Skip to content

Együtt tovább az Évközi idő I.-ben 2024

 

A Karácsonyi ünnepkör és a Húsvéti ünnepkör ünneplése két részre osztja az Évközi időt. Most ennek az első részébe lépünk, ami rövidebb, csupán Hamvazószerdáig tart.

 

Holnaptól, a nagyböjti időben új oldalon folytatjuk!

Kedd az Évközi 6.héten

2014-ből: a hétköznapi emberségről

 

Hétfő az Évközi 6.héten- A mai nap igeliturgiájáról ebben a páros évben nem találtam prédikációt…

 

Évközi 6.vasárnap

2009-ből: “Mi vagyunk az a leprás!”…

 

Szombat az Évközi 5.héten

2006-ból: Az olvasmány kapcsán: “Vegyük észre az aranyborjakat!”

 

Péntek az Évközi 5.héten

2004-ből: Az Úr Jézus a szavakat érthetővé és egyértelművé teszi!

2015-ből: A páratlan év olvasmányáról is gondolkodva…

 

Csütörtök az Évközi 5.héten

2014-ből: A mai evangéliumi próbatételről

 

Szerda az Évközi 5.héten

2014-ből: “Ahonnan kijön a rossz, onnan kijöhet a jó is!” és abban az évben 12-ére esett Orleans-i Boldog Regináld, domonkos szerzetes ünnepe, ezért róla is hallunk egy szép történetet!

 

Kedd az Évközi 5.héten

2014-ből: Mit kezdjünk a “törvénnyel” az életünkben?

2016-ból Főképpen az olvasmányról…

 

Hétfő az Évközi 5.héten

2014-ből: “A csodavárás nem föltétlenül ugyanaz, mint a gyógyulás utáni vágy…”

 

Évközi 5.vasárnap

2006-ból: Három következtetésről hallhatunk az evangéliumból!

2015-ből: Kiindulva Jézus egy napjából-eljutva az Örök Életben való reménységig!

 

Szombat az Évközi 4.héten

2011-ből: Arról, hogyan kezelhetjük a fáradtságot és a nehézségeket, Jézus nyomán!

2013-ból: Hogyan lehetnek gyorsabbak az emberek gyalog, mint Jézus és tanítványai a vitorlással?… Ez az elrejtett apróság az evangéliumban, jelez nekünk pár fontos dolgot!

 

02.02.Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

2016-ból: “Nem a Gyermeknek van szüksége a templomra, hanem a templomnak van szüksége erre a Gyermekre!”

2007-ből

Reggel: A két “öreg”átmenet az Újszövetségbe törés nélkül, mert nyitottak voltak és kitartóan vártak…

Este: Az Isten ebbe az ünnepbe rejtette el üdvösségünk titkát, hiszen a Világosság lép be a világba!

Szentségimádás a szentmise után: Hitünk értelmessége és érzelmessége a mai ünnepből kiindulva!

 

Csütörtök az Évközi 4.héten

2004-ből: A szeretet nyitja meg a másik szívét Isten felé…

 

Szerda az Évközi 4.héten

2015-ből: Arról, hogyan kell érteni “Isten fenyítését” – az olvasmány kapcsán

 

Kedd az Évközi 4.héten

2015-ből: Miért fonódik egybe ez a két történet?

2013-ból: A mai történetek tanulságán kívül bizonyos  lelki helyzeteinkre is kapunk magyarázatot és segítséget!

 

Hétfő az Évközi 4.héten

2014-ből: Megtudjuk ebből a hátborzongató evangéliumi részről, hogy valójában ez egy gyönyörű történet!

2016-ból: Az olvasmánnyal is összefüggésben hallhatunk gondolatokat.

2007-ből: Részletesebben kifejtve azt a gondolatot, hogy se a pogányok, se a zsidók számára nem az volt a középpont, ami Jézusnál! Vagyis az EMBER!

 

Évközi 4. vasárnap

2015-ből: Jézus prédikálásáról elmélkedve… 🙂

 

Szombat az Évközi 3.héten

2015-ből: “Ugyan, mit jelenthet az a párna ott a bárkában?” 🙂

 

01.26.Szent Timóteus és Szent Titusz

2015-ből

2017-ből

Péntek az Évközi 3.héten

2014-ből: Az olvasmányról

2015-ből

2017-ből

 

01.25. Szent Pál apostol megtérése: Miért kell és miért jó ünnepelnünk Pál megtérését?…

2014-ből

2016-ból

2017-ből

 

Szerda az Évközi 3.héten

2014-ből: A mai olvasmányról

2016-ból: Az evangéliumról

2007-ből: A lelkünknek telítődnie kell Isten szavával!

 

Kedd az Évközi 3.héten 

2015-ből: A hitre jutásunk az Úristen ajándéka!

2016-ból: Az üdvösség rendje nem arra épül, hogy honnan születik az ember…

 

01.22.Batthyány-Strattmann László emléknapja

2008-ból: A gazdagságunkkal -ha van- sok mindent szolgálhatunk!

Hétfő az Évközi 3.héten

2017-ből: Hogyan állunk a Szentlélek elleni bűnökkel?…

 

Évközi 3. vasárnap

2015-ből

2012-ből

 

Szombat az Évközi 2.héten

2015-ből

2016-ból

 

Péntek az Évközi 2.héten

2016-ból

 

01.18. Árpád-házi Szent Margit

2016-ból

2013-ból: Egy másik evangéliumból megközelítve…

 

Szerda az Évközi 2.héten

2016-ból

 

Kedd az Évközi 2.héten “A tanítványok éhesek!”

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő az Évközi 2.héten

2015-ből: “A böjtölés nem KELL kérdése!” 

 

Évközi 2.vasárnap

2012-ből: Miért kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy hol lakik?…

2006-ból: “Mit akartok?” Keressük ma az Úr lakását?…

 

Szombat az Évközi 1.hétenLévi meghívásáról -a mai evangéliumból- 2005-ből találtam egy rövid prédikációt! Hozzánk is betérhet Jézus!…

 

Péntek az Évközi 1.héten : “Nekünk van-e négy jó barátunk, aki odavisz minket Jézus elé, illetve vagyunk-e egy a négyből?… ”

2014-ből

2016-ból

 

Csütörtök az Évközi 1.héten

2015-ből: Márk evangéliumáról és a csodák mibenlétéről

2013-ból: Miért kellett elmenni a gyógyult leprásnak a paphoz?

 

Szerda az Évközi 1.héten Ma három évből hallgathatunk prédikációt, többek között Jézus napirendjéről és az Ő küldetéséről!

2013-ból

2015-ből

2016-ból

 

Kedd az Évközi 1.héten

2016-ból: Az olvasmány kapcsán

2015-ből: A mai különös evangéliumi történetről

2013-ból: Hogyan működik az ördög?

 

Hétfő az Évközi 1.héten

2005-ből: Egy film-ajánlóval… 🙂