Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2019

Amikor ennek a honlapnak az “elődjével” próbálkoztam, akkor az első oldalon abból a prédikációból idéztem, amelyet ebben a liturgikus időszakban mondott Máté atya, Aquinói Szent Tamás ünnepén 2014-ben. Nem volt még meghirdetve az a honlap sehol és azt reméltem akkor, hogy aki arra az oldalra téved, ebből az idézetből tudni fogja, mire számítson! Jó pár év eltelt, de most is így gondolom. Aki már tudja, mire számíthat, annak is, szeretettel!

“A hitet, a keresztény életet az ember sokszor úgy fogja fel, mint csupán egy racionális tanítást vagy egy erkölcsi tanítást, amit az embernek föl kell fogni, az agyával át kell gondolni, arról beszélni kell, a tettekben meg kell valósítani… -de ez nem a kereszténység!
Mert mi egy
titok körül állunk, egy olyan titok körül, ami számunkra fölfoghatatlan. Ez az a titok, ami miatt körbeálljuk ezt az oltárt… Egy-két magyarázatot lehet adni, de az mind kevés lesz: mert akár az Úr születését, akár az Eucharisztia rendelését, akár az Ő halálát és feltámadását nézzük, akkor ugyan érezzük, hogy ez nem mond ellent minden észérvnek, de tudjuk, hogy leírhatatlan, megfoghatatlan, elmondhatatlan!
Ez az a titok, ami előtt az ember csak megállni tud, amit csak csodálni lehet, amiben csak gyönyörködni lehet…

Az ember nem képes Istenné lenni, az ember: ember, és az Isten nekünk gyönyörű képességet adott, amikor a gondolkodásnak a képességét adta. Ezzel nagyon sok mindent meg tudunk érteni és fel tudunk fogni, de az Úristen azt is akarta, hogy tudjunk Ő előtte csodálattal lenni, Ő előtte testünk-lelkünk várakozásával figyelemmel lenni, hogy Ő előtte úgy tudjunk lenni, mint akik tudják, hogy végső soron mindenben Tőle függenek.”

Kedd az Évközi 8.héten – Az Istennek adott áldozatról 2003-ból és 2005-ből hallgathatunk gondolatokat!

2003-ból

2005-ből – Félre lehet érteni a kezdő szavakat, ezért leírom : Az üzletelés nem méltó dolog…

Hétfő az Évközi 8.héten “A szeretet világában nincs csúcs!” A mai evangéliumról 2006-ból hallgathatunk prédikációt!

Az Évközi 8.vasárnapról nincs prédikáció a mostani C évben. Hétfőn és kedden viszont lesz. Hamvazószerdától pedig új oldalak jelennek meg a Nagyböjti idő prédikációival!

Szombat az Évközi 7.héten Az evangélium kapcsán a gyermeki lelkületről 2003-ból hallgathatunk gondolatokat!

Péntek az Évközi 7.hétenA mai napra nem találtam, de szombaton újra lesz felvétel egy korábbi évből!

Csütörtök az Évközi 7.héten A mai napról a 2014-es oldalon találunk prédikációt a só kapcsán és 2003-ból, egy másik nézőpontból gondolkodva!

Szerda az Évközi 7.héten “Aki nincs ellenünk, az velünk van.” Mára 2005-ből találtam prédikációt arról- amit fontos elfogadnunk-, hogy mennyire különbözőképpen jutunk el a hitre, annak különböző szintjeire!

Kedd az Évközi 7.héten – A mai evangéliumról a 2014-es oldalon hallhatunk!

Hétfő az Évközi 7.héten Miért nem tudták a tanítványok kiűzni az ördögöt? A mai evangéliumról 2009-ből hallgathatunk prédikációt! A honlap felvételei közül pedig a 2017-es oldalon – utólag feltöltve!

 

Évközi 7. vasárnap – 2007-ből hallgathatunk prédikációt: “Az önzetlen szeretetet nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Istenben hiszünk…”

 

Szombat az Évközi 6.héten A mai szentlecke kapcsán a hitről hallgathatunk gondolatokat 2007-ből!

Szent Péter apostol székfoglalása ünnepéről 2007-ből hallgathatunk prédikációt!

Csütörtök az Évközi 6.hétenMikor, milyen helyzetben dől el az, hogy bele merjük-e vetni a bizalmunkat Jézusba? A mai evangéliumról 2012-ből hallgathatunk prédikációt!

Szerda az Évközi 6.héten A mai két prédikáció mindegyikében szó van a páros év szentleckéjéről is, ami más, mint ebben az évben, de mindkettő szól az evangéliumi részletről is. A 2014-es oldalon arról, hogy mi is sokszor járkáló fáknak nézzünk embertársainkat… 2006-ban pedig arról, hogy Jézus minket is kézen fog és kivezet a sötétségből!

2006-ból:

Kedd az Évközi 6.héten – A mai szentírási szakaszokkal kapcsolatban 2014-ből a hétköznapi emberségről hallunk, 2015-ből pedig arról, miért törekedjünk a szép és igaz életre!

Hétfő az Évközi 6.héten A mai olvasmányról egy nagyon tanulságos prédikációt töltöttem fel Káin bűne kapcsán 2003-ból. Azóta is szívemben hordom azt az igazságot, hogy ha a kötelességünk teljesítésére nem kapunk elismerést, akkor nem kell mindjárt rosszra gondolnunk! Ma egy domonkos szentet is ünnepelünk, Fra Angelicót, az ő ünnepéről csak egy kis részletet hallgathatunk meg, mivel 2004-ben másik napra esett 18-a és mások voltak a szentírási részek.

2003-ból:

2004-ből:

 

Évközi 6. vasárnap – 2004-ből: Máté atya nem akart szépet prédikálni – mégis gyönyörű ez a gondolatmenet, ahogyan megerősít minket az Úristenbe vetett reménységünkben!

 

Szombat az Évközi 5.héten A mai, Teremtés könyvéből való részről, az eredeti bűnről és következményeiről, valamint az ehhez kapcsolódó reménységünkről hallunk a 2003-as prédikációban!

Péntek az Évközi 5.héten – A süketnémaság kapcsán a 2015-ös oldalon és 2007-ből is hallgathatunk prédikációt!

Szent Cirill és Szent Metód ünnepéről a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt, de meghallgathatjuk a 2012-es gondolatokat is! Mi kell ahhoz elsősorban, hogy a hitre jussunk?

Szerda az Évközi 5.héten Ahonnan kijön a rossz, onnan kijöhet a jó is!” A mai evangéliumról a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt!

Kedd az Évközi 5.héten A mai evangéliumból 2014-ből meghallgathatjuk, mit kezdjünk a “törvénnyel” az életünkben! 2015-ből Isten velünk kapcsolatos alapvető szándékáról hallunk, 2016-ban a prédikáció gondolatmenetét inkább a páros év olvasmánya adja. Alább pedig arról hallunk több, más gondolat mellett, hogyan szerethetünk szabadon, hasonlóképpen az Úristenhez!

2013-ból:

 

Hétfő az Évközi 5.héten – Ha a hétköznapi olvasmányokat vesszük, akkor az evangéliumról a 2014-es oldalon, az olvasmányról pedig, ami a Teremtés könyvének kezdete, a 2015-ös oldalon találunk prédikációt. Szintén a Teremtés könyvéhez való hozzáállásról 2003-ból is töltöttem fel prédikációt!

2003-ból:

 

Évközi 5. vasárnap – A mai vasárnapon 2013-ból hallgathatunk prédikációt! A “minden mindegy”-ből hogyan jöhetünk ki jól?…

 

Szombat az Évközi 4.héten – Ma szintén több felvételt töltök fel, kettő közülük az evangéliumi történetről szól, egy pedig a szentleckéről!

2003-ból: A zsidó levél végéből, az igazi istentiszteletről. Nagyon érdekes elemzése annak, mit jelent az engedelmesség a mi életünkben!

2011-ből: Arról, hogyan kezelhetjük a fáradtságot és a nehézségeket, Jézus nyomán!

2013-ból: Hogyan lehetnek gyorsabbak az emberek gyalog, mint Jézus és tanítványai a vitorlással?… Ez az elrejtett apróság az evangéliumban, jelez nekünk pár fontos dolgot!

 

Péntek az Évközi 4.héten Ez az evangéliumi történet alaposan kiütötte Máté atyánál a biztosítékot… 🙂 Több felvételt is feltöltök az évek sorából és lehet, hogy van ismétlődő gondolat bennük. De ezeket nekünk nagyon jó megjegyeznünk!

2003-ból:

2006-ból:

2011-ből:

2013-ból:

 

Csütörtök az Évközi 4.héten – A mai nap szentlecke-részletéről és egy általános betekintést a Zsidókhoz írt levélről 2007-ből hallhatunk: 

Szerda az Évközi 4.héten – Arról, hogyan kell érteni “Isten fenyítését”, a 2015-ös oldalon találunk prédikációt, nagyon hasznos gondolatokkal! 

Kedd az Évközi 4.héten A mai evangéliumról a 2015-ös oldalon találunk prédikációt: Miért fonódik egybe ez a két történet? De a 2013-as felvétel foglalja még jobban össze a mai történetek tanulságát és bizonyos  lelki helyzeteinkre is ad magyarázatot és segítséget! A 2009-es prédikáció pedig a keresztény életünket hasonlítja össze a sporttal, a szentleckéből kiindulva!

2013-ból:

2009-ből:

Hétfő az Évközi 4.héten A mai hátborzongató evangéliumi történetről a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt, ahol megtudjuk, hogy valójában ez egy gyönyörű történet! 2016-ból a páros év olvasmányával is összefüggésben hallhatunk gondolatokat. 2007-ben pedig részletesebben kifejtve azt a gondolatot, hogy se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

2007-ből:

 

Évközi 4. vasárnap A mai vasárnapról nincs prédikáció a honlap oldalain, találtam viszont 2007-ből. “Lehet, hogy túl szép Jézusnak az üzenete…”

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről a 2016-os oldalon találunk prédikációt! “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!” Feltöltök 2007-ből is egy prédikációt és mivel abban az évben elsőpéntekre esett az ünnep, meghallgathatjuk a szentmise utáni  szentségimádás gondolatait is!

Prédikáció:

Szentségimádás: Hitünk értelmessége és érzelmessége a mai ünnepből kiindulva!

 

Péntek az Évközi 3.héten – A mai szentírási szakaszokról a 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt!

Csütörtök az Évközi 3.héten A mai nap evangéliumáról a 2014-es évből hallgathatunk prédikációt!  “Nem is olyan egyszerű meghallani ezeket a példázatokat…

Szerda az Évközi 3.héten A mai evangéliumról a 2016-os oldalon találunk prédikációt! De 2007-ből is arról, hogy a lelkünknek telítődnie kell Isten szavával!

Kedd az Évközi 3.hétenA hitre jutásunk az Úristen ajándéka! A mai evangéliumról a 2015-ös és -másik, a páros év szentleckéjével ugyan- a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt! Valamint a zsidókhoz írt levelet is elemezve, 2013-ból:

Aquinói Szent Tamás ünnepéről most meghallgathatjuk azt a prédikációt, amiből a bevezetőben idéztem 2014-ből! De 2013-ból is van felvétel-nem kevésbé fontos és szép gondolatokkal-, a szentmise bevezetőjével együtt!

2013-ból:

 

Évközi 3. vasárnapA mai vasárnapról a 2016-os oldalon találunk  két prédikációt! “Sírtak azon, hogy Isten itt van, őközöttük!…” És meghallgathatjuk a 2007-es év gondolatait is:

2014-ben ugyan más szentírási részek voltak (A év), de a prédikáció témája az Évközi 3. vasárnapon keresztények egysége hetének lezárása volt, ahogyan ebben az évben is. Érdemes ezeket a gondolatokat is a szívünkbe zárni!

 

Szent Timóteus és Szent Titusz emléknapjáról -január 26-án- a 2015-ös és a 2017-es oldalon hallgathatunk gondolatokat! Hogyan érhetjük el a képmutatás nélküli hitet?…És mit kapunk mi küldetésül Jézustól?…

Szent Pál apostol megtérése ünnepéről 2014-ből, 2016-ból és 2017-ből is hallgathatunk prédikációt! Miért kell és miért jó ünnepelnünk Pál megtérését?…

Csütörtök az Évközi 2.hétenLe tudnak borulni a tisztátalan lelkek Jézus előtt? És milyen céllal? A 2016-os oldalon hallgathatunk erről! Találunk prédikációt a 2015-ös oldalon is, ami akkor Batthyány-Strattmann László emléknapjára esett, a mai evangéliummal!

Szerda az Évközi 2.héten A mai napról a 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt! Előbbinél a zsidó levél kapcsán, utóbbinál az evangéliumról, a páros év olvasmányával együtt nézve.

Kedd az Évközi 2.héten “A tanítványok éhesek!” A mai evangéliumról a 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Hétfő az Évközi 2.héten A mai evangéliumról a 2015-ös oldalon találunk prédikációt. “A böjtölés nem KELL kérdése!” A zsidó levél kapcsán pedig a 2017-es oldalon hallgathatunk gondolatokat! Valamint 2006-ból egy nagyon megfontolandó prédikációt töltöttem fel arról: Mit feszít szét Jézusnak az új bora és hogyan gondolkodjunk a keresztények egységéről?

 

Évközi 2.vasárnapEnnek a vasárnapnak az evangéliumi csodája megegyezik Vízkereszt “harmadik történetével”. Ebből a gondolatból indul ki a 2004-es prédikáció és folytatódik a kánai mennyegző számos jelentésének kibontásával! 2007-ből pedig, inkább biblikusan hozzáállva hallgathatunk Jézus első csodájáról! (A honlap oldalain az ideinek megfelelő vasárnapi prédikációt csak a 2016-os évben találunk és csak jövő vasárnap.)

2007 Évközi 2.vasárnap

2004 Évközi 2.vasárnap

 

Szombat az Évközi 1.hétenLévi meghívásáról -a mai evangéliumból-, 2005-ből találtam egy rövid prédikációt! Hozzánk is betérhet Jézus!…

Árpád-házi Szent Margit szűza domonkosok szentjének ünnepéről a 2016-os oldalon találunk prédikációt! “Őbenne ezt a korsó olajat látjuk!…” És egy másik evangéliumból megközelítve is hallgathatunk gondolatokat, 2013-ból:

 

Csütörtök az Évközi 1.hétenA mai napról a 2015-ös oldalon találunk egy nagyon érdekes gondolatsort Márk evangéliumáról általában és a csodák mibenlétéről. A 2013-as prédikációból pedig megtudhatjuk, miért kellett elmennie a meggyógyult leprásnak a paphoz!

2013-ból:

 

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, érdemes a 2013-assal kezdeni, mert szép fejlődést láthatunk a gondolatmenet kifejtésében, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről! A 2015-ös és a 2016-os oldalon lesz a folytatás!

2013-ból:

 

Kedd az Évközi 1.hétenA mai napról a 2015-ös oldalon találunk prédikációkat erről a nagyon izgalmas és nehezen érthető evangéliumi történetről illetve a Zsidókhoz írt levélről! Arról pedig részletesen, hogy hogyan működik az ördög, a 2013-as prédikációban hallhatunk!

2013-ból:

 
Hétfő az évközi 1.héten – A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt a szentlecke kapcsán: Jézus Isten dicsőségének a kisugárzása!