Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben

A Karácsonyi ünnepkör és a Húsvéti ünnepkör ünneplése két részre osztja az Évközi időt. Most ennek az első részébe lépünk, ami rövidebb, csupán Hamvazószerdáig tart.

Az idei vasárnapok a honlapon a 2016-os vasárnapokkal azonos igeliturgiájúak. Hétköznapokon az evangélium minden évben ugyanaz, az olvasmányok pedig a páros években elhangzóknak felelnek meg!

 

Hétfő az Évközi 2.héten

2015-ből: “A böjtölés nem KELL kérdése!”

 

2006-ból: Mit feszít szét Jézusnak az új bora és hogyan gondolkodjunk a keresztények egységéről?

 

Évközi 2.vasárnap – Ennek a vasárnapnak az evangéliumi csodája megegyezik Vízkereszt “harmadik történetével”. Ebből a gondolatból indul ki a 2004-es prédikáció és folytatódik a kánai mennyegző számos jelentésének kibontásával! 2007-ből pedig, inkább biblikusan hozzáállva hallgathatunk Jézus első csodájáról! 

2007-ből

2004-ből

 

Szombat az Évközi 1.hétenLévi meghívásáról -a mai evangéliumból- 2005-ből találtam egy rövid prédikációt! Hozzánk is betérhet Jézus!

 

Péntek az Évközi 1.héten : “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 1.héten

2015-ből: Márk evangéliumáról és a csodák mibenlétéről.

2013-ból: Miért kellett elmenni a gyógyult leprásnak a paphoz?

 

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 1.héten 

2015-ből: A mai különös evangéliumi történetről

2013-ból: Hogyan működik az ördög?

 

Hétfő az Évközi 1.héten

2005-ből: Jézus rögtön talál követőket a fellépése után…