Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2020

A Karácsonyi ünnepkör és a Húsvéti ünnepkör ünneplése két részre osztja az Évközi időt. Most az első részébe lépünk, ami rövidebb és Hamvazószerdáig tart! Az idei vasárnapok a honlapon a 2014-es és a 2017-es vasárnapokkal azonos igeliturgiájúak. Hétköznapokon az evangélium minden évben ugyanaz, az olvasmányok pedig a páros években elhangzóknak felelnek meg!

Az aktuális nap most már a lap tetején lesz!

Szerdától új oldalon hallgathatjuk a napi prédikációkat. Együtt tovább Nagyböjtben!

Kedd az Évközi 7.héten – A mai szentírási szakaszokról a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt! “A világ szelleme- Isten szelleme, nagynak lenni- kicsinek lenni: ezek a szembeállított szó-párok jellemzik a mai igeliturgiát, mind a két olvasmányt!”…

02.24. Szent Mátyás apostol – A 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt a mai szent ünnepének evangéliumáról! “Mi vagyunk a része az Ő élete projektjének” (Jézusénak), és nem fordítva! 🙂

Évközi 7. vasárnap – A mai vasárnap igeliturgiája kapcsán az Isten és az ember tökéletességéről és persze sok minden másról is hallgathatunk gondolatokat a 2014-es oldalon (két prédikációval is) és a 2017-es oldalon!

02.22. Szent Péter apostol székfoglalása ünnepéről 2007-ből hallgathatunk prédikációt!

Péntek az Évközi 6.héten2008-ból hallgathatunk prédikációt az Eljövendő Országról, az evangélium kapcsán!

Csütörtök az Évközi 6.hétenMikor, milyen helyzetben dől el az, hogy bele merjük-e vetni a bizalmunkat Jézusba? A mai evangéliumról 2012-ből hallgathatunk prédikációt!

Szerda az Évközi 6.héten A mai két prédikáció mindegyikében szó van a szentleckéről is, de mindkettő szól az evangéliumi részletről is. A 2014-es oldalon arról, hogy mi is sokszor járkáló fáknak nézzünk embertársainkat… 2006-ban pedig arról, hogy Jézus minket is kézen fog és kivezet a sötétségből!

2006-ból:

Kedd az Évközi 6.héten – A mai szentírási szakaszokkal kapcsolatban 2014-ből a hétköznapi emberségről hallunk!

Évközi 6. vasárnap – A mai vasárnapról ebben az “A” évben nem találtam prédikációt 2005 óta. A vasárnap evangéliumi szakaszáról viszont -ami az évközi 10.hét hétköznapjain hangzott el részletekben-, feltöltök felvételeket, amik segítenek értelmezni a hegyi beszéd ma elhangzó részeit!

 

02.14. Szent Cirill és Szent Metód ünnepéről a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt, de meghallgathatjuk a 2012-es gondolatokat is! Mi kell ahhoz elsősorban, hogy a hitre jussunk?

2012-ből:

Csütörtök az Évközi 5.hétenA mai evangéliumi próbatételről a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szerda az Évközi 5.héten“Ahonnan kijön a rossz, onnan kijöhet a jó is!” A mai olvasmányról és az evangéliumról a 2014-es oldalon hallhatunk és abban az évben is szerdára esett Orleans-i Boldog Regináld, domonkos szerzetes ünnepe, ezért róla is megemlékezett egy szép történettel Máté atya!

Kedd az Évközi 5.héten – A mai evangéliumból 2014-ből meghallgathatjuk, mit kezdjünk a “törvénnyel” az életünkben! 2015-ből Isten velünk kapcsolatos alapvető szándékáról hallunk, 2016-ban a prédikáció gondolatmenetét inkább az olvasmány adja. Alább pedig arról hallunk több, más gondolat mellett213-ból, hogy hogyan szerethetünk szabadon, hasonlóképpen az Úristenhez!

2013-ból:

Hétfő az Évközi 5.héten A mai evangéliumról a 2014-es oldalon találunk prédikációt! “A csodavárás nem föltétlenül ugyanaz, mint a gyógyulás utáni vágy…”

Évközi 5.vasárnap- A honlap oldalain mindkét “A” évben elhangzott a mai igeliturgia és a hozzájuk kapcsolódó prédikáció: 2014-ben és 2017-ben! “Látva jótetteiteket…”

Szombat az Évközi 4.héten Ma két régebbi felvételt töltök fel, amely az evangéliumi történetről szólnak!

2011-ből: Arról, hogyan kezelhetjük a fáradtságot és a nehézségeket, Jézus nyomán!

2013-ból: Hogyan lehetnek gyorsabbak az emberek gyalog, mint Jézus és tanítványai a vitorlással?… Ez az elrejtett apróság az evangéliumban, jelez nekünk pár fontos dolgot!

 

Péntek az Évközi 4.héten Ez az evangéliumi történet alaposan kiütötte Máté atyánál a biztosítékot… 🙂 Több felvételt is feltöltök az évek sorából és lehet, hogy van ismétlődő gondolat bennük. De ezeket nekünk nagyon jó megjegyeznünk!

 

2003-ból:

2006-ból:

2011-ből:

2013-ból:

Csütörtök az Évközi 4.hétenA honlap oldalain nincs a mai napra prédikáció. 2003-ból viszont találtam és abban az évben szintén 6-ára esett a mai csütörtök, ezért a bevezetőben hallhatunk a ma ünnepelt Miki Szent Pál és társai vértanúkról is! (A felvétel minősége nem túl jó sajnos…)

Szerda az Évközi 4.héten Arról, hogyan kell érteni “Isten fenyítését”, a 2015-ös oldalon találunk prédikációt –  nagyon hasznos gondolatokkal!

Kedd az Évközi 4.héten A mai evangéliumról a 2015-ös oldalon találunk prédikációt: Miért fonódik egybe ez a két történet? De a 2013-as felvétel foglalja még jobban össze a mai történetek tanulságát és bizonyos  lelki helyzeteinkre is ad magyarázatot és segítséget!

2013-ból:

Hétfő az Évközi 4.héten A mai hátborzongató evangéliumi történetről a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt, ahol megtudjuk, hogy valójában ez egy gyönyörű történet! 2016-ból az olvasmánnyal is összefüggésben hallhatunk gondolatokat. 2007-ben pedig részletesebben kifejtve azt a gondolatot, hogy se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

2007-ből:

 

Az Évközi 4.vasárnapot idén felülírja egy szép ünnep, Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony!

02.02. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony- Az ünnepről a 2016-os oldalon találunk prédikációt! “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!”

Feltöltök 2007-ből is két prédikációt!

2007.02.02. reggel: A két “öreg”átmenet az Újszövetségbe törés nélkül, mert nyitottak voltak és kitartóan vártak…

2007.02.02. este: Az Isten ebbe az ünnepbe rejtette el üdvösségünk titkát, hiszen a Világosság lép be a világba!

Szombat az Évközi 3.héten A mai evangéliumról a 2015-ös oldalon találunk prédikációt! “Ugyan, mit jelenthet az a párna ott a bárkában?” 🙂

Péntek az Évközi 3.hétenA mai olvasmányról a 2014-es, az evangéliumról pedig a 2015-ös és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt!

Csütörtök az Évközi 3.héten A mai nap evangéliumáról a 2014-es évből hallgathatunk prédikációt!  “Nem is olyan egyszerű meghallani ezeket a példázatokat…

Szerda az Évközi 3.héten A mai olvasmányról a 2014-es, az evangéliumról a 2016-os oldalon találunk prédikációt! De 2007-ből is arról, hogy a lelkünknek telítődnie kell Isten szavával!

2007-ből:

01.28. Aquinói Szent Tamás ünnepén a honlap három oldalán is hallgathatunk prédikációt:  2014-ből, 2015-ből és 2016-ból!  Valamint 2013-ból is van felvétel-nem kevésbé fontos és szép gondolatokkal-, a szentmise bevezetőjével együtt!

2013-ból:

Hétfő az Évközi 3.hétenA 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt: Hogyan állunk a Szentlélek elleni bűnökkel?…

Évközi 3.vasárnap – A honlapon a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt a mai vasárnapról, valamint a 2014-esen, amikor a keresztények egysége hete zárult le!

01.25. szombat Szent Pál apostol megtérése ünnepéről 2014-ből, 2016-ból és 2017-ből is hallgathatunk prédikációt! Miért kell és miért jó ünnepelnünk Pál megtérését?…

Péntek az Évközi 2.hétenErre a napra csak nagyon nehezen hallható, régi prédikációkat találtam, ezért ajánlom szeretettel a 2015-ös oldalon, ezen a napon elhangzott ökumenikus beszédet!

Csütörtök az Évközi 2.hétenLe tudnak borulni a tisztátalan lelkek Jézus előtt? És milyen céllal? A 2016-os oldalon hallgathatunk erről!

Szerda az Évközi 2.héten A mai napról a  2016-os oldalon találunk prédikációt az evangéliumról, az olvasmánnyal együtt nézve.  Választható még erre a napra:

01.22.Batthyány-Strattmann László emléknapja 2008-ból: A gazdagságunkkal -ha van- sokmindent szolgálhatunk!

Kedd az Évközi 2.héten “A tanítványok éhesek!” A mai evangéliumról a 2015-ös és a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Hétfő az Évközi 2.héten A mai evangéliumról a 2015-ös oldalon találunk prédikációt. “A böjtölés nem KELL kérdése!”  Valamint 2006-ból egy nagyon megfontolandó prédikációt töltöttem fel arról: Mit feszít szét Jézusnak az új bora és hogyan gondolkodjunk a keresztények egységéről?

Évközi 2.vasárnap – A honlap oldalain nincs felvétel, ezért 2008-ból töltöttem fel. Ezen a héten a keresztények egységéért imádkozunk már évek óta, a prédikáció is ezért alakul így, a szentírási részekből kiindulva!

2008-ból: Az Egyházról elmélkedve… Mi vagyunk azok?…

01.18. szombat Árpád-házi Szent Margit szűz– a domonkosok szentjének ünnepéről a 2016-os oldalon találunk prédikációt! “Őbenne ezt a korsó olajat látjuk!…” És egy másik evangéliumból megközelítve is hallgathatunk gondolatokat, 2013-ból:

Péntek az Évközi 1.héten – A honlapon a 2014-es és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt! “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

Csütörtök az Évközi 1.hétenA mai napról a 2015-ös oldalon találunk egy nagyon érdekes gondolatsort Márk evangéliumáról általában és a csodák mibenlétéről. A 2013-as prédikációból pedig megtudhatjuk, miért kellett elmennie a meggyógyult leprásnak a paphoz!

2013-ból:

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, érdemes a 2013-assal kezdeni, mert szép fejlődést láthatunk a gondolatmenet kifejtésében, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről! A 2015-ös és a 2016-os oldalon lesz a folytatás!

2013-ból:

Kedd az Évközi 1.hétenA mai napról a 2014-es és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat erről a nagyon izgalmas és nehezen érthető evangéliumi történetről ill.az ószövetségi olvasmányról! Arról pedig részletesen, hogy hogyan működik az ördög, a 2013-as prédikációban hallhatunk!

2013-ból:

Hétfő az évközi 1.héten- 2005-ből találtam a mai evangéliumról tanítást és ezzel kapcsolatban egy érdekes film ajánlását! 🙂