Skip to content

Együtt, tovább!

Az Évközi 32.héten

Bevezető gondolatok ehhez az oldalhoz a 2018 Évközi idő II. oldalon olvashatóak!

Szerda az Évközi 32.héten : A mai napról a honlapon a 2014-es és a 2015-ös évben találunk prédikációt, de meghallgathatjuk a 2013-as felvételt is, hogy belássuk: Mi mindannyian a határvidéken vagyunk!

Kedd az Évközi 32.héten – A mai szentírási szakaszokról a 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt! Bántó-e azt hallani, hogy csak “haszontalan szolgák” vagyunk?…

Hétfő az Évközi 32.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es oldalon találunk prédikációt. Ezen kívül a 2012-es felvételből megtudhatjuk, miért kérték a hitet az apostolok!

Az Évközi 32. vasárnap 2015-ben a Domonkosok jubileumi évének megnyitása volt. A prédikációban – a honlap oldalán- azért szó van az evangéliumról, Szent Domonkos alakjával is összekapcsolva. 2012-ből  viszont csak a mai szentírási szakaszokról találtam egy nagyon különleges és logikusan szép gondolatsort! Mi volt az indítéka a szegény özvegyasszonynak és miért szerethetjük NAGYON a mi Istenünket? 🙂

 

Szombat az Évközi 31.héten – A mai evangéliumról két elmélkedést is találtam 2012-ből. A mammonról, arról, hogy mi az, ami a miénk és hogy hogyan használjuk a javainkat, ha az Úristen a célunk! Persze, ezt sokkal szebben! 🙂

A Lateráni Bazilika felszentelése ünnepén a 2016-os oldalon és -még szebben, Jákob álmából kifejtve- 2012-ből hallgathatunk prédikációkat!

Csütörtök az Évközi 31.héten – Ma a rendi halottak napja van a Domonkos Rendben. Imádságunk most már Máté atyáért is szól az Úristen felé… Talán segít minket, ha meghallgatjuk, hogyan gondolkodott erről ő, hiszen nagyon reméljük, hogy már boldogan néz le ránk az Úristen mellől! A honlapon a 2017-es évben található prédikáció, de még kettőt meghallgathatunk 2012-ből:

Szerda az Évközi 31.héten – Erről a napról a 2015-ös évben találunk prédikációt. Viszont a domonkosok ma ünneplik összes szentjeiket, amiről a 2016-os és a 2017-es oldalon hallgathatunk gondolatokat!

Kedd az Évközi 31.héten – Erről a napról a 2014-es oldalon találunk prédikációt!

Szent Imre herceg alakja mindig megihlette a prédikációiban Máté atyát! 🙂 Most ezekből kettőt töltök fel, segítsenek minket jobban megérteni Szent Imre lelkületét!

2007-ből:

2013-ból:

 

Az Évközi 31. vasárnapról ebben a B évben, szintén 2006-ból találtam találtam csak prédikációt. Ezek a régebbi felvételek nem mindig olyan jó minőségűek, de egy-egy gondolatért érdemes jobban odafigyelni!

Szombat az Évközi 30.héten  A 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai napról: Miért nem nagyon tolakodhatunk?… 2006-ból pedig, a mennyegzős képből kiindulva:

Porres Szent Mártont, a domonkosok szentjét is ünnepeljük ma (11.03.) Ezen a szentmisén elhangzó evangéliumról a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt!

Halottak napja nem az ujjongás napja, mint a tegnapi. A honlapon csak a 2014-es oldalon van prédikáció, de két másik év gondolatai is segítsenek eligazodni bennünket ezen a szomorú, de különösen is imádságra indító napon!

2007-ből: “Isten az életnek a pártolója!”

2011-ből: A halottainkért való imádság értelméről!

 

Mindenszentek főünnepéről többféle megközelítésből hallgathatjuk Máté atya gondolatait, a különböző évekből! A prédikációk  az alábbi évek után, a honlapon a 2014-es, a 2016-os és a 2017-es oldalon folytatódnak. Növekedjék az Úristen utáni vágyunk ezen a napon! 🙂

Mindenszentek főünnepe 2007-ből: “Egyetlen egy dolgot kellene elismernünk: hogy nem vagyunk Isten!… A szentté levés ennek elismerésével kezdődik.”

Mindenszentek főünnepe 2010-ből: Hová illene Mindenszentek ünnepe a liturgikus évben? Mert ez az ünnep nem a temető ünnepe…

Mindenszentek főünnepe 2011-ből: Hogyan hősök a szentek a nyolc boldogság fényében?

Mindenszentek előestéjén, 2014-ből: A REMÉNY van ma a középpontban, nem a halál. “Mert a szentségnek az  útja nem a halálnak a kérdése, hanem valami egészen más!”

 

Szerda az Évközi 29.héten : Ma két olyan tanítást kapunk a szentlecke alapján a prédikációkban, amelyek nagyon alapvetőek az életvitelünk és a kapcsolataink terén! A honlapon a 2016-os felvétel az egyik, a másik pedig 2012-ben hangzott el! “Lehet más logika alapján is élni!”

Kedd az Évközi 30.héten 

2012-ből, a szentleckéből kiindulva egy gyönyörű szép megközelítését látjuk a házasságnak!

2013-ból pedig a páratlan év szentleckéjéről beszélve, amit ma nem hallgathatunk a szentmisében, viszont az evangéliumról kezdve a gondolkodást, ami mindegyik évben ugyanaz ezen a kedden!

 

Hétfő az Évközi 29.héten : A honlap felvételei közül mindegyik évből találunk prédikációt erről a napról! A szentleckével kapcsolatban a 2014-es  oldalon, az evangéliumról pedig a többi évben!

 

Az Évközi 30. vasárnapon Szent Júdás Tádé apostol főünnepe van a soproni Domonkos Templomban. A honlapon a 2014-es év kivételével mindegyik évben találhatunk prédikációt Szent Júdás Tádé napjának szentírási szakaszairól! Szívből ajánlom! Mivel azonban hazánk többi templomában nem így van, ezért meghallgathatunk egy -kicsit nehezen hallható-felvételt 2006-ból, az Évközi 30.vasárnapról is!

 

Szombat az Évközi 29.héten : A mai napról csak egy prédikációt találtam, 2004-ből, hallgassuk és fontoljuk meg a jó Isten-képünkért! Büntet-e az Úristen és hogyan fogjuk fel a rosszat, ami a világban vagy velünk történik? (A felvétel visszhangossá válik a felétől, sajnos csak kicsit sikerült javítani ezen.)

Péntek az Évközi 29.héten : A mai napról két prédikációt hallgathatunk az idők jeleiről, illetve az adósságainkról:  a 2017-es oldalon és az alábbi felvételen, amely 2013-ban hangzott el.

Csütörtök az Évközi 29.héten : Ezen a napon két különleges, időszerű, ugyanakkor felemelő gondolatmenetet is hallgathatunk az evangéliumról, egyiket a 2017-es oldalon( ugyan kicsit utalva a páratlan év szentleckéjére), a másikat 2013-ból:

Szerda az Évközi 29.héten : A honlap felvételei közül két felvételt is találunk a mai napról, de mindkettőben a páratlan év szentleckéjéről beszél Máté atya, ami ebben az évben nem aktuális. Ezért egy 2004-es felvételt töltöttem fel a mai napra, ami az evangéliumról szól!

Kedd az Évközi 29.héten : A mai szentírási szakaszokról három helyen is hallgathatunk prédikációt! 2014-ben és 2015-ben az éberség és virrasztás szemszögéből, 2017-ben pedig az irgalmasságában igazságos Isten megmutatásával! 2012-ben pedig az évközi 29.kedd dátumban is megegyezett a maival (10.23.), ezért kétszeresen aktuálisak az akkor elhangzó gondolatok:

Hétfő az Évközi 29.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt! Mit kérjünk, mivel ne foglalkozzunk, miben bízzunk?…  (2015-ben a páratlan év olvasmányával.)

 

Az Évközi 29. vasárnapról ebben a B évben, egy prédikációt találtam 2006-ból. Mivel nagyon nehezen hallható, sok háttérzajjal, ezért leírtam. Fogadjátok így is szeretettel! Rákattintva lehet megnyitni és a “szerkesztés engedélyezésére” is érdemes rákattintani, mert akkor jelenik meg olvashatóbb formában!

Évközi 29.vasárnap 2006 B év

 

Szombat az Évközi 28.héten 2010-ből – Egy nagyon érdekes kérdésre egy nagyon logikus válasz! A kérdés pedig az evangéliumból: Miért nem bocsátható meg a Szentlélek elleni bűn?

EVANGÉLIUM az évközi 28.szombaton

Péntek az Évközi 28.héten : A honlap felvételei közül a 2014-es és a 2016-os oldalon a négy, látszólag összefüggés nélkül egymás mellé állított beszédről hallgathatunk prédikációt!

10.18. Szent Lukács evangelista ünnepe – 2011 és 2012

Szerda az Évközi 28.héten : a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt, valamint a 2013-ból, az alábbi felvételt: Mitől tud bennünk növekedni a szeretet?

Kedd az Évközi 28.héten : a 2014-es oldalon a hit, remény, szeretet kapcsolatáról hallgathatunk prédikációt, de a 2016-os oldalon is van felvétel, erről a napról: Jézus meglepő dolgot kér a farizeusoktól!

Hétfő az Évközi 28.héten : A mai szentleckével kapcsolatban, a szabadságról és a törvényről találunk megfontolandó gondolatokat a 2014-es oldalon, az evangéliumi szakaszról szóló prédikációra pedig a 2016-os oldalon kereshetünk rá!

 

Évközi 28.vasárnap

2012-ből, szintén október 14-ére eső vasárnapon: a Hit évével összekapcsolva a mai szentírási szakaszokat, megtoldva egy Püspöki Konferencia által kiadott körlevél felolvasásával. Ritka alkalom, egy körlevelet hallgatni Máté atya prédikációjában… 🙂 És, ha már mosolygó fejet kellett tennem a gondolat végére, akkor remélem, hogy a vidám angyalseregnek eszébe jut valamilyen kedves meglepetés arra a mai, földi születésnapra, amit már fölülírt a mennyei! Isten éltessen Máté atya, örökké, most már MAGA MELLETT!

2006-ból – “… Mi azonban abból kell, hogy kiinduljunk, hogy Jézus minket, mindannyiunkat megszeretett!”

2003-ból – Mit mond Jézus a gazdag ifjúnak és mit mond nekünk? Kettős mérce vajon?

 

Az évközi 27. hét szombatjáról nincs soproni felvétel.

 

Péntek az Évközi 27.héten: a mai igen érdekes kérdésről és helyzetről az ördögökkel kapcsolatban, a honlapon a 2014-es és a 2015-ös évben hallgathatunk számunkra megnyugtató, ugyanakkor feladatot adó válaszokat! Valamint 2008-ból, amit itt hallgathatunk meg!

 

A honlap felvételei közül pedig 2014-ben és 2016-ban találunk prédikációkat az Évközi 27.csütörtökről!

Folytatva a csütörtöki felvételek sorát,  2013-ból:

Csütörtök az Évközi 27.héten 2012-ből – Szentleckével és zsoltárral együtt

Szerda az Évközi 27.héten : a mai szentírási szakaszokról nincsen soproni prédikáció, holnapra (csütörtökre) viszont több évből is van, arról, hogy leginkább mit kell kérnünk az Úristentől az imádságainkban. Mivel ez témájában kapcsolódik a mai Evangéliumhoz, az első prédikációt 2012-ből már ma feltöltöm! Szívből ajánlom, szerintem alap a hitünkben!

 

Stabat Mater a gyászmisén

Máté atyától Bertalan atya búcsúzott az Evangélium után, a gyászmisén. A domonkosok.hu oldalon elolvashatjuk ezt a kedves beszédet, ami sokunkat segíthet a saját elbúcsúzásában Barna Mátétól, mint atyától, testvértől, baráttól, és szívből kívánom, hogy mint családtagtól, és ami a legnehezebb: mint a gyermektől is!

Kedd az Évközi 27. héten 2015-ből. A honlapon fenn van a felvétel, de átmásoltam erre az oldalra kivételesen. “Hihetetlen nehéz az embernek elfogadnia…” Így kezdődik a prédikáció. Fejbeütöttek a kezdő szavak. 2018 október 9-e van. A temetés napján meghallgatva, nemcsak azt nehéz elfogadni, amiről Máté atya prédikál… Azt hiszem, most ebben az esetben is a Kegyelem segíthet rajtunk, akiknek még hihetetlen nehéz. És biztos vagyok abban, hogy előbb vagy utóbb, de segíteni is fog!

 

Magyarok Nagyasszonya 2012-ből 

“Lássuk meg, hogy milyen hihetetlen örömnek a forrása lehet a számunkra, hogy ilyen védelmezőnk van!”

Magyarok Nagyasszonya főünnepéről a 2014-es és a 2017-es oldalon is hallgathatunk prédikációkat!

 

Évközi 27.vasárnap 2012-ből

“Miért mindig ez a legfontosabb kérdésetek az életben, hogy : szabad-e vagy nem szabad??”

 

A szombati szentírási szakaszokról nincs soproni prédikáció. Megkezdődött viszont délben a Domonkos Templom Rózsafüzér királynője búcsúja, amiről több prédikáció is van. Elsőként a 2003-ban, még a felállványozott templomban elmondott ünnepi beszédet ajánlom szeretettel, aztán a 2009-es felvételt arról, hogyan követhetjük Máriát a nehézségek elfogadásában, és még sok minden másról is! De található a honlapon a 2015 és 2016 Évközi idő II.oldalon is prédikáció!

Rózsafüzér Királynője búcsú 2003 -Bevezető gondolatok

Rózsafüzér Királynője búcsú 2003 – Prédikáció

Rózsafüzér Királynője búcsú 2009

 

Péntek az Évközi 26.héten 2004-ből az olvasmányról:

Elsőpénteki szentségimádás a fájdalmas rózsafüzér kapcsán, a rózsafüzér hónapjában 2006-ból:

 

10.04. Assisi Szent Ferenc emléknapja – 2004 és 2005

E két felvételen kívül a 2016 Évközi idő II.oldalon is hallgathatunk prédikációt Assisi Szent Ferencről!

Szerda az Évközi 26.héten :

A mai evangéliumról a 2015 Évközi idő II., az olvasmányról a 2016 Évközi idő II. oldalon hallgathatjuk meg Máté atya gondolatait!

 

10.02. Szent Őrzőangyalok emléknapja – 2012