Skip to content

Együtt tovább az Évközi időben a 17.hétig 2020

 

Új oldalon folytatódnak a prédikációk a bal oldali menüsor tetején: “Együtt tovább az Évközi időben a 17.héttől” elnevezéssel!

07.25.Szent Jakab apostol ünnepén három prédikációt hallgathatunk meg! “Miért ez a szegény anya jön kuncsorogni az Úrnál?…”

2015-ből

2016-ból

2017-ből

Péntek az Évközi 16.héten – 2006-ból hallgathatunk gondolatokat a mai evangéliummal kapcsolatban!

2006-ból: A Kegyelmet úgy kapjuk, de kell hozzá a termőföld is, a természetünk, amiért felelősek vagyunk!

 

07.23. Szent Brigitta

2003-ból: A különleges kapcsolat Krisztus keresztjével… “Hogy ne csak függelékek legyünk Krisztus testén!”

2013-ból: Az Úrral lenni és belőle táplálkozni!

 

07.22. Szent Mária Magdolna – A honlapon három oldalon is találunk gondolatokat az apostolok apostoláról! De meghallgathatjuk a 2013-as prédikációt is!

2013-ból: Az apostolság és a bűnbánatra való visszavonultság összefüggése Mária Magdolna életében!

2015-ből

2016-ból

2017-ből

Kedd az Évközi 16.héten

2015-ből

2016-ból

Hétfő az Évközi 16.héten

2005-ból

2016-ből

 

Évközi 16.vasárnap

2017-ből

2005-ből

 

Szombat az Évközi 15.héten

2016-ból: A keresztény örömről!

Péntek az Évközi 15.héten- Hogyan változtatja meg Jézus a törvényhez való viszonyunkat, hogy ünnepelni tudjuk az Isten nagyságát? Két, egymást követő évből hallhatunk erről!

2016-ból

2017-ből

Csütörtök az Évközi 15.héten

2016-ból: “Mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terhe?” 

 

Szerda az Évközi 15.héten- Három évből is hallgathatunk gondolatokat a mai evangélium kapcsán: a kicsinységről (2014), a hitünkről, mint ajándékról(2016) és az Istenről, mint Atyáról(2017).

2014-ből

2016-ból

2017-ből

Kedd az Évközi 15.héten

2014-ből: az olvasmány kapcsán

2005-ből: A megelégedettségünk, mint akadály…

 

Hétfő az Évközi 15.héten

2017-ből: A különbségről a kereszt és a világ logikája között!

 

Évközi 15.vasárnap

2014-ből

2017-ből

 

07.11.Szent Benedek apát ünnepe

2005-ből: A bencés lelkiségről (bencés iskola)

2006-ból: Benedek élete egy KÍSÉRLET! Megkísérelte valamiképpen Krisztust követni… 🙂

Péntek az Évközi 14.héten

2005-ből: “Mikor volt a történelemben egy báránynak esélye a farkasokkal szemben?…” A keresztény mivoltunk lényegéről!

2006-ból: Jézus mindent elengedett – a Gonosz így lett eszköztelenné! És mi?…

Csütörtök az Évközi 14.héten

2006-ból: A tanítványok küldése kapcsán

2011-ből: Hogyan kell az emberek közé mennünk?…

Szerda az Évközi 14.héten

2006-ból: Az olvasmány kapcsán az anyagi javakról – egy másik evangéliumi részből kiindulva!

Kedd az Évközi 14.héten

2015-ből: Mi rejlik ebben a kérdésben: “Kérjétek az aratás Urát!…” ?

2007-ből: Korlátok közé szorított gondolkodásunkon segít Jézus viszonyulása az emberekhez…

Hétfő az Évközi 14.héten

2015-ből a páratlan év olvasmányával együtt: Ezekből a szentírási szakaszokból “felismerhetjük saját életünknek, vallásosságunknak, hitünknek is az ellentmondásait!…”

2016-ból: Az idei olvasmányról

 

Évközi 14.vasárnap

2008-ból: A terhünk – Jézus keresztjének magasából szemlélve…

2014-ből: Hogy a kereszténységünket fölszabadulásként éljük meg!

 

Szombat az Évközi 13.héten

2015-ből: El lehet-e érni a lehetetlent?… Jézus más irányba megy!

2018-ból: Az olvasmányból kiindulva…

 

07.03. Szent Tamás apostol ünnepe“A hitre jutás akkor sem egyszerű, ha valaki látja az Urat…”

2015-ből

2018-ból

Bevezető gondolatok

Prédikáció

 

07.02. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe

2015-ből: Fontos lecke nekünk ez a látogatás!

2018-ból: Mi a Szentlélek szerepe ebben a történetben?

Szerda az Évközi 13.héten

2015-ből

2018-ból

Kedd az Évközi 13.héten

2015-ből

06.29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

2015-ből: A hit, a szerelem és a bűn megvallásáról!

2013-ból: Péter börtönből való csodálatos szabadulásának allegorikus értelmezését kapjuk meg! Lebilincselő -vagy inkább felszabadító- gondolatmenetet hallhatunk… 🙂

 

Évközi 13.vasárnap

2005-ből

06.27. Szent László király

2015-ből

2018-ból

Péntek az Évközi 12.héten

2015-ből

Csütörtök az Évközi 12.héten

2015-ből

2016-ból

06.24. Keresztelő Szent János születése – “Valami más fog itt kezdődni!…”

2015-ből

2016-ból

2018-ból

Kedd az Évközi 12.héten 

2015-ből: A “szakadékba zuhant emberségünk” egyetlen felemelkedési lehetőségéről!

2016-ból: Az olvasmány kapcsán…

Hétfő az Évközi 12.héten

2016-ból: A “gerenda eltávolítása” nem erkölcsi kérdés, hanem a hit kérdése!

2018-ból: Nehéz ezután megszólalni… 🙁  De remélem, valóban így történik majd!

 

Évközi 12. vasárnap

2005-ből: Miért ne féljünk?

 

2008-ból: A félelem és az Istenfélelem…

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

2005-ből

Jézus Szent Szíve főünnepe

2016-ból

2009-ből: “Ne bolondozz…”

2013-ból: Hogyan von be minket Jézus Szent Szíve az Ő szeretetébe?

Csütörtök az Évközi 11.héten – A 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai evangéliumról: Jézus az imádság lelkét tanítja meg az övéinek! Régebbről is meghallgathatjuk a Miatyánk imádság -Máté atyára oly jellemző -elemzését:

2009-ből

2016-ból

2017-ből

Szerda az Évközi 11.héten- A mai szentírási szakaszokról a páros évből nem találtam prédikációt…

Kedd az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a tegnapihoz hasonlóan a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt! Miben rejlik az, hogy “tökéletesek legyünk”?…

2014-ből

2015-ből

2017-ből

2018-ból

Hétfő az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt! A páros években az olvasmányról is szólnak a gondolatok!

2014-ből

2015-ből

2017-ből

2018-ból

 

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja- Erről a számunkra oly fontos és kedves ünnepről a honlapon a 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt! “Mi egy vérből valók vagyunk!” és “Miért pont kenyér és bor?…”

A régebbi évekből töltök fel még prédikációkat: ez a titok kimeríthetetlen!

2004-ből: Mit tehetünk mi és mit tesz az Úr a mi életünkben?…

2005-ből: “Az Úr testének és vérének a szentsége arra szolgál, hogy mibennünk egy belső ünnepet valósítson meg!”

2006-ból: Mi történik velük a kenyér és a bor magunkhoz vételekor?

2013-ból: Melkizedek áldozata nyomán: Hogy visszafordítsuk Isten felé mindazt, amit kaptunk!

 

Az Évközi idő Úrnapjáig tartó időszakának prédikációi egy másik oldalon jelentek meg, de valamit elronthattam, mert az oldal szerkeszthetetlenné vált… Ezek a prédikációk a nekik megfelelő napon hallgathatóak voltak, de az “összeomlás” után eltűntek és új (ezen) oldalon folytattam a prédikációk feltöltését.