Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2021

 Az idei évközi vasárnapok a honlapon a 2015-ös vasárnapokkal azonos igeliturgiájúak. Hétköznapokon az evangélium minden évben ugyanaz, az olvasmányok pedig a páratlan években elhangzóknak felelnek meg!

 

 

 

 

 

 

Új oldalon folytatjuk egy szerkesztési hiba miatt…

Csütörtök az Évközi 4.héten – A mai nap szentlecke-részletéről és egy általános betekintést a Zsidókhoz írt levélről 2007-ből hallhatunk:

 

Szerda az Évközi 4.héten

2015-ből: Arról, hogyan kell érteni “Isten fenyítését”…

02.02.Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

2016-ból: “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!”

2007-ből

Reggel: A két “öreg”átmenet az Újszövetségbe törés nélkül, mert nyitottak voltak és kitartóan vártak…

Este: Az Isten ebbe az ünnepbe rejtette el üdvösségünk titkát, hiszen a Világosság lép be a világba!

Szentségimádás a szentmise után: Hitünk értelmessége és érzelmessége a mai ünnepből kiindulva!

 

Hétfő az Évközi 4.héten A mai hátborzongató evangéliumi történetről a 2014-ből hallgathatunk prédikációt, ahol megtudjuk, hogy valójában ez egy gyönyörű történet! 2007-ben pedig részletesebben kifejtve azt a gondolatot, hogy se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

2007-ből

2014-ből

Évközi 4. vasárnap

2015-ből

Szombat az Évközi 3.héten

2015-ből: “Ugyan, mit jelenthet az a párna ott a bárkában?” 🙂

Péntek az Évközi 3.héten

2015-ből

2017-ből

01.28. Aquinói Szent Tamás ünnepe

2013-ból

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Szerda az Évközi 3.héten

2016-ból

2007-ből: A lelkünknek telítődnie kell Isten szavával!

 

Kedd az Évközi 3.hétenA hitre jutásunk az Úristen ajándéka! A mai evangéliumról a 2015-ből hallgathatunk prédikációt! Valamint 2013-ból, a zsidókhoz írt levelet is elemezve.

2015-ből (Ebben az évben 27-én, Merici Szent Angéla emléknapján volt ez a kedd.)

2013-ból

01.25.Szent Pál apostol megtérése

2014-ből

2016-ból

2017-ből

Évközi 3. vasárnap

2015-ből

2012-ből

Szombat az Évközi 2.héten

2015-ből: “Rövid evangélium, rövid prédikáció.” 🙂

2007-ből: A zsidó levél kapcsán hosszabban…

Péntek az Évközi 2.héten

2016-ból: Az apostolok kiválasztásáról

 

01.22.Batthyány-Strattmann László emléknapja

2008-ból: A gazdagságunkkal -ha van- sok mindent szolgálhatunk!

Csütörtök az Évközi 2.héten 

2015-ből: Le tudnak borulni a tisztátalan lelkek Jézus előtt? És milyen céllal?

Szerda az Évközi 2.héten

2015-ből: a zsidó levél kapcsán

Kedd az Évközi 2.héten “A tanítványok éhesek!” A mai evangéliumról két évből hallgathatunk prédikációt!

2015-ből

2016-ból

Árpád-házi Szent Margit szűz– a domonkosok szentjének ünnepéről a 2016-ból találunk prédikációt! “Őbenne ezt a korsó olajat látjuk!…” És egy másik evangéliumból megközelítve is hallgathatunk gondolatokat, 2013-ból!

2016-ból

2013-ból

Évközi 2.vasárnap

2012-ből

Szombat az Évközi 1.hétenLévi meghívásáról -a mai evangéliumból- 2005-ből találtam egy rövid prédikációt! Hozzánk is betérhet Jézus!…

Péntek az Évközi 1.héten : “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

2014-ből

2016-ból

Csütörtök az Évközi 1.héten

2015-ből: Márk evangéliumáról általában és a csodák mibenlétéről.

2013-ból: Miért kellett elmennie a meggyógyult leprásnak a paphoz!

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, érdemes időrendi sorban hallgatni, mert szép fejlődést láthatunk a gondolatmenet kifejtésében, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

Kedd az Évközi 1.hétenA mai napról a 2015-ös oldalon találunk prédikációkat erről a nagyon izgalmas és nehezen érthető evangéliumi történetről illetve a Zsidókhoz írt levélről! Arról pedig részletesen, hogy hogyan működik az ördög, a 2013-as prédikációban hallhatunk!

2013-ból

2015-ből

Hétfő az Évközi 1.héten – A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt a szentlecke kapcsán: Jézus Isten dicsőségének a kisugárzása! 2005-ből is találtam a mai evangéliumról tanítást és ezzel kapcsolatban egy érdekes film ajánlását! 🙂

2015-ből

2005-ből