Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő II.-ben 2021-ben

Beléptünk az Évközi idő Pünkösdvasárnap utáni második részébe! Ebben az évben az Évközi 8.héttel kezdődik ez a liturgikus időszak!

 

Új oldalon folytatódnak a prédikációk!

Szombat az Évközi 15.héten  

2016-ból: A keresztény örömről!

 

Péntek az Évközi 15.héten- Hogyan változtatja meg Jézus a törvényhez való viszonyunkat, hogy ünnepelni tudjuk az Isten nagyságát?

2016-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 15.héten

2016-ból: “Mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terhe?”

2017-ből: Isten nevéről az olvasmány kapcsán!

 

Szerda az Évközi 15.héten

2014-ből: a kicsinységről

2016-ból: a hitünkről, mint ajándékról

2017-ből: az Istenről, mint Atyáról

 

Kedd az Évközi 15.héten

2005-ből: A megelégedettségünk nem Jézushoz vezet…

 

Hétfő az Évközi 15.héten

2017-ből: A különbségről a kereszt és a világ logikája között!

 

Évközi 15.vasárnap

2006-ból

2018-ból – (Gyengébb hanggal, de erős lélekkel…)

 

Szombat az Évközi 14.héten

2017-ből: “Istennek a terve fölötte áll azoknak az eseményeknek, amelyeknek” mi szenvedő részesei vagyunk!

2011-ből: A szeretet és a félelem kapcsolatáról…

 

Péntek az Évközi 14.héten

2005-ből: “Mikor volt a történelemben egy báránynak esélye a farkasokkal szemben?…

2006-ból:Jézus mindent elengedett – a Gonosz így lett eszköztelenné! És mi?…

 

Csütörtök az Évközi 14.héten

2006-ból: A tanítványok küldése kapcsán

2011-ből: Hogyan kell az emberek közé mennünk?…

 

Szerda az Évközi 14.héten

2015-ből: Az ószövetségi József története alapján

2011-ből

 

Kedd az Évközi 14.héten

2015-ből: Mi rejlik ebben a kérdésben: “Kérjétek az aratás Urát!…” ?

2007-ből: Korlátok közé szorított gondolkodásunkon segít Jézus viszonyulása az emberekhez…

 

Hétfő az Évközi 14.héten

2015-ből: “(Ezekből az olvasmányokból) felismerhetjük saját életünknek, vallásosságunknak, hitünknek is az ellentmondásait!…”

2011-ből: Egy nagyon szép következtetést hallunk Jákob története kapcsán!

 

Évközi 14.vasárnap

2015-ből: Az élet és a halál már nem ugyanazt jelenti Jézus eljövetelével!

2018-ból: “Én pedig makacs vagyok-mondja a próféta, más szavakkal. Végsőkig makacs, hogy megmaradjak ebben a hitemben, és hogy ezt lássák is!”

 

07.03. Szent Tamás apostol ünnepe –“A hitre jutás akkor sem egyszerű, ha valaki látja az Urat…”

2015-ből

2018-ból

Bevezető gondolatok

Prédikáció

 

07.02. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe

2015-ből: Fontos lecke nekünk ez a látogatás!

2018-ból: Mi a Szentlélek szerepe ebben a történetben?

 

Csütörtök az Évközi 13.héten

2017-ből: Az olvasmány kapcsán!

 

Szerda az Évközi 13.héten

2015-ből

2018-ból

 

06.29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

2015-ből: A hit, a szerelem és a bűn megvallásáról!

2013-ból: Péter börtönből való csodálatos szabadulásának allegorikus értelmezését kapjuk meg! Lebilincselő -vagy inkább felszabadító- gondolatmenetet hallhatunk…

 

Hétfő az Évközi 13.héten

2014-ből: Mit jelent egyik partról a másikra áthajózni?…

 

Évközi 13.vasárnap

2015-ből: Babonaság vagy hit?…

 

Szombat az Évközi 12.héten

2008-ból: A hitünk a jövendölések kapcsán – és azon kívül is!

 

Péntek az Évközi 12.héten

2015-ből

 

06.24. Keresztelő Szent János születése  “Valami más fog itt kezdődni!…”

2015-ből

2016-ból

2018-ból

 

Szerda az Évközi 12.héten

2016-ból: Jó és rossz fáról, régi és új emberről!

 

Kedd az Évközi 12.héten

2015-ből: A “szakadékba zuhant emberségünk” egyetlen felemelkedési lehetőségéről!

 

Hétfő az Évközi 12.héten

2007-ből: Miért ne ítélkezzünk?…

 

2015.06.21. Évközi 12. vasárnap

2015-ből: A párna a bárka végében… 🙂

 

Péntek az Évközi 11.héten

2018-ból

2007-ből: Min akad meg az ember szeme,hogyan látjuk saját életünket? Isten fényében kell látnunk…

 

Csütörtök az Évközi 11.héten – A 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt a mai evangéliumról: Jézus az imádság lelkét tanítja meg az övéinek! Régebbről is meghallgathatjuk a Miatyánk imádság -Máté atyára oly jellemző -elemzését:

2009-ből

2016-ból

2017-ből

 

Szerda az Évközi 11.héten

A 2017-ből: A szentleckéről

2009-ből: A szentmise válaszos zsoltárából kiindulva -és folytatva a gondolatot a szentírási szakaszokról- arról hallhatunk, hogy mit jelent az Urat félni!

 

Kedd az Évközi 11.héten – Miben rejlik az, hogy “tökéletesek legyünk”?…

2015-ből

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 11.héten

2015-ből

2017-ből

 

Évközi 11.vasárnap

2015-ből

2018-ból

 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

2005-ből

 

Szombat az Évközi 10.héten

2017-ből: “Lehetséges az, …”, amit az Úr Jézus kér a hegyi beszédben!

 2003-ból: A kiengesztelődés szolgálatáról, Szent Pál levele alapján

 

Jézus Szent Szíve főünnepe

2016-ból

2009-ből: “Ne bolondozz…”

2013-ból: Hogyan von be minket Jézus Szent Szíve az Ő szeretetébe?

 

Csütörtök az Évközi 10.héten

2017-ből

2005-ből: “Mintha egy képzavar lenne az evangéliumban…”

 

Szerda az Évközi 10.héten

2005-ből: Az ószövetségi írások fontosságáról

2006-ból: Jézus és a Törvény…

 

Kedd az Évközi 10.héten 

2015-ből

2016-ból

2017-ből

2018-ból

 

Hétfő az Évközi 10.héten 

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja- Erről a számunkra oly fontos és kedves ünnepről a honlapon a 2016-os és a 2017-es oldalon találunk prédikációt! “Mi egy vérből valók vagyunk!” és “Miért pont kenyér és bor?…”

A régebbi évekből töltök fel még prédikációkat: ez a titok kimeríthetetlen!

2004-ből: Mit tehetünk mi és mit tesz az Úr a mi életünkben?…

2005-ből: “Az Úr testének és vérének a szentsége arra szolgál, hogy mibennünk egy belső ünnepet valósítson meg!”

2006-ból: Mi történik velük a kenyér és a bor magunkhoz vételekor?

2013-ból: Melkizedek áldozata nyomán: Hogy visszafordítsuk Isten felé mindazt, amit kaptunk!

 

Szombat az Évközi 9.héten

2006-ból: Aki többet kapott…

 

Péntek az Évközi 9.héten

2009-ből: Az olvasmányról

2006-ból: Az evangéliumról

 

Csütörtök az Évközi 9.héten

2012-ből: Miért dicséri meg Jézus az írástudót?…

 

Szerda az Évközi 9.héten

2012-ből: Egy örök kérdésről: Mi az, ami megmarad az életünkből?…

 

Kedd az Évközi 9.héten

2012-ből

 

Hétfő az Évközi 9.héten

2007-ből: Tóbiás történetének tanulságairól

 

Szentháromság vasárnapja- A három évben más-más szentírási szakaszokkal ünnepelünk ezen a vasárnapon, de mindháromban a Szentháromság titkáról! 🙂

2014-ből

2008-ból

2007-ből

 

Szombat az Évközi 8.héten

2016-ból

 

Péntek az Évközi 8.héten

2005-ből: A jámborság tettei a maradandók…

Szerda az Évközi 8.héten

2008-ból

 

Kedd az Évközi 8.héten Az Istennek adott áldozatról hallgathatunk gondolatokat!

2003-ból

2005-ből- Félre lehet érteni a kezdő szavakat, ezért leírom : Az üzletelés nem méltó dolog…

 

Hétfő az Évközi 8.héten

2006-ból: “A szeretet világában nincsen csúcs!”

A “Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja” emléknapról nincs prédikáció.