Skip to content

Együtt tovább Nagyböjtben

 

Nagyböjt 5.vasárnapja – A honlapon a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai vasárnapról! De hallgathatunk 2011-ből is! Valamint erről az evangéliumi részről szóló prédikációk vannak a 2015-ös oldalon is, kedden és csütörtökön Nagyböjt 5.hetében!

2011-ből: Mit jelent az, hogy az ember él?…

Szombat Nagyböjt 4. hetében – A honlapon nem találunk ma sem, egy régebbi felvételt töltök fel!

2006-ból: Néha csak egy kicsit kellene utánajárni  az Igazságnak…

Péntek Nagyböjt 4. hetében – A honlapon nem találunk, de régebbről találtam 3 felvételt is a mai napra!

2004-ből:

2012-ből:

2013-ból:

Csütörtök Nagyböjt 4. hetében –  A honlapon a 2014-es és a 2017-es oldalon találunk prédikációkat!

03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe – A 2015-ös és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációkat a mai szép ünnepről! El tudjuk-e hinni, hogy Isten messzebb tud menni, mint mi tudunk?…”

Kedd Nagyböjt 4. hetében – A 2014-es oldalon hallgathatunk két prédikációt is! – Akit eddig az ágy hordozott, az hordozza ezután az ágyat!…

Hétfő Nagyböjt 4. hetében – A 2014-es oldalon hallgathatjuk az evangélium kifejtését! Miért is hiszünk?…

Nagyböjt 4.vasárnapja – Vasárnap van -és nagyböjt. Az örvendezés vasárnapja -és mától egy ideig nem vehetünk részt személyesen a szentmiséken... Így hallgassuk 2011-ből a prédikációt, ami  a vakon született történetéről szól! Mert ez a történet segít felemelni a lelkünket a mostani nehézségeinkből!2013-ban pedig egy szerdai napon volt ugyanez az evangéliumi szakasz, ami el is hangzik a felvételen ezért ennek a meghallgatását javaslom először!

2013-ból: Mit jelent Isten tetteinek, dicsőségének a megnyilvánulása?…

2011-ből: A hitre jutás lépései ebben a csodálatosan megkomponált történetben!

Szombat Nagyböjt 3.hetében – A  2015-ös oldalon találunk prédikációt, valamint itt hallgathatunk régebbről!

2008-ból: Az ítélkezésben van a baj, nem a hálában…A másokhoz méregetésben…

Péntek  Nagyböjt 3.hetében – A 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai napra: Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretni az Urat…

Csütörtökön ebben az évben Szent József főünnepe van amiről a 2016-os és a 2017-es nagyböjti oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szerda Nagyböjt 3. hetében – A 2016-os oldalon hallhatunk arról, hogy mi a legnagyobb dolog a Törvényben!

Kedd Nagyböjt 3. hetében – A megbocsátásról -az evangéliumi történetből kiindulva- a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt, valamint egy másikat 2013-ból:

Hétfő Nagyböjt 3. hetében – A 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt, valamint 2013-ból:

Nagyböjt 3. vasárnapja- A honlapon a 2014-es és a 2017-es oldalon találunk nagyon érdekes és tanulságos prédikációkat a mai evangéliumi történetről és a nagyböjti vasárnapok tanításáról!

Szombat Nagyböjt 2. hetében- A mai nap szentírási szakaszai helyett a mára vehető másikról, a tékozló fiú történetéről, a honlap három oldalán (2014, 2016 és 2017) is találunk prédikációt!  

Péntek Nagyböjt 2.hetében- Mára is 2007-ből találtam gondolatokat: Az ember képes annyira elvakult lenni, hogy az eszét is elveszti…

Csütörtök Nagyböjt 2. hetében-  2007-ből hallgathatunk prédikációt a feladatainkról mások megsegítésével kapcsolatban – az örök életünkért…

Szerda Nagyböjt 2. hetében- Két régebbi évből hallgathatunk gondolatokat a mai napról!

2008-ból: Egy pillanat alatt hiteltelenné lehet tenni bárkit! De a fontos az, hogy az életünket Istenhez kössük!

2011-ből: Jóért jóval fizetni? A jóra kétféleképpen lehet reagálni… De a jó a jó és nem a rossz a jó!! 🙂

Kedd Nagyböjt 2. hetében- A kapcsolatok fontosságáról és ezzel együtt nézve Izaiás prófétálásáról szól a mai prédikáció 2011-ből!

Hétfő Nagyböjt 2. hetében- A 2014-es oldalon hallhatunk prédikációt Dániel próféta imádsága és a nagyböjtünk kapcsolatáról!

Nagyböjt 2. vasárnapja- A honlapon a 2014-es oldalon találunk egy nagyon “mátéatyás” gondolatsort a színeváltozás és a vasárnapok kapcsolatáról! “Ott van a fehér, ami néha fölvillan és ott van a fekete, amiben a hétköznapokban sokszor élni kell!”… És aztán, hogy mit kezdünk a feketével és miért kell nekünk a fehér? Szeretettel ajánlom, nemcsak Nagyböjtben! 2008-ből pedig egy másik gondolatmenetet hallgathatunk:

2008-ból: “Le kell jönni a hegyről és el kell menni az emberek közé!”

 

Szombat Nagyböjt 1.hetében- A honlap oldalain nem találunk, viszont régebbről hallgathatunk prédikációt!

2006-ból – Mit tehetnénk azért, hogy a keresztény hit terjedjen a környezetünkben?…

2007-ből – A kétféle szövetségről Isten és ember között. A másodikban bízhatunk!

 

Péntek Nagyböjt 1.hetében – A mai szentírási szakaszokról két oldalon hallgathatunk gondolatokat.

2015-ből: “Nem a jó vagy a rossz mennyisége határozza meg az életet vagy a halált, hanem az, hogy hova megyünk, merre van az irány!”

És 2016-ból: “Ott van a nagy kérdés, hogy tudjuk-e a farizeusok és az írástudók szeme helyett, az Úristen szemével látni magunkat és másokat?”

Csütörtök Nagyböjt 1.hetében –  Mára is van egy kulcsszó: “Csak az Úrnál!” A 2014-es és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat!

Szerda Nagyböjt 1.hetében – “Jel! Ez a kulcsszava a mai tanításnak, amit kikövetkeztethetünk ezekből a szentírási olvasmányokból.” A 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat a mai napról!

Kedd Nagyböjt 1.hetében – Az imádságról és főként a Miatyánk kéréseiről a 2014-es, 2016-os és 2017-es oldalon találunk prédikációkat!

Hétfő Nagyböjt 1.hetében- A honlap oldalain nem találunk, viszont régebbről hallgathatunk prédikációt!

2009-ből: Az Isten szeretete és az ember szeretete…

2008-ból: Az igazságosság és az irgalmasság, mint az ítélet alapja…

 

Nagyböjt 1.vasárnapja – A honlap oldalain nincs prédikáció, de régebbről töltöttem fel!

2011-ből: Hogyan érezhetjük meg a saját bőrünkön azt, ami Jézussal történt a pusztában?…

 

Szombat Hamvazószerda után – A honlapon a 2017-es oldalon találunk prédikációt! “A bűnt kiszeretni!” Valamint 2009-ből, a bűn másik értelmezéséről:

Péntek Hamvazószerda után – A honlap oldalain nincs prédikáció, régebbről viszont hallgathatunk!

2005-ből: Az Istennel való kapcsolatunk határozza meg a rituális gyakorlatot és nem fordítva!

2007-ből: A Nagyböjt az az idő, amikor nincs velünk a Vőlegény…de készülünk rá ! : )

2013-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán…

Csütörtök Hamvazószerda után – Mit jelent a keresztet felvenni és hordozni? Erről és az Istenhez tartozásunkról a 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Hamvazószerdáról a 2015-ös és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt és ezen az oldalon még egyet a Nagyböjt ajándékairól, 2003-ból!