Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő II.-ben 2019-ben

Beléptünk az Évközi időbe Pünkösd után, idén a 10.évközi héttel! Időrendben lefelé haladunk, egészen a 16.hétig. Az Évközi 17.héttől új oldalon hallgathatjuk az aktuális napok prédikációját!

Hétfő az Évközi 10.héten – Ha az olvasmányokat a köznapról vesszük – mert Pünkösd utáni hétfőn Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük a tavalyi év óta-, akkor a honlap oldalain  a 2015-ös, 2016-os és 2017-es oldalakon hallgathatunk prédikációt!

06.11. Szent Barnabás apostol ünnepén 2004-ből hallgathatunk prédikációt az apostoli életről!

Szerda az Évközi 10.héten – A honlap oldalain nem, de a korábbi évekből hallgathatunk prédikációkat!

2005-ből: Az ószövetségi írások fontosságáról

2006-ból: Jézus és a törvény…

Csütörtök az Évközi 10.héten – A honlap oldalain a 2017-es oldalon, a korábbi évekből pedig 2005-ből hallgathatunk prédikációt! (Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepe van ma, ha más szentírási szakaszokkal találkoznánk a szentmisében.)

2005-ből: “Mintha egy képzavar lenne az evangéliumban…”

Péntek az Évközi 10.héten – A honlap oldalain a 2018-as oldalon  hallgathatunk gyönyörű gondolatokat a házasság szentségéről, a teremtésből kiindulva! De a szentmise válaszos zsoltára alapján is, 2003-ból!

2003-ból: Mit jelent bemutatni a dicséret áldozatát?

Szombat az Évközi 10.héten – A honlap oldalain a 2017-es oldalon  hallgathatunk prédikációt az evangéliumról! “Lehetséges az, …”, amit az Úr Jézus kér a hegyi beszédben!  A szentleckéről pedig 2003-ból!

2003-ból: A kiengesztelődés szolgálatáról, Szent Pál levele alapján

 

Szentháromság vasárnapja – A honlapon -ugyan más evangéliummal – a 2014-es oldal legelső (legalsó) prédikációja csodálatosan összefoglalja azt a titkot, amit a Szentháromság jelent!De régebbről is nagy haszonnal hallgathatunk erről a számunkra oly fontos titokról!

2007-ből: Az összekötő kapocs ugyanaz legyen közöttünk, mint ami Istenben létezik…

2008-ból: A Háromság a lényegre mutat: Isten a Szeretet!

 

Hétfő az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt! A páros években az olvasmányról is -ami ebben az évben nem hangzik el- szólnak a gondolatok, de Jézus tanításáról is!

Kedd az Évközi 11.héten – A honlap oldalain a tegnapihoz hasonlóan a 2016-os oldal kivételével mindegyik évben találunk prédikációt! Miben rejlik az, hogy “tökéletesek legyünk”?…

Szerda az Évközi 11.héten – A 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt a mai szentleckéről. A szentmise válaszos zsoltárából kiindulva -és folytatva a gondolatot a szentírási szakaszokról- pedig arról hallhatunk 2009-ből, hogy mit jelent az Urat félni!

2009-ből:

Csütörtök az Évközi 11.héten – A 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai evangéliumról: Jézus az imádság lelkét tanítja meg az övéinek! Régebbről is meghallgathatjuk a Miatyánk imádság -Máté atyára oly jellemző -elemzését:

2009-ből:

Péntek az Évközi 11.héten – A 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt a mai evangéliumról a honlapon. (2016-ban is elhangzott prédikáció, de az a páros év olvasmányáról szól, ami idén nem hangzik el.) Régebbről is találtam:

2007-ből: Min akad meg az ember szeme,hogyan látjuk saját életünket? Isten fényében kell látnunk…

Szombat az Évközi 11.héten – Ma a 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt, Máté atya diakónussá szentelésének 22. és a pappá szentelésének 20. évfordulójának (06.28.) ünneplésekor!

 

Krisztus Teste és Vére – Úrnapja – Erről a számunkra oly fontos és kedves ünnepről a honlapon a 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt! “Mi egy vérből valók vagyunk!” és “Miért pont kenyér és bor?…”

A régebbi évekből töltök fel még prédikációkat: ez a titok kimeríthetetlen!

2004-ből: Mit tehetünk mi és mit tesz az Úr a mi életünkben?…

2005-ből: “Az Úr testének és vérének a szentsége arra szolgál, hogy mibennünk egy belső ünnepet valósítson meg!”

2006-ból: Mi történik velük a kenyér és a bor magunkhoz vételekor?

2013-ból: Melkizedek áldozata nyomán: Hogy visszafordítsuk Isten felé mindazt, amit kaptunk!

 

06.24. Keresztelő Szent János születése- A honlapon a 2015-ös 2016-os és a 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt!  “Valami más fog itt kezdődni!…”

A beszédeket a napjukon (06.24) kell keresni!

Kedd az Évközi 12.héten – A honlapon a 2015-ös oldalon találunk prédikációt a “szakadékba zuhant emberségünk” egyetlen felemelkedési lehetőségéről!

Szerda az Évközi 12.héten – A honlapon a 2016-os oldalon találunk prédikációt, ott is az esti felvétel szól az idei évnek megfelelően. Jó és rossz fáról, régi és új emberről!

06.27. Szent László király ünnepén a honlapon a 2015-ös és a 2018-as oldalon találunk prédikációt. A 2018-as felvételben különösen sokrétűen, több oldalról megvilágítva kapunk egy jó képet szent királyunkról!

Jézus Szent Szíve főünnepe – A honlapon a 2016-os oldalon találunk prédikációt! Ezen kívül 2009-ből hallgathatunk egy nagyon kedves beszédet, majd pedig 2013-ból!

2009-ből: “Ne bolondozz,…”

2013-ból: Hogyan von be minket Jézus Szent Szíve az Ő szeretetébe?

 

06.29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a 2015-ös oldalon, a napján hallgathatunk prédikációt: a hit, a szerelem és a bűn megvallásáról! 2013-ból pedig Péter börtönből való csodálatos szabadulásának allegorikus értelmezését kapjuk meg! Lebilincselő -vagy inkább felszabadító- gondolatmenetet hallhatunk… 🙂

2013-ból:

 

Évközi 13.vasárnap- A honlap oldalain nem találunk az idei évnek megfelelő prédikációt, ezért egy korábbi évből töltöttem fel! Isten éltesse most is Rajmund atyát, akinek az évfordulós szentmiséjén hangzott el ez a beszéd! 🙂 És ami természetesen a mai szentírási szövegekből indul ki!

2007-ből: A fiatalság és a szabadság összefüggése…És: hogyan értékeljük az életünket ennek fényében…?

Hétfő az Évközi 13.héten-  Az évek során csak egyszer prédikált Máté atya a mai szentmise olvasmányairól: ez pedig a 2014-es oldalon található! Milyen módon lehet egyik partról a másik partra “áthajózni”?…

07.02. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepén a honlapon a 2015-ös és a 2018-as oldalon találunk prédikációkat! Együtt örültek, de nem csak…!

07.03. Szent Tamás apostol ünnepén a honlapon szintén a 2015-ös és a 2018-as oldalon találunk prédikációkat! “A hitre jutás akkor sem egyszerű, ha valaki látja az Urat…”

Csütörtök az Évközi 13.héten-  A honlapon a 2017-es oldalon az ószövetségi olvasmányról hallhatunk gondolatokat. 2006-ból pedig találtam prédikációt az evangéliumról is!

2006-ból: Jézus elsősorban a lelkünk orvosa!

Péntek az Évközi 13.héten-  A honlapon a 2016-os és a 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt. Mi a gyógyulásunk és a szeretetünk titka?…

Nehéz “jobbat” találni Máté atya régebbi prédikációi között, mert az utolsók már nagyon mélyről jöttek elő, de úgy gondolom, van, mit tanulnunk a 2006-os prédikációból is!

2006-ból: “Menjetek csak és tanuljátok meg….!”

 Szombat az Évközi 13.héten-  A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt.El lehet-e érni a lehetetlent?… Jézus más irányba megy!

 

Évközi 14.vasárnap- A honlap 2016-os oldalán találunk prédikációt! A régebbi évekből pedig 2004-ből hallgathatjuk a mai vasárnap gondolatait!

2004-ből: “Teljesen mindegy!…”

 

Hétfő az Évközi 14.héten-  A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt: “(Ezekből az olvasmányokból) felismerhetjük saját életünknek, vallásosságunknak, hitünknek is az ellentmondásait!…” A 2011-ben elhangzott prédikációban pedig egy nagyon szép következtetés hangzik el Jákob története kapcsán!

2011-ből:

Kedd az Évközi 14.héten-  A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt. Mi rejlik ebben a kérdésben: “Kérjétek az aratás Urát!…” ?

Szerda az Évközi 14.héten-  A honlapon a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt az ószövetségi József története alapján. Valamint 2011-ből is! (d713)

2011-ből

Szent Benedek apát ünnepén a 2017-es oldalon hallgathatunk két prédikációt is a régebbi évekből!

Péntek az Évközi 14.héten- “Mikor volt a történelemben egy báránynak esélye a farkasokkal szemben?…” 2005-ből hallhatunk keresztény mivoltunk lényegéről!

2005-ből:

Szombat az Évközi 14.héten-A honlapon a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt: “Istennek a terve fölötte áll azoknak az eseményeknek, amelyeknek” mi szenvedő részesei vagyunk!

A szeretet és a félelem kapcsolatáról pedig 2011-ből töltök fel prédikációt!

2011-ből:

 

Évközi 15.vasárnap- A honlapon nincs felvétel erről a vasárnapról, ebben a C évben. 2004-ből viszont hallgathatunk prédikációt a mai evangéliumról!

2004-ből: Az irgalmas szamaritánus történetében kinek a helyébe képzelhetjük magunkat…?

 

Hétfő az Évközi 15.héten- A honlapon a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt: A különbségről a kereszt és a világ logikája között!

Kedd az Évközi 15.héten- A honlapon csak a páros év olvasmányáról találhatunk prédikációt, ami idén nem aktuális -vagyis nagyon is aktuális, csak nem hangzik el a mai szentmisében… 🙂 2005-ből viszont hallgathatunk gondolatokat az evangéliumról!

2005-ből: A megelégedettségünk nem Jézushoz vezet…

Szerda az Évközi 15.héten- A honlapon három évből is hallgathatunk gondolatokat a kicsinységről (2014), a hitünkről, mint ajándékról(2016) és az Istenről, mint Atyáról(2017)! 

Csütörtök az Évközi 15.héten- “Mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terhe?” A 2016-os prédikációból megtudhatjuk! Isten nevéről pedig a 2017-es prédikációban hallgathatunk elmélkedést az olvasmány kapcsán!

Péntek az Évközi 15.héten- Hogyan változtatja meg Jézus a törvényhez való viszonyunkat, hogy ünnepelni tudjuk az Isten nagyságát? A 2016-os és a 2017-es oldalon hallhatunk erről!

Szombat az Évközi 15.héten- A 2016-os oldalon a keresztény örömről hallhatunk!

 

Évközi 16.vasárnap- A honlapon a mai vasárnapról a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt egy nagyon érdekes megközelítésből: Rubljov Szentháromság ikonjából kiindulva! Más megközelítésből pedig 2013-ból!

2013-ból: A mi tanúságtételünk -az Úr mellett, a hit mellett- honnan származik?

 

07.22. Szent Mária Magdolna – A honlapon a 2016-os és a 2017-es oldalon találunk gondolatokat az apostolok apostoláról! De meghallgathatjuk a 2013-as prédikációt is!

2013-ból: Az apostolság és a bűnbánatra való visszavonultság összefüggése Mária Magdolna életében!

07.23. Szent Brigitta Európa társvédőszentjéről -és amikor még nem volt az, de persze már ünnepelt szent volt- két régebbi évből hallgathatunk gondolatokat!

2003-ból: A különleges kapcsolat Krisztus keresztjével… “Hogy ne csak függelékek legyünk Krisztus testén!”

2013-ból: Az Úrral lenni és belőle táplálkozni!

Szerda az Évközi 16.héten- A mai nap szentírási szakaszairól nem találtam jól hallható felvételt, de ha mindenképpen szeretnénk róla hallgatni prédikációt, akkor a 2014-es oldalon az Évközi 15.vasárnapnak is a mai az evangéliumi szakasza! Mivel az egy vasárnapi prédikáció, kicsit összefoglalóbb megközelítésből hallhatjuk a magvető példázatát.

07.25.Szent Jakab apostol ünnepén a 2016-os és a 2017-es oldalon hallgathatunk prédikációt! “Miért ez a szegény anya jön kuncsorogni az Úrnál?…”

Péntek az Évközi 16.héten – 2006-ból hallgathatunk gondolatokat a mai evangéliummal kapcsolatban!

2006-ból: A Kegyelmet úgy kapjuk, de kell hozzá a termőföld is, a természetünk, amiért felelősek vagyunk!

Szombat az Évközi 16.héten- és 07.27. Szent Charbel Makhlouf maronita szerzetes- A 2018-as oldalon hallhatunk erről a különösen szép hivatású szerzetesről! De ha a szombati szentírási szakaszokról szeretnénk hallani, akkor a 2013-as felvételt ajánlom szeretettel!

Új oldalon folytatódik ezután ez az oldal a bal oldali menüsor tetején: “Együtt tovább az Évközi időben a 17.héttől” elnevezéssel!