Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő II.-ben

 

Beléptünk az Évközi idő Pünkösdvasárnap utáni második részébe! Ebben az évben az Évközi 8.héttel kezdődik ez a liturgikus időszak!

 

Évközi 26.vasárnap

2014-ből

2008-ból: Meg kell-e állnunk, ha egy “olyan” nővel találkozunk…?

 

Szombat az Évközi 25.héten

2003-ból: Miért nem merték kérdezni a tanítványok az Urat?

 

09.29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

2015-ből

2016-ból

 

Szerda az Évközi 25.héten

2006-ból: A tanítványok eszköztelenségéről…

 

Kedd az Évközi 25.héten

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 25.héten

2003-ból: Az Isten minden nép, az egész világ Istene. És eszköze lehet egy pogány is!

2004-ből: Az emberi dolgokra tud csak a kegyelem építeni!

2005-ből: A világosságot nemcsak egy irányból kaphatjuk…

 

Évközi 25.vasárnap

2008-ból: Miért ugyanannyi dénár a fizetség mindenkinek?…Mert amit Isten ad nekünk, nem mennyiségi, hanem minőségi ajándék!

 

Péntek az Évközi 24.héten

2014-ből: Asszonyokról hallhatunk ma, akiket megemlít az evangélista Jézus környezetében.

 

2008-ból: “A részletekben sokszor nagyon fontos dolgok rejlenek.”

 

09.21 Szent Máté apostol és evangelista

2016-ból

 

Szerda az Évközi 24.héten

2014-ből

2015-ből

 

Kedd az Évközi 24.héten

2017-ből: Életről és halálról, a mi viszonyunkról a szeretteink halálához!

 

Hétfő az Évközi 24.héten – Egy dal, amit együtt éneklünk!… 🙂 2013-ból hallgathatunk gondolatokat a Timóteushoz írt levélből kiindulva!

 

Évközi 24.vasárnap

2005-ből: Hogy az Úristen jósága szentté tegyen bennünket…

 

Szombat az Évközi 23.héten

2005-ből: Hogy az Úristen türelme ne legyen hiábavaló rajtunk…

 

Péntek az Évközi 23.héten 

2015-ből: “A kegyelem bevilágít az életünkbe, kitisztítja a homályt” Jézus eljövetelével!

09.15. A Fájdalmas Szűzanya

2015-ből

2016-ból

 

09.14. A Szent Kereszt felmagasztalása

2016-ból

2008-ból, amikor ez az ünnep vasárnapra esett:

 

Szerda az Évközi 23.héten

2015-ből: A “boldogságokról”!

09.13. A Győri Székesegyház felszentelése

2016-ból

 

Kedd az Évközi 23.héten

2008-ból: Jézus FELment a hegyre, LEjött onnan és Kijött az Atyától hozzánk…

09.12. Szűz Mária szent Neve

2011-ből

 

Hétfő az Évközi 23.héten

2005-ből

 

Évközi 23.vasárnap

2014-ből

 

Szombat az Évközi 22.héten

2014-ből

2016-ból

 

09.08. Kisboldogaszony

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 22.héten

2015-ből

 

Szerda az Évközi 22.héten

2014-ből

2016-ból: Jézus napirendje megfontolandó számunkra is!

2018-ból: Az utolsó prédikáció…

 

Kedd az Évközi 22.héten

2014-ből

 

09.05. Boldog Kalkuttai Teréz anya és Boldog Jean-Joseph Lataste

2014-ből

 

Hétfő az Évközi 22.héten

2008-ból: Az Úr föllépése nem is olyan egyszerű…

 

Évközi 22.vasárnap

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 21.héten

2014-ből

 

Péntek az Évközi 21.héten

2012-ből: Mikor is kell az olajról gondoskodni?…

2013-ból: A szentleckéből kiindulva a házasságról, a teljes odaadottságról, a hitünk szépségéről! (Az elejéről egy pici lemaradt!)

 

Csütörtök az Évközi 21.héten

2012-ből: Mit jelent -és mit nem jelent- Máté evangéliumában virrasztva várni?…

 

Szerda az Évközi 21.héten

2008-ból: Jobb, ha tudjuk: a rosszra képesek vagyunk bármikor… És hogy a megoldást nem mi adjuk!

 

08.29. Keresztelő Szent János vértanúsága

2014-ből

2016-ból

 

08.28.Szent Ágoston

2014-ből: “A kegyelem az első!”

2004-ből: Mit jelent az “egy szív-egy lélek”?

2006-ból: “Bűn-e a feledékenység? ”

2012-ből: Ágoston regulájáról

 

Évközi 21.vasárnap

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 20.héten

2004-ből: Egy a ti Atyátok, tanítótok, mesteretek…

 

Péntek az Évközi 20.héten- A nap olvasmányáról, még a határnyitással kapcsolatban is!

2011-ből (akkor 08.19) : Az Úristen fontos eszközei lehetünk a történelem alakulásában!

 

08.24.Szent Bertalan apostol

2011-ből

2012-ből: Nátánael meghívása azt tükrözi, hogy “Az ember a hit kérdésében szabad és gondolkodó!”

 

Szerda az Évközi 20.héten

2005-ből: A “szőlőbe-állás” utáni időszaknak nem a hossza,hanem az intenzitása a fontos!

2011-ből: A meghívásunk különböző…

 

Kedd az Évközi 20.héten

2009-ből: Jézus valóban megmondja, mi lesz a jutalom! Bár ezen Péter nem örvendve örvend…

2011-ből: Amikor nincs kapaszkodó, akkor tud üdvözíteni az Isten!

 

Hétfő az Évközi 20.héten

2003-ból: Hogyan szabadulhatunk meg a bálványainktól?

 

08.20. Szent István király főünnepe

2011-ből: Tőkét kovácsolni a gyengeségekből is!

2016-ból

2018-ból

II.János Pál pápa beszéde Szent István király ünnepén

 

Szombat az Évközi 19.héten

2005-ből: Jézus és a gyerekek…

2007-ből: A világ szelleme hogyan hat a hitünkre?…

 

Péntek az Évközi 19.héten

2015-ből:  “Az erkölcs mögött vegyük észre az alapvető értékeket!”

2005-ből: A házasság egysége és más dolgokban való önátadás:az Isten akarata és példája!

 

Csütörtök az Évközi 19.héten

2015-ből

2006-ból: A megbocsátásról

2005-ből: Az adósságunk az Úristen felé egy egészen más szint!…

 

Szerda az Évközi 19.héten

2015-ből: Az Úristen üdvözítő szándékáról

2003-ból: Az ószövetségi olvasmány kapcsán!

 

08.15. Nagyboldogasszony főünnepe

2015-ből

2016-ból

2003-ból: Miért és miben lehet és érdemes követnünk Máriát?

2006-ból: Mit jelent az Úr Jézus küldetésében részt venni?

 

Hétfő az Évközi 19.héten

2006-ból: A mesébe illő adózás mit is jelent?…

 

Évközi 19. vasárnap

2011-ből: Megtapasztalni a talajnélküliséget…

2014-ből: Az olvasmánnyal összefüggésben: Hol van az a csöndes szellő az evangéliumi történetben?…

 

Szombat az Évközi 18.héten

2006-ból: A kétségbeesés a hitetlenség jele lehet…

2007-ből: A hitünk lényege az, hogy elhisszük : Isten képes bármire! (És nem mi… 🙂 )

 

Péntek az Évközi 18.héten: A mai napról nincsen prédikáció az évek sorából, de az évközi 22.vasárnapon majd hallhatjuk a mai evangéliumi szakaszt és a hozzá kapcsolódó gondolatokat!

 

08.10. Szent Lőrinc vértanú diakónus

2015-ből: Az élet az áldozatból fakad!

2005-ből: Szent Lőrinc irgalmassága…

2006-ból: Gyűlölni vagy szeretni az életet?…

 

08.09. Szent Terézia Benedikta, Edith Stein szűz és vértanú

2003-ból

2006-ból: Edith Stein miképpen volt vértanú?…

 

08.08 Szent Domonkosról egy külön oldalon hallgathatjuk Máté atya gondolatait! A bal oldali menüsorban találjuk ezt az oldalt!

 

Hétfő az Évközi 18.héten

2017-ből: “Mind a két történetben beleütközünk egyfajta értetlenségbe és bizalmatlanságba…”

2006-ból: A különbségekről, János és Máté elbeszélésében

 

Urunk színeváltozása

2006-ból: Ahogy átragyog Jézuson az Úristen fénye, úgy ragyogjon át rajtunk is… 🙂

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 17.héten

2016-ból: Szükségünk van Isten bölcsességére!…

 

Péntek az Évközi 17.héten – A 2015-ös az ószövetségi olvasmányról szól, egy érdekes könyv témájából kiindulva, a másik kettőben pedig az evangéliumról hallhatunk!

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 17.héten

2017-ből

 

Szerda az Évközi 17.héten

2016-ból: “Az, amit várunk a reményben, az valóban nagy kincs!”

 

Kedd az Évközi 17.héten – Ma szintén több évből próbálhatjuk megérteni az evangélium tanítását! Még mindig a magvető példázatánál tartunk, most annak a magyarázatának a magyarázatát hallhatjuk!

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 17.héten

2014-ből- Tovább a Mennyek országáról…

 

07.31. Loyolai Szent Ignác

2006-ból: Hogy megtaláljuk a személyre szóló hivatásunkat…

 

Évközi 17.vasárnap

2014-ből: Két prédikációt is hallgathatunk a Mennyek országáról szóló példabeszédekről!

2017-ből

 

07.29 Szent Márta

2014-ből

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Péntek az Évközi 16.héten

2006-ból: Hogyne értették volna a tanítványok elsőre?…

 

Csütörtök az Évközi 16.héten

2017-ből

2006-ból: Az ember az emberekkel való kapcsolatban nyerheti el a nyitottságot, ami kell a jó terméshez!

 

07.27. Szent Charbel Makhlouf maronita szerzetes

2018-ból hallhatunk erről a különösen szép hivatású szerzetesről!

 

 

Szerda az Évközi 16.héten- A mai nap szentírási szakaszairól nem találtam jól hallható felvételt, de az idei Évközi 15.vasárnapnak is ez az evangéliumi szakasza. Ha egy kicsit lejjebb görgetünk, újra meghallgathatjuk a magvető példázatának tanulságait!

 

07.25.Szent Jakab apostol – “Miért ez a szegény anya jön kuncsorogni az Úrnál?…”

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 16.héten

2005-ból

2016-ból

 

Évközi 16.vasárnap

2017-ből: Nem jó minőségű a felvétel, de érdemes jobban figyelni! 🙂

2005-ből: A konkoly hatása…

 

07.22. Szent Mária Magdolna

2013-ból: Az apostolság és a bűnbánatra való visszavonultság összefüggése Mária Magdolna életében!

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Péntek az Évközi 15.héten- Hogyan változtatja meg Jézus a törvényhez való viszonyunkat, hogy ünnepelni tudjuk az Isten nagyságát?

2016-ból

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 15.héten

2016-ból: “Mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terhe?”

2017-ből: Isten nevéről az olvasmány kapcsán!

 

Szerda az Évközi 15.héten

2014-ből: a kicsinységről

2016-ból: a hitünkről, mint ajándékról

2017-ből: az Istenről, mint Atyáról

 

Kedd az Évközi 15.héten

2005-ből: A megelégedettségünk nem Jézushoz vezet…

 

Hétfő az Évközi 15.héten

2017-ből: A különbségről a kereszt és a világ logikája között!

 

Évközi 15.vasárnap

2014-ből

2017-ből

 

Szombat az Évközi 14.héten

2017-ből: “Istennek a terve fölötte áll azoknak az eseményeknek, amelyeknek” mi szenvedő részesei vagyunk!

2011-ből: A szeretet és a félelem kapcsolatáról…

 

Péntek az Évközi 14.héten

2005-ből: “Mikor volt a történelemben egy báránynak esélye a farkasokkal szemben?…”

2006-ból:Jézus mindent elengedett – a Gonosz így lett eszköztelenné! És mi?…

 

Csütörtök az Évközi 14.héten

2006-ból: A tanítványok küldése kapcsán

2011-ből: Hogyan kell az emberek közé mennünk?…

 

Szerda az Évközi 14.héten

2015-ből: Az ószövetségi József története alapján

2011-ből

 

07.11.Szent Benedek apát ünnepe

2005-ből: A bencés lelkiségről (bencés iskola)

2006-ból: Benedek élete egy KÍSÉRLET! Megkísérelte valamiképpen Krisztust követni… 🙂

 

Hétfő az Évközi 14.héten

2015-ből: “(Ezekből az olvasmányokból) felismerhetjük saját életünknek, vallásosságunknak, hitünknek is az ellentmondásait!…”

2011-ből: Egy nagyon szép következtetést hallunk Jákob története kapcsán!

 

Évközi 14. vasárnap

2014-ből

2008-ból: A terhünk Jézus keresztjének magasából szemlélve…

2011-ből

 

Szombat az Évközi 13. héten

2015-ből

 

Péntek az Évközi 13.héten

2006-ból: “Menjetek csak és tanuljátok meg….!

2016-ból: Mi a gyógyulásunk és a szeretetünk titka?…

 

Csütörtök az Évközi 13.héten

2006-ból: Jézus elsősorban a lelkünk orvosa!

2017-ből: Az olvasmány kapcsán!

 

Szerda az Évközi 13.héten

2015-ből

2018-ból

 

Kedd az Évközi 13.héten

2015-ből

 

07.03. Szent Tamás apostol ünnepe – “A hitre jutás akkor sem egyszerű, ha valaki látja az Urat…”

2015-ből

2018-ból

Bevezető gondolatok

Prédikáció

 

Évközi 13.vasárnap

2005-ből: Önmagunk elvesztése…

 

Szombat az Évközi 12.héten

2008-ból: A hitünk a jövendölések kapcsán – és azon kívül is!

 

Péntek az Évközi 12.héten

2015-ből

 

06.29.Szent Péter és Szent Pál apostolok

2013-ból

2015-ből

 

Szerda az Évközi 12.héten

2016-ból: Jó és rossz fáról, régi és új emberről!

 

06.27. Szent László király

2015-ből

2018-ból

 

Hétfő az Évközi 12.héten

2007-ből: Miért ne ítélkezzünk?…

 

Évközi 12. vasárnap – A félelmeink kapcsán…

2005-ből

2008-ból

 

06.24.Keresztelő Szent János születése

2015-ből

2016-ból

2018-ból

 

Péntek az Évközi 11.héten

2018-ból

2007-ből: Min akad meg az ember szeme,hogyan látjuk saját életünket? Isten fényében kell látnunk…

 

Csütörtök az Évközi 11.héten

2009-ből

2016-ból

2017-ből

 

Szerda az Évközi 11.héten

2017-ből: A szentleckéről

2009-ből: A szentmise válaszos zsoltárából kiindulva -és folytatva a gondolatot a szentírási szakaszokról- arról hallhatunk, hogy mit jelent az Urat félni!

 

Kedd az Évközi 11.héten – Miben rejlik az, hogy “tökéletesek legyünk”?…

2015-ből

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 11.héten

2015-ből

2017-ből

 

Évközi 11.vasárnap: Erről a vasárnapról nincsen prédikáció…

Szombat az Évközi 10.héten

2017-ből: “Lehetséges az, …”, amit az Úr Jézus kér a hegyi beszédben!

2003-ból: A kiengesztelődés szolgálatáról, Szent Pál levele alapján

 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

2005-ből

 

Jézus Szent Szíve főünnepe

2009-ből

2013-ból

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 10.héten 

2005-ből: “Mintha egy képzavar lenne az evangéliumban…”

2017-ből

 

Szerda az Évközi 10.héten

2005-ből: Az ószövetségi írások fontosságáról

2006-ból: Jézus és a Törvény…

 

Kedd az Évközi 10.héten 

2015-ből

2016-ból

2017-ből

2018-ból

 

Hétfő az Évközi 10.héten 

2015-ből

2016-ból

2017-ből

 

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

2004-ből: Mit tehetünk mi és mit tesz az Úr a mi életünkben?…

2005-ből: “Az Úr testének és vérének a szentsége arra szolgál, hogy mibennünk egy belső ünnepet valósítson meg!”

2006-ból: Mi történik velük a kenyér és a bor magunkhoz vételekor?

2013-ból: Melkizedek áldozata nyomán: Hogy visszafordítsuk Isten felé mindazt, amit kaptunk!

2016-ból: “Mi egy vérből valók vagyunk!”

2017-ből: “Miért pont kenyér és bor?…”

 

Szombat az Évközi 9.héten

2006-ból: Aki többet kapott…

 

Péntek az Évközi 9.héten

2009-ből- Az olvasmányról: “Igazak-e a mesék?”…

2006-ból: Az evangéliumról

 

Csütörtök az Évközi 9.héten

2012-ből: Miért dicséri meg Jézus az írástudót?…

 

Szerda az Évközi 9.héten

2012-ből: Egy örök kérdésről: Mi az, ami megmarad az életünkből?…

2017-ből: Egy kis gyerekvisítással…

 

Kedd az Évközi 9.héten

2012-ből

2015-ből

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 9.héten 

2007-ből: Tóbiás történetének tanulságairól

2015-ből

2016-ból

 

Szentháromság vasárnapja- A három évben más-más szentírási szakaszokkal ünnepelünk ezen a vasárnapon, de mindháromban a Szentháromság titkáról elmélkedve! 🙂

2014-ből

2008-ból

2007-ből

 

Szombat az Évközi 8.héten

2016-ból

 

Péntek az Évközi 8.héten

2005-ből: A jámborság tettei a maradandók… (Az olvasmány kapcsán)

 

Csütörtök Pünkösd után: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepéről nincs prédikáció…

Szerda az Évközi 8.héten

2008-ból

 

Kedd az Évközi 8.héten Az Istennek adott áldozatról hallgathatunk gondolatokat az olvasmány kapcsán!

2003-ból

 

Hétfő az Évközi 8.héten 2006-ból: “A szeretet világában nincsen csúcs!”

A “Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja” emléknapról nincs prédikáció.