hallgathatók érdekes gondolatok!

 

Hétfő az Évközi 23.héten- A páratlan év szentleckéjéből indulva, de a mai Evangéliumról!

2005-ből: Az ember Krisztus kezében tartott lény, akinek az életét meg akarja menteni!

09.05. Boldog Kalkuttai Teréz anya és Boldog JeanJoseph Lataste

2014-ből

 

Évközi 23.vasárnap 

2007-ből: Az életünk az Úristené!

 

Szombat az Évközi 22.héten

2014-ből

2016-ból

 

Péntek az Évközi 22.héten 

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 22.héten

2014-ből

2016-ból

 

Szerda az Évközi 22.héten – Jézus napirendje megfontolandó számunkra is!

2014-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 22.héten 

2014-ből: Hogyan kerül egy tisztátalan lélek a zsinagógába?…

2008-ból: Nem véletlen, hogy a gonosz lelket “baj nélkül” űzi ki az Úr Jézus!..

 

08.29. Keresztelő Szent János vértanúsága

2014-ből

2016-ból

 

Évközi 22.vasárnap

2016-ból: Az alázatról, “ami nehéz szó, mert nincs, aki megszerettesse velünk a mai világban…”

 

Szombat az Évközi 21.héten

2014-ből: A bizalomról, arról, hogy milyen fontos jól gondolkodnunk az Úrról!

 

Péntek az Évközi 21.héten

2012-ből: Mikor is kell az olajról gondoskodni?…

 

Csütörtök az Évközi 21.héten

2012-ből: Mit jelent -és mit nem jelent- Máté evangéliumában virrasztva várni?…

 

08.24. Szent Bertalan apostol

2012-ből: Nátánael meghívása azt tükrözi, hogy “Az ember a hit kérdésében szabad és gondolkodó!”

2011-ből

 

Kedd az Évközi 21.héten

2008-ból: Még több a farizeusokról: Miből adnak tizedet? Miért? És mi?…

 

Hétfő az Évközi 21.héten

2007-ből:  Az Úr Jézus türelmesen elmagyarázza a farizeusoknak… és velünk is ilyen türelmes… !

2008-ból: Szent Pál hálaadásáról a tesszaloniki hívekért!

 

Évközi 21.vasárnap

2016-ból (kisebb-nagyobb gyerekvisítással… 🙁 ): “Tettekre váltom-e?”

2007-ből: Az egyik kulcsszó: Törekedjetek!

 

08.20. Szent István király főünnepe

2011-ből: Tőkét kovácsolni a gyengeségekből is!

2016-ból

2018-ból

 

Péntek az Évközi 20.héten

2008-ból- Az olvasmányról: Isten nem újat alkot ezzel, hanem visszaállítja az eredetit!

 

Csütörtök az Évközi 20.héten

2007-ből: Nap mint nap, mit alakítunk azon a ruhán, amelyben beléphetünk majd a lakodalomba…? A prédikáció második része Szent Rózáról szól, mivel abban az évben 23-ára esett ez a csütörtök. És itt nagyon sok érdekeset hallhatunk a domonkosok -eredetileg- három ágának alakulásáról, egészen napjainkig! Összefüggésben a mai evangéliummal is!

 

Szerda az Évközi 20.héten

2005-ből: A “szőlőbe-állás” utáni időszaknak nem a hossza,hanem az intenzitása a fontos!

2011-ből: A meghívásunk különböző…

 

Kedd az Évközi 20.héten

2008-ból- Az olvasmány kapcsán: Nincs új a nap alatt…

2009-ből: Jézus furcsa válaszai…

2011-ből: Amikor nincs kapaszkodó, akkor tud üdvözíteni az Isten!

2016-ból: “Egyik földi dolgunk sem képes helyettesíteni azt, amit csak az Úristentől kapunk meg!”

 

08.15. Nagyboldogasszony

2016-ból

2015-ből

2006-ból: Mit jelent az Úr Jézus küldetésében részt venni?

2003-ból: Miért és miben lehet és érdemes követnünk Máriát?

 

Évközi 20.vasárnap

2007-ből: A szabadság kérdése társadalmi és emberi szinten… Mindig van remény az újrakezdésre!

 

Szombat az Évközi 19.héten

2005-ből: Jézus és a gyerekek…

 

Péntek az Évközi 19.héten

2015-ből:  “Az erkölcs mögött vegyük észre az alapvető értékeket!”

2005-ből: A házasság egysége és más dolgokban való önátadás:az Isten akarata és példája!

 

Csütörtök az Évközi 19.héten

2006-ból: A megbocsátásról

2005-ből: Az adósságunk az Úristen felé egy egészen más szint!…

 

08.10. Szent Lőrinc vértanú diakónus ünnepe

2005-ből: Szent Lőrinc irgalmassága…

2006-ból: Gyűlölni vagy szeretni az életet?…

2015-ből – két felvétellel

 

08.09. Szent Terézia Benedikta, Edith Stein szűz és vértanú

2003-ból: Egy vértanú, egy XX.sz.-i, egy zsidó – egyetlen Európa védőszentjei között!

2006-ból: Edith Stein miképpen volt vértanú?…

 

08.08 Szent Domonkosról egy külön oldalon bőségesen hallgathatjuk Máté atya gondolatait! 🙂 A bal oldali menüsorban találjuk ezt az oldalt!

Évközi 19.vasárnap

2016-ból

2013-ból

 

08.06. Urunk színeváltozása ünnepén három évből hallgathatunk prédikációt!  Jézusnak itt sem nem az istensége, sem nem az embersége, hanem a szeretete a fontos! És: miért nem jó Péter ötlete a sátorépítéssel? A 2006-os felvétel pedig vasárnapra esett!

2014-ből

2017-ből

2006-ból: Ahogy átragyog Jézuson az Úristen fénye, úgy ragyogjon át rajtunk is! 🙂

 

Péntek az Évközi 18.héten

2006-ból: “Minden napunk úgy teljen el, hogy ne a véghez, hanem életünk céljához kerüljünk közelebb…” (Az olvasmány kapcsán)

 

Csütörtök az Évközi 18.héten

2014-ből

2016-ból

 

Szerda az Évközi 18.héten

2016-ból hallgathatunk prédikációt – mindenki nagy vigaszára!

 

Kedd az Évközi 18.héten

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 18.héten- Az olvasmány kapcsán

2014-ből

2016-ból: Mi van akkor, ha a rossz után is rossz következik?…

 

Évközi 18.vasárnap

2016-ból: “Mi az, hogy egy Isten nem akar bíráskodni?…

2007-ből: A dolgok Istentől független szemlélése okozza a rendetlen ragaszkodást azokhoz!