Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben A év 2020-ban

 

 Szombat Nagyböjt 5. hetében- A honlapon a 2018-as oldalon és ezen kívül két régebbi évből hallgathatunk prédikációt!
2011-ből:

 

Péntek Nagyböjt 5. hetében- Ma a honlap 2014-es és 2018-as oldalán hallgathatunk prédikációkat!

Csütörtök Nagyböjt 5. hetében- A 2014-es oldalon hallgathatunk gondolatokat a mai olvasmányról!, az evangéliumról pedig a 2016-os és a 2017-es oldalon!

Szerda Nagyböjt 5. hetében- A 2014-es oldalon hallgathatunk gondolatokat a mai olvasmányról!

Lássunk egy gondolatsort előzetesen, az egyik keddi prédikációból:

“Jézusnak a tanúsága az Atyáról, az az életének a tanúsága. S ez egyrészt könnyűvé, másrészt nehézzé teszi az ember dolgát. Könnyűvé, mert Jézusnak az emberi habitusából, emberi életéből, cselekedeteiből következtethetünk az isteni cselekedetekre, az Isten szeretetére, ugyanakkor pedig nehéz, mert hiszen nem isteni jeleket lát az ember, nem föltétlenül a természetfölötti és csodálatos valóságokban fogja Jézus megmutatni az Atyát, hanem teljesen normális, hétköznapi cselekedetekben. Még akkor is, ha azok nagyok. Mint amikor odaadja magát értünk. Mindez nem teszi egyszerűvé azt, hogy ezek mögött az emberi cselekedetek mögött az ember fölismerje Istent. Fölismerje Istennek a tanúságát, Istennek a kinyilatkoztatását. A farizeusok természetesen nem föltétlenül csak azért nem hittek Jézusban, merthogy ez nehéz volt és nem jutottak el addig a bátorságig, hogy emberi mögött lássák meg az istenit, hanem természetesen ott van az, ami mindannyiunknál nagyon sokat számít, amikor a hit dolgairól van szó: ott van ez a kérdés, hogy akar-e az ember hinni vagy nem akar? Szeretné-e ezt az Istent így vagy nem szeretné? S természetesen a farizeusoknak az előítélete, nemcsak Jézussal kapcsolatban, hanem általában a Messiás személyével kapcsolatban olyan kemény, hogy nem engedi őket közel Jézushoz.

Testvéreim, ne gondoljuk, hogy nekünk nincsenek ilyen kifogásaink a hit ellen, mint ahogy a farizeusoknak, ne gondoljuk, hogy nekünk nincs semmi akadály ennek a titoknak a befogadására. Mert biztosan van. Biztosan van néhány előítélet vagy rossz beidegződés, néhány rossz kép, és ez nem engedi, hogy teljesen befogadjuk az Úr titkát. Éppen ezért kérjük Istentől azt a kegyelmet, hogy ezeket az akadályokat távolítsa el, és abban, amit mi Jézusnál látunk, abban 100%-ig fölismerjük és befogadjuk az Úristennek a megváltó művét. Távolítsa el az akadályokat és tegye meg bennünk azt, hogy akarjuk hinni mindazt, amit kapunk az Evangéliumokban!”

Kedd Nagyböjt 5. hetében – A honlap oldalain a 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációkat!

Hétfő Nagyböjt 5. hetében – A mai napról nem találtam prédikációt.

Nagyböjt 5.vasárnapja – A honlapon a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai vasárnapról! De hallgathatunk 2011-ből is! Valamint erről az evangéliumi részről szóló prédikációk vannak a 2015-ös oldalon is, kedden és csütörtökön Nagyböjt 5.hetében!

2011-ből: Mit jelent az, hogy az ember él?…

Szombat Nagyböjt 4. hetében – A honlapon nem találunk ma sem, egy régebbi felvételt töltök fel!

2006-ból: Néha csak egy kicsit kellene utánajárni  az Igazságnak…

Péntek Nagyböjt 4. hetében – A honlapon nem találunk, de régebbről találtam 3 felvételt is a mai napra!

2004-ből:

2012-ből:

2013-ból:

Csütörtök Nagyböjt 4. hetében –  A honlapon a 2014-es és a 2017-es oldalon találunk prédikációkat!

03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe – A 2015-ös és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációkat a mai szép ünnepről! El tudjuk-e hinni, hogy Isten messzebb tud menni, mint mi tudunk?…”

Kedd Nagyböjt 4. hetében – A 2014-es oldalon hallgathatunk két prédikációt is! – Akit eddig az ágy hordozott, az hordozza ezután az ágyat!…

Hétfő Nagyböjt 4. hetében – A 2014-es oldalon hallgathatjuk az evangélium kifejtését! Miért is hiszünk?…

Nagyböjt 4.vasárnapja – Vasárnap van -és nagyböjt. Az örvendezés vasárnapja -és mától egy ideig nem vehetünk részt személyesen a szentmiséken... Így hallgassuk 2011-ből a prédikációt, ami  a vakon született történetéről szól! Mert ez a történet segít felemelni a lelkünket a mostani nehézségeinkből!2013-ban pedig egy szerdai napon volt ugyanez az evangéliumi szakasz, ami el is hangzik a felvételen ezért ennek a meghallgatását javaslom először!

2013-ból: Mit jelent Isten tetteinek, dicsőségének a megnyilvánulása?…

2011-ből: A hitre jutás lépései ebben a csodálatosan megkomponált történetben!

Szombat Nagyböjt 3.hetében – A  2015-ös oldalon találunk prédikációt, valamint itt hallgathatunk régebbről!

2008-ból: Az ítélkezésben van a baj, nem a hálában…A másokhoz méregetésben…

Péntek  Nagyböjt 3.hetében – A 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai napra: Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretni az Urat…

Csütörtökön ebben az évben Szent József főünnepe van amiről a 2016-os és a 2017-es nagyböjti oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szerda Nagyböjt 3. hetében – A 2016-os oldalon hallhatunk arról, hogy mi a legnagyobb dolog a Törvényben!

Kedd Nagyböjt 3. hetében – A megbocsátásról -az evangéliumi történetből kiindulva- a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt, valamint egy másikat 2013-ból:

Hétfő Nagyböjt 3. hetében – A 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt, valamint 2013-ból:

Nagyböjt 3. vasárnapja- A honlapon a 2014-es és a 2017-es oldalon találunk nagyon érdekes és tanulságos prédikációkat a mai evangéliumi történetről és a nagyböjti vasárnapok tanításáról!

Szombat Nagyböjt 2. hetében- A mai nap szentírási szakaszai helyett a mára vehető másikról, a tékozló fiú történetéről, a honlap három oldalán (2014, 2016 és 2017) is találunk prédikációt!  

Péntek Nagyböjt 2.hetében- Mára is 2007-ből találtam gondolatokat: Az ember képes annyira elvakult lenni, hogy az eszét is elveszti…

Csütörtök Nagyböjt 2. hetében-  2007-ből hallgathatunk prédikációt a feladatainkról mások megsegítésével kapcsolatban – az örök életünkért…

Szerda Nagyböjt 2. hetében- Két régebbi évből hallgathatunk gondolatokat a mai napról!

2008-ból: Egy pillanat alatt hiteltelenné lehet tenni bárkit! De a fontos az, hogy az életünket Istenhez kössük!

2011-ből: Jóért jóval fizetni? A jóra kétféleképpen lehet reagálni… De a jó a jó és nem a rossz a jó!! 🙂

Kedd Nagyböjt 2. hetében- A kapcsolatok fontosságáról és ezzel együtt nézve Izaiás prófétálásáról szól a mai prédikáció 2011-ből!

Hétfő Nagyböjt 2. hetében- A 2014-es oldalon hallhatunk prédikációt Dániel próféta imádsága és a nagyböjtünk kapcsolatáról!

Nagyböjt 2. vasárnapja- A honlapon a 2014-es oldalon találunk egy nagyon “mátéatyás” gondolatsort a színeváltozás és a vasárnapok kapcsolatáról! “Ott van a fehér, ami néha fölvillan és ott van a fekete, amiben a hétköznapokban sokszor élni kell!”… És aztán, hogy mit kezdünk a feketével és miért kell nekünk a fehér? Szeretettel ajánlom, nemcsak Nagyböjtben! 2008-ből pedig egy másik gondolatmenetet hallgathatunk:

2008-ból: “Le kell jönni a hegyről és el kell menni az emberek közé!”

 

Szombat Nagyböjt 1.hetében- A honlap oldalain nem találunk, viszont régebbről hallgathatunk prédikációt!

2006-ból – Mit tehetnénk azért, hogy a keresztény hit terjedjen a környezetünkben?…

2007-ből – A kétféle szövetségről Isten és ember között. A másodikban bízhatunk!

 

Péntek Nagyböjt 1.hetében – A mai szentírási szakaszokról két oldalon hallgathatunk gondolatokat.

2015-ből: “Nem a jó vagy a rossz mennyisége határozza meg az életet vagy a halált, hanem az, hogy hova megyünk, merre van az irány!”

És 2016-ból: “Ott van a nagy kérdés, hogy tudjuk-e a farizeusok és az írástudók szeme helyett, az Úristen szemével látni magunkat és másokat?”

Csütörtök Nagyböjt 1.hetében –  Mára is van egy kulcsszó: “Csak az Úrnál!” A 2014-es és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat!

Szerda Nagyböjt 1.hetében – “Jel! Ez a kulcsszava a mai tanításnak, amit kikövetkeztethetünk ezekből a szentírási olvasmányokból.” A 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat a mai napról!

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről a 2014-es, 2016-os és 2017-es oldalon találunk prédikációkat!

Hétfő Nagyböjt 1.hetében- A honlap oldalain nem találunk, viszont régebbről hallgathatunk prédikációt!

2009-ből: Az Isten szeretete és az ember szeretete…

2008-ból: Az igazságosság és az irgalmasság, mint az ítélet alapja…

 

Nagyböjt 1.vasárnapja – A honlap oldalain nincs prédikáció, de régebbről töltöttem fel!

2011-ből: Hogyan érezhetjük meg a saját bőrünkön azt, ami Jézussal történt a pusztában?…

 

Szombat Hamvazószerda után – A honlapon a 2017-es oldalon találunk prédikációt! “A bűnt kiszeretni!” Valamint 2009-ből, a bűn másik értelmezéséről:

Péntek Hamvazószerda után – A honlap oldalain nincs prédikáció, régebbről viszont hallgathatunk!

2005-ből: Az Istennel való kapcsolatunk határozza meg a rituális gyakorlatot és nem fordítva!

2007-ből: A Nagyböjt az az idő, amikor nincs velünk a Vőlegény…de készülünk rá ! : )

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról a 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Hamvazószerdáról a 2015-ös és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt és ezen az oldalon még egyet a Nagyböjt ajándékairól, 2003-ból!