Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben

Bevezetésül lássunk egy gondolatsort a Nagyböjt kezdetén!

“Testvéreim, ne gondoljuk, hogy nekünk nincsenek olyan kifogásaink a hit ellen, mint ahogy a farizeusoknak, ne gondoljuk, hogy nekünk nincs semmi akadály ennek a titoknak a befogadására. Mert biztosan van. Biztosan van néhány előítélet vagy rossz beidegződés, néhány rossz kép, és ez nem engedi, hogy teljesen befogadjuk az Úr titkát. Éppen ezért kérjük Istentől azt a kegyelmet, hogy ezeket az akadályokat távolítsa el, és amit mi Jézusnál látunk, abban 100%-ig fölismerjük és befogadjuk az Úristennek a megváltó művét!

Távolítsa el az akadályokat és tegye meg bennünk, hogy akarjuk hinni mindazt, amit kapunk az Evangéliumokban!”

 

02.22. Szent Péter apostol székfoglalása ünnepe

2007-ből: A kimondott hitünk a mi életünket is sziklára helyezheti!

2016-ból

 

Szerda Nagyböjt 1.hetében – “Jel! Ez a kulcsszava a mai tanításnak, amit kikövetkeztethetünk ezekből a szentírási olvasmányokból.”

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről szólnak a prédikációk!

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő Nagyböjt 1.hetében

2008-ból: Az igazságosság és az irgalmasság, mint az ítélet alapja…

2009-ből: Az Isten szeretete és az ember szeretete…

 

Nagyböjt 1.vasárnapja

2015-ből: Milyen kísértések érték az Úr Jézust?

 

Szombat Hamvazószerda után

2017-ből: “A bűnt kiszeretni!”

2009-ből: A bűn másik értelmezéséről!

 

Péntek Hamvazószerda után

2005-ből: A pénteki böjtről…

2007-ből: A Vőlegényről… 

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

 

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról hallgathatunk prédikációkat!

2015-ből

2016-ból

 

Hamvazószerda

2003-ból: Az “ünnep” és a “rejtek” 🙂

2015-ből: “Jézus értünk bűnné lett…”

2016-ból: A szívünkbe való visszatérés ideje…