Skip to content

Együtt tovább az Évközi időben a 24.héttől 2019-ben

Új oldalon folytatódik újra az Együtt tovább oldal, az Évközi idő hosszúsága miatt. Az aktuális nap továbbra is mindig az oldal alján jelenik meg!

Évközi 24.vasárnap – 2007-ből találtam prédikációt a mai vasárnapról!

Miért nem tudnak örülni a keresztények és mi az, ami miatt pedig lehetne!!

 

Hétfő az Évközi 24.héten – Egy dal, amit együtt éneklünk!… 🙂 2013-ból hallgathatunk gondolatokat a Timóteushoz írt levélből kiindulva!

Kedd az Évközi 24.héten – A 2017-es oldalon találunk gondolatokat a mai nap evangéliumáról: életről és halálról, a mi viszonyunkról a szeretteink halálához!

Szerda az Évközi 24.héten – A 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt a mai evangéliumról! “Nem vagyunk gépek…”

Csütörtök az Évközi 24.héten – A 2014-es oldalon találunk prédikációt Jézus lábának megkenéséről, annak a jelentéséről! Kicsit másképpen pedig 2007-ből hallgathatunk erről gondolatokat!

2007-ből:

Péntek az Évközi 24.héten – A 2014-es oldalon hallgathatunk az asszonyokról, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.  2008-ból is érdemes meghallgatni az akkori gondolatokat: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

2008-ból:

09.21. Szent Máté apostol és evangélista – A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

 

Évközi 25.vasárnap – “Jézus nem sokkolni akar bennünket!” A mai vasárnapról a 2016-os oldalon találunk tanítást!

 

Hétfő az Évközi 25.héten- A honlap oldalain nem találunk prédikációt, mert 2016-ban a páros év olvasmányáról szól a prédikáció. Régebbről viszont hallgathatunk: az olvasmányról 2003-ból, az evangéliumról 2004-ből, mindkettőről pedig 2005-ből!

2003-ból:

2004-ből:

2005-ből:

09.24. Szent Gellért püspök és vértanú – A honlapon most sincs, de az előző évekből  hallgathatunk prédikációt!

2004-ből: Szent Gellért vértanúsága hogyan segítette országunkban a kereszténység megmaradását?

2013-ból: A vértanúságról gondolkodva…

Szerda az Évközi 25.héten- A honlap oldalain nem találunk prédikációt, 2006-ból viszont hallgathatunk!

2006-ból: A tanítványok eszköztelenségéről…

Csütörtök az Évközi 25.héten- A honlapon a 2016-os oldalon találunk gondolatokat az evangéliumról!

Péntek az Évközi 25.héten- A honlap oldalain nincs felvétel, de a mai olvasmány kapcsán két bátorító prédikációt is hallgathatunk régebbről!

2003-ból:

2005-ből:

Szombat az Évközi 25.héten- A honlap oldalain most sincs felvétel, de hallgathatunk régebbről!

2003-ból: Miért nem merték kérdezni a tanítványok az Urat?

 

Évközi 26.vasárnap- 2004-ből találtam prédikációt a mai vasárnapról!

2004-ből: A szakadék már itt a földön jön létre…

 

09.30. Szent Jeromos emléknapján arról elmélkedhetünk, hogy “miért volt jó az, hogy az Úristen egy írott formában nyilatkoztatta ki magát?”

2005-ből:

Hétfő az Évközi 26.héten- Ha viszont a hétköznapról szólnak az olvasmányok, akkor szintén 2005-ből találtam az evangéliumról gondolatokat! A tanítványok versengenek, hogy ki a nagyobb közülük!

2005-ből:

10.01. Kis Szent Teréz – A mai szentet nagyon szerette Máté atya, mégsem találtam olyan szentmisét, ahol róla beszélt volna. – Most már egy éve egymással beszélgetnek…

Egy pénteki szentségimádáson viszont segítségül hívta az ő szavait, gondolatait, ezt hallgathatjuk most meg:

2013-ból:

10.02. A Szent Őrzőangyalokról a régebbi évekből hallunk!

2012-ből: Miért küldi az őrangyalokat az Úristen?…

2008-ból: Nemcsak vigyáznak ránk, hanem példák is: folytonosan az Istenre figyelnek!…

Csütörtök az Évközi 26.héten- A mai nap olvasmányáról a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt!

10.04. Assisi Szent Ferenc – A honlap oldalain a 2016-os oldalon találunk prédikációt, régebbről pedig másik hármat:

2004-ből:

2005-ből:

2013-ből:

Október: A Domonkosok honlapján találtam Máté atya elmélkedését a rózsafüzérről!!

Köszönjük!

Szombat az Évközi 26.héten- A mai nap evangéliumáról 2013-ból hallgathatunk prédikációt!

2013-ból: “Nap mint nap ujjongjunk…”

 

Évközi 27.vasárnap- 2013-ból hallgathatunk prédikációt a mai vasárnapról! (De szeretettel ajánlom a Rózsafüzér Királynője búcsúünnepe oldalt is a honlapon, hiszen ezen a hétvégén van a búcsú! )

2013-ból: “Nincs mit üzletelni Istennel!…”

 

10.07. Rózsafüzér Királynője – A mai napon is szeretettel ajánlom azt a külön oldalt -Rózsafüzér Királynője búcsúünnepe-, amit már a búcsú kapcsán tegnap is!

10.08. Magyarok Nagyasszonya- A 2014-es és a 2017-es oldalon hallgathatunk gondolatokat a mai ünnepről!

Például arról, hogy szükségünk van az anyai pártfogásra…

És még egy videó: 🙂

Szerda az Évközi 27.héten- A mai nap olvasmányáról 2013-ból hallgathatunk prédikációt!

2013-ból: Jónás és az Úristen…

Csütörtök az Évközi 27.héten- A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt! Mije van az Úristennek, amit kérhetünk Tőle? 2013-ból pedig az imádkozó ember nagy kísértéséről hallhatunk!

2013-ból:

Péntek az Évközi 27.héten- A honlapon a 2014-es és a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt a mai nagyon érdekes és megfontolandó evangéliumi tanításról! Éppen emiatt a 2012-es tanítást is érdemes meghallgatnunk!

2012-ből: 

 

Évközi 28.vasárnap- A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk tanítást a mai vasárnapról! De előtte még a 2004-es gondolatokat érdemes meghallgatni: a visszaforduló leprás motivációjáról, a hitünkben való szabadságról, a háláról!

2004-ből:

 

Hétfő az Évközi 28.héten- A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt! “Bármi történjék vagy bármi ne történjék: Isten akkor is velünk van!” De régebbről is találtam olyan felvételt, amely segítheti a Megváltás megértését!

2003-ból:

Kedd az Évközi 28.héten- A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt: kapunk Jézustól egy leckét a mai evangéliumban! 2013-ból pedig segítséget kapunk ahhoz, hogyan maradhat meg bennünk -az Istennek szánt helyen- az Úristen!

2013-ból:

Szerda az Évközi 28.héten- A honlapon a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt az emberi tökéletességről gondolkodva. 2013-ból pedig a szentleckét is belevonva ebbe a gondolkodásba!

2013-ból: Nekünk nemcsak “aranyszabályunk” van!

Csütörtök az Évközi 28.héten- A honlapon a 2014-es oldalon, valamint 2013-ból hallgathatunk elmélkedést abban a témában, hogy kell-e az embernek bűnhődnie más bűnei miatt?…

2013-ból:

10.18. Szent Lukács evangelista ünnepe – 2011-ből, 2012-ből és 2013-ból hallgathatunk prédikációkat az evangelistáról és az ő evangéliumáról!

Szombat az Évközi 28.héten 2010-ből – Egy nagyon érdekes kérdésre egy nagyon logikus válasz! A kérdés pedig az evangéliumból: Miért nem bocsátható meg a Szentlélek elleni bűn?

EVANGÉLIUM az évközi 28.szombaton

Évközi 29.vasárnap- A mai vasárnapról sajnos nem találtam prédikációt…

Hétfő az Évközi 29.héten : A honlapon a 2014-es és a 2015-ös oldalon találunk prédikációt! Mit kérjünk, mivel ne foglalkozzunk, miben bízzunk?…  2015-ben az olvasmánnyal is összefüggésben hallgathatjuk a gondolatokat!

Kedd az Évközi 29.héten – A mai szentírási szakaszokról három helyen is hallgathatunk prédikációt! 2014-ben és 2015-ben az éberség és virrasztás szemszögéből, 2017-ben pedig az “irgalmasságában igazságos” Isten megmutatásával!

Szerda az Évközi 29.héten – A honlap felvételei közül két felvételt is találunk a mai nap  szentleckéjéről, 2015-ből és 2017-ből! Egy 2004-es felvételt is töltöttem fel a mai napra, ami az evangéliumról szól!

2004-ből:

Csütörtök az Évközi 29.héten – Ezen a napon két különleges, időszerű, ugyanakkor felemelő gondolatmenetet is hallgathatunk az evangéliumról, egyiket a 2017-es oldalon, a másikat 2013-ból:

2013-ból:

Péntek az Évközi 29.héten – A mai napról két prédikációt hallgathatunk az idők jeleiről, illetve az adósságainkról:  a 2017-es oldalon és az alábbi felvételen, amely 2013-ban hangzott el.

2013-ból:

Szombat az Évközi 29.héten – A mai napról egy prédikációt találtam, 2004-ből, hallgassuk és fontoljuk meg a jó Isten-képünkért! Büntet-e az Úristen és hogyan fogjuk fel a rosszat, ami a világban vagy velünk történik?

 

Új oldalon folytatjuk a 30.héttől!