Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2022

A Karácsonyi ünnepkör és a Húsvéti ünnepkör ünneplése két részre osztja az Évközi időt. Most ennek az első részébe lépünk, ami rövidebb, csupán Hamvazószerdáig tart.

Az idei vasárnapok a honlapon a 2016-os vasárnapokkal azonos igeliturgiájúak. Hétköznapokon az evangélium minden évben ugyanaz, az olvasmányok pedig a páros években elhangzóknak felelnek meg!

 

Új oldalon folytatjuk Hamvazószerdától, együtt tovább!

Kedd az Évközi 8.héten

2012-ből: “Még az angyalok is vágyódnak arra, hogy mindezt szemléljék…” 🙂

 

Hétfő az Évközi 8.héten (2006-ban már Húsvét utánra esett)

2006-ból: “A szeretet világában nincsen csúcs!”

 

Az Évközi 8.vasárnapról nincs prédikáció a mostani C évben, mivel az elmúlt években előbb kezdődött a Nagyböjt!

Szombat az Évközi 7.héten

2003-ból: A gyermeki lelkületről

 

02.24. Szent Mátyás apostol

2014-ből: “Mi vagyunk a része az Ő élete projektjének” (Jézusénak), és nem fordítva!

 

Szerda az Évközi 7.héten

2005-ből: Arról, hogy mennyire különbözőképpen jutunk el a hitre, annak különböző szintjeire!

2016-ból: Jakab apostol levele kapcsán

 

02.22 Szent Péter apostol székfoglalása

2007-ből: A kimondott hitünk a mi életünket is sziklára helyezheti!

2016-ból

 

Kedd az Évközi 7.héten

2014-ből: “A világ szelleme- Isten szelleme. Nagynak lenni- kicsinek lenni. Ezek a szembeállított szó-párok jellemzik a mai igeliturgiát, mind a két olvasmányt!”

 

Hétfő az Évközi 7.héten

2009-ből: Miért nem tudták a tanítványok kiűzni az ördögöt?

2017-ből

 

Évközi 7. vasárnap

2007-ből: “Az önzetlen szeretetet nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Istenben hiszünk…”

 

Szombat az Évközi 6.héten

2006-ból: A mi életünkben is vannak színeváltozások! 🙂

 

Péntek az Évközi 6.héten

2008-ból: Az Eljövendő Országról, az evangélium kapcsán!

 

Csütörtök az Évközi 6.héten

2012-ből: Mikor, milyen helyzetben dől el az, hogy bele merjük-e vetni a bizalmunkat Jézusba?

 

Szerda az Évközi 6.héten

2014-ből: Mi is sokszor járkáló fáknak nézzünk embertársainkat…

2006-ból: Jézus minket is kézen fog és kivezet a sötétségből!

 

Kedd az Évközi 6.héten

A mai szentírási szakaszokkal kapcsolatban 2014-ből a hétköznapi emberségről hallunk!

 

Szent Cirill és Szent Metód ünnepe: Mi kell ahhoz elsősorban, hogy a hitre jussunk?

2012-ből

2014-ből

2015-ből

 

Évközi 6. vasárnap

2004-ből: Máté atya nem akart szépet prédikálni – mégis gyönyörű ez a gondolatmenet, ahogyan megerősít minket az Úristenbe vetett reménységünkben!

 

Péntek az Évközi 5.héten

2007-ből: A süketnémaság és a hitünk… (A páratlan év olvasmányáról a végén.)

 

Csütörtök az Évközi 5.héten

2014-ből: A mai kedves evangéliumi próbatételről… 🙂

 

Szerda az Évközi 5.héten“Ahonnan kijön a rossz, onnan kijöhet a jó is!” A mai olvasmányról és az evangéliumról a 2014-es oldalon hallhatunk és abban az évben szerdára esett Orleans-i Boldog Regináld, domonkos szerzetes ünnepe, ezért róla is megemlékezett egy szép történettel Máté atya!

2014-ből

 

Kedd az Évközi 5.héten

2014-ből: meghallgathatjuk, mit kezdjünk a “törvénnyel” az életünkben!

2015-ből: Isten velünk kapcsolatos alapvető szándékáról hallunk!

2016-ból: A prédikáció gondolatmenetét inkább az olvasmány adja.

2013-ból: Hogyan szerethetünk szabadon, hasonlóképpen az Úristenhez!

 

Hétfő az Évközi 5.héten

2014-ből: “A csodavárás nem föltétlenül ugyanaz, mint a gyógyulás utáni vágy…”

 

Évközi 5.vasárnap

2013-ból: Amikor eljutunk a “minden mindegy” pontig…

 

Szombat az Évközi 4.héten

2011-ből: Arról, hogyan kezelhetjük a fáradtságot és a nehézségeket, Jézus nyomán!

2013-ból: Hogyan lehetnek gyorsabbak az emberek gyalog, mint Jézus és tanítványai a vitorlással?… Ez az elrejtett apróság az evangéliumban, jelez nekünk pár fontos dolgot!

 

Péntek az Évközi 4.héten Ez az evangéliumi történet alaposan kiütötte Máté atyánál a biztosítékot… 🙂 Több felvételt is feltöltök az évek sorából és lehet, hogy van ismétlődő gondolat bennük. De ezeket nekünk nagyon jó megjegyeznünk!

2003-ból

2006-ból

2011-ből

2013-ból

 

02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony

2016-ból: “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!”

2007-ből, reggel: A két “öreg”átmenet az Újszövetségbe törés nélkül, mert nyitottak voltak és kitartóan vártak…

2007-ből, este: Az Isten ebbe az ünnepbe rejtette el üdvösségünk titkát, hiszen a Világosság lép be a világba!

 

Kedd az Évközi 4.héten

2015-ből: Miért fonódik egybe ez a két történet?

2013-ból: A mai történetek tanulságán kívül bizonyos  lelki helyzeteinkre is kapunk magyarázatot és segítséget!

 

Hétfő az Évközi 4.héten A mai hátborzongató evangéliumi történetről a 2014-ből hallgathatunk prédikációt, ahol megtudjuk, hogy valójában ez egy gyönyörű történet! 2016-ból az olvasmánnyal is összefüggésben hallhatunk gondolatokat. 2007-ben pedig részletesebben kifejtve azt a gondolatot, hogy se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

2014-ből

2016-ból

2007-ből

 

Évközi 4.vasárnap

2007-ből: Jézus küldetése minden emberhez szól…A mienk is! 🙂

 

Szombat az Évközi 3.héten

2015-ből: “Ugyan, mit jelenthet az a párna ott a bárkában?” 🙂

 

01.28. Aquinói Szent Tamás ünnepén a honlap négy évből is hallgathatunk prédikációt!

2013-ból: a szentmise bevezetőjével együtt

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Péntek az Évközi 3.héten

2014-ből: Az olvasmányról

2015-ből

2017-ből

 

Csütörtök az Évközi 3.héten

2014-ből:  “Nem is olyan egyszerű meghallani ezeket a példázatokat…

 

Szerda az Évközi 3.héten

2014-ből: Az olvasmányról

2016-ból: Az evangéliumról

2007-ből: A lelkünknek telítődnie kell Isten szavával!

 

01.25. Szent Pál apostol megtérése ünnepe: Miért kell és miért jó ünnepelnünk Pál megtérését?…

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Hétfő az Évközi 3.héten

2017-ből: Hogyan állunk a Szentlélek elleni bűnökkel?…

 

Évközi 3.vasárnap

2016-ból

 

01.22.Batthyány-Strattmann László emléknapja

2008-ból: A gazdagságunkkal -ha van- sok mindent szolgálhatunk!

 

Szombat az Évközi 2.héten

2015-ből

2016-ból

 

Péntek az Évközi 2.héten

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 2.héten

2016-ból: Le tudnak borulni a tisztátalan lelkek Jézus előtt? És milyen céllal?

 

Szerda az Évközi 2.héten

2016-ból

 

01.18. Árpád-házi Szent Margit szűz

2016-ból:  “Őbenne ezt a korsó olajat látjuk!”

2013-ból: Egy másik evangéliumból megközelítve…

 

Hétfő az Évközi 2.héten

2015-ből: “A böjtölés nem KELL kérdése!”

 

2006-ból: Mit feszít szét Jézusnak az új bora és hogyan gondolkodjunk a keresztények egységéről?

 

Évközi 2.vasárnap – Ennek a vasárnapnak az evangéliumi csodája megegyezik Vízkereszt “harmadik történetével”. Ebből a gondolatból indul ki a 2004-es prédikáció és folytatódik a kánai mennyegző számos jelentésének kibontásával! 2007-ből pedig, inkább biblikusan hozzáállva hallgathatunk Jézus első csodájáról! 

2007-ből

2004-ből

 

Szombat az Évközi 1.hétenLévi meghívásáról -a mai evangéliumból- 2005-ből találtam egy rövid prédikációt! Hozzánk is betérhet Jézus!

 

Péntek az Évközi 1.héten : “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 1.héten

2015-ből: Márk evangéliumáról és a csodák mibenlétéről.

2013-ból: Miért kellett elmenni a gyógyult leprásnak a paphoz?

 

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 1.héten 

2015-ből: A mai különös evangéliumi történetről

2013-ból: Hogyan működik az ördög?

 

Hétfő az Évközi 1.héten

2005-ből: Jézus rögtön talál követőket a fellépése után…