Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben

 

Szombat Nagyböjt 1.hetében

2006-ból – Mit tehetnénk azért, hogy a keresztény hit terjedjen a környezetünkben?…

2007-ből – A kétféle szövetségről Isten és ember között. A másodikban bízhatunk!

Péntek Nagyböjt 1.hetében – A mai szentírási szakaszokról két oldalon hallgathatunk gondolatokat.

2015-ből: “Nem a jó vagy a rossz mennyisége határozza meg az életet vagy a halált, hanem az, hogy hova megyünk, merre van az irány!”

2016-ból: “Ott van a nagy kérdés, hogy tudjuk-e a farizeusok és az írástudók szeme helyett, az Úristen szemével látni magunkat és másokat?”

Csütörtök Nagyböjt 1.hetében –  Mára van egy kulcsgondolat: “Csak az Úrnál!”

2014-ből

2016-ból

02.24.Szent Mátyás apostol

2014-ből

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről!

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

02.22. Szent Péter apostol székfoglalása

2016-ból

Nagyböjt 1.vasárnapja

2015-ből

Szombat Hamvazószerda után

2017-ből: “A bűnt kiszeretni!”

2009-ből: Nemcsak a bűneinkről, hanem a bűnösségünkről is…

Péntek Hamvazószerda után – A honlap oldalain nincs prédikáció, régebbről viszont hallgathatunk!

2005-ből: A pénteki böjtről…

2007-ből: A Vőlegényről…

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról hallunk a prédikációkban!

2015-ből

2016-ból

Hamvazószerda

2015-ből

2016-ból

2003-ból