Skip to content

Együtt tovább az Adventi időben és a Karácsonyi időben…2018


Holnaptól belépünk az Évközi idő I.-be, ami a Nagyböjt előtti heteket foglalja magába. Új oldalon leszünk, együtt, tovább! A Karácsonyi ünnepkör búcsúztatásaképpen egy rádióadást töltök fel, ami 2005-ben hangzott el Vízkereszt címmel! Más stílusban, mint a prédikációk, mintha még velünk lenne Máté atya…

De remélem, kicsit velünk is van!

Január 13. Urunk megkeresztelkedése – A mai vasárnapról a honlapon három évből is találunk prédikációt!

2014-ből: Úgy illik, hogy teljesítsük az igazságot, mondja Jézus Keresztelő Jánosnak. Mit jelent ez az “úgy illik”?

2015-ből: A víz alá merítés jelentéséről!

2016-ból: Jézus keresztségének és a mi keresztségünknek összefüggéséről!

De szeretettel ajánlom a 2013-as prédikációt is, ami Jézus világba lépését nagyon szemléletes módon a “mi világba lépésünk” példájává teszi!

2013-ból:

 

Január 12. karácsonyi köznap Vízkereszt után – A mai napra egy nagyon rövid prédikációt találtam 2008-ból! Estétől azonban hallgathatunk több gondolatsort is más-más megközelítésből, Jézus megkeresztelkedéséről!

2008.01.12.

Január 11. karácsonyi köznap Vízkereszt után – mára a 2013/14-es oldalon találunk prédikációt! Mi az, amit megvall a kérésével a leprás?!

Január 10. karácsonyi köznap Vízkereszt után – Ez a nap és az utána következők már csak ritkán fértek bele Vízkereszt után a karácsonyi időbe. De egy-egy felvételünk mindig lesz, ma a 2014/15-ös oldalon hallgatható prédikáció!

Január 09. karácsonyi köznap Vízkereszt után – A mai napról a 2014/15-ös és a 2015/16-os oldalakon találunk prédikációt! Valamint 2013-ból is meghallgathatunk egyet, hiszen a “Ne féljetek!” témával nem lehet eleget foglalkozni…

2013.01.09.

Január 08. karácsonyi köznap Vízkereszt után – A mai evangéliumról a 2014/15-ös oldalon találunk prédikációt! Mit tanulhatunk a kenyérszaporítás történetéből?

Január 07. karácsonyi köznap Vízkereszt után – Az utolsó év kivételével minden évben találunk prédikációt ennek a napnak az evangéliumáról! Szent János apostol levele alapján mondott prédikációt is találtam 2009-ből, szeretettel ajánlom! Miben áll legfőképpen az Istenhez való hasonlatosságunk és mi ennek a feltétele a mi részünkről?…

2009.01.07.

 

Január 06. Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepéről a 2013/14-es és a 2014/15-ös oldalon hallgathatunk három prédikációt is az ünnepről, valamint 2009-ből is, egy másik -sokadik- nézőpontból magyarázva a történetet! Emeljék a szívünket az Úristen felé ezek a gondolatmenetek, mindegyik nézőpontból!

2009-es prédikáció:

 

Január 05. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt – Ezen az oldalon hallgathatunk prédikációt a mai találkozásokról!

2006.01.05.

Január 04. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt – A 2015/16-os oldalon találjuk meg a mai nap evangéliumáról az egyik prédikációt!  Nagyon érdekes, amikor azt mondja Máté atya: Évtizedekig el lehet ezen morfondírozni!… És meghallgathatjuk, hogyan gondolkodott erről 11 évvel azelőtt:

2006.01.04.

Január 03. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt ill. Jézus szent neveA mai napról a 2013/14-es oldalon hallgathatunk prédikációt: hogy le tudjuk vonni a következtetést a jelekből: Jézus az Isten fia! Jézus szent nevéről pedig 2003-ban prédikált Máté atya!

2004.01.03. Jézus szent neve – Hogyan valósul meg a nevünk jelentése az életünkben? És Jézusnál?

Január 02. karácsonyi köznap Vízkereszt előtt- A mai evangéliumi történetről a 2014/15-ös oldalon találunk prédikációt! (Dátum szerint kell most keresni a hétköznapokat a Karácsonyi időben!) Hallgathatunk prédikációt még korábbról is:

2006-ból – “Ne rögzítsen, kössön le bennünket semmiféle előítélet és nézet!…”

Január 01. – Szűz Mária Isten Anyja főünnepéről a 2015/16-os oldalon találunk prédikációt! Ezen kívül 2007-ből, a mai szentírási történetnek két jelentős és örömteli következményéről:

December 31. -Karácsony nyolcadának 7.napján a 2015/16-os oldalon hallgathatunk prédikációt. “Ma is Karácsonyt ünneplünk!”…

Isten kétszeres nagylelkűségéről a 2004-es felvételen hallhatunk! Valamint feltöltöttem azt a 2005-ös felvételt is, ami már év végi hálaadó szentmise volt, a számszerű adatokat kivágva belőle. Szépen megélt napot kívánok a mai prédikációk gondolataival is!

2004-ből: 

2005. Hálaadás: Mindig visszatérni az Igéhez!

A Szent Család vasárnapjáról két prédikációt hallgathatunk meg, más-más megközelítésből!

2003-ból: Mi az a fontos szempont, amit a mi családjaink is elleshetnek a Szent Család életéből?

2007-ből: Jézus születésének és az azt követő időszaknak az eseményeit nem ugyanúgy írják le Máté és Lukács… De ez nem baj! Hogy miért, azt megtudhatjuk a prédikációból!

 

December 29. – Karácsony nyolcadának 5.napjára két felvételt töltöttem fel régebbről!

2004-ből: Jézus istenségének és emberi életének a kettősségéről

2008-ból: A Megtestesülés céljáról!

December 28. Aprószentek ünnepéről két prédikációt hallgathatunk meg ezen az oldalon:

2005-ös felvétel – Miként példák számunkra az Aprószentek?

2004-es felvétel – Az evangéliumról gondolkodva…

Aprószentek szentírási szakaszai (rákattintva)

2006.12.27. Szent János apostol és evangelista- Itt és a 2014/15-ös oldalon találunk prédikációt a “szeretett tanítványról”, illetve a hitre jutás titokzatosságáról!

2007.12.26. Szent István, első vértanú- Miért nem mond ellent ennek az ünnepnek a tanítása a karácsonyi üzenetnek?… (Lsd. még a 2014/15-ös és a 2015/16-os oldalt.)

 

2011.12.25. Urunk születése -Ünnepi mise Mit jelent az, hogy az Ige testté lett? Mit értünk igén?… Elmélkedés Isten szavának titkáról…

2004.12.25. Urunk születése – Ünnepi mise Ebben az évben a prédikáció a szabadságról szól. Az ünneppel összefüggésben természetesen, de nagyon tanulságosan: az egész életünkre szólóan!

2008.12.25. Urunk születése-Pásztorok miséje (Karácsony reggelén)  “Miért pont a pásztorok?…”

Urunk születését több igeliturgiával is megünnepli az Egyház: éjfélkor az Éjféli misével, kora reggel a Pásztorok miséjével és a nap további szakaszaiban az Ünnepi misével. A honlap karácsonyi oldalain, a különböző évekbőlvagy itt, ezen az oldalon, korábbról- mindegyik szentmiséhez találunk prédikációt!

Áldott Karácsonyt kívánok Mindenkinek Máté atya prédikációival! Azokkal, amik most a honlapon vannak a különböző évekből és azokkal is, amiket régebbről töltök majd fel!

 

Ettől az éjszakától a Karácsonyi időben vagyunk, együtt, tovább!

December 24. – A karácsony előtti utolsó napról a 2015-ös adventi oldalon találunk prédikációt! De Zakariás történetének nagyon érdekes megvilágítását hallgathatjuk meg két régebbi beszédben!

2003. december 24.

2005. december 24.

 

 

Advent 4. vasárnapja  “Ó, Emmanuel…”

Erről a vasárnapról a 2015-ös évből hallgathatunk prédikációt a honlapon, ahol “egy nagyon egyszerű leckét kapunk a karácsony ünneplésére ebből a történetből”, valamint 2006-ból:

2006. Advent 4.vasárnapja: “Jézus nekünk mondta azt, hogy “Íme, eljövök”, mielőtt bármit is tett volna…”

December 22. – “Ó, Nemzetek királya…” A mai napról a 2014-es és a 2015-ös oldalon hallgathatunk gondolatokat! A keresztényeknek “meg kell szülni az Istent”…! 2007-ből is találtam felvételt erről a napról!

2007-es prédikáció: Isten meg akar minket döbbenteni!

December 21. – “Ó, Napkelet…” A mai evangéliumról a 2013-as oldalon találunk prédikációt, valamint 2006-ból!

2006-os prédikáció: A hit örömét nem csupán a magunk számára kaptuk…!

 

December 20. – “Ó, Dávid kulcsa…” A mai evangéliumról két régebbi évből hallgathatunk prédikációt!

2005-ből: Ránk mit bízott az Isten?…

2006-ból: A csillag! 🙂

December 19. – “Ó, Jessze vesszeje…Zakariás történetéről két prédikációt is hallgathatunk 2013-ból, a másodikat szálláskereséssel egybekötve!

December 18. – “Ó, Urunk…A mai napról 2013-ból és 2014-ből találunk prédikációt! “Az élet nem a levegővételből áll!”

December 17. – “Ó, Bölcsesség…! A mai napról a 2014-es, 2015-ös és 2016-os oldalon találjuk annak megvilágítását, hogy mihez kezdjünk a 3×14 nemzedék felsorolásával az evangéliumban!… 🙂

A mai naptól dátum szerint vannak a szentírási szakaszok, függetlenül attól, melyik napra esnek. Az Úr Jézus születésére való közvetlen felkészülést segítik! Minden napon felhangzik egy Ó-antifóna a vesperásban, amelyek a Megváltó utáni vágyakozást fejezik ki! A napi képek ezekhez az antifónákhoz kapcsolódnak.

Advent 3. vasárnapjáról  a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt. Mit tanulhatunk Keresztelő Szent Jánostól és mit az Úr Jézustól?

 

Szombat Advent 2. hetében: Sem Illés, sem Keresztelő János, sem az Úr Jézus nem látványosan, szenzációval lép a világba: bennünk kell megtörténni az érkezésüknek! Csak észre kell vennünk… A 2014-es oldalon találjuk a prédikációt!

Péntek Advent 2. hetében: A mai napról, Isten bölcsességéről, Jézus és Keresztelő János látszólag ellentmondó magatartásáról  a 2013-as, a 2014-es és a 2016-os oldalon találunk prédikációkat! “Attól függ…” Mosolyra indító és nagyon tanulságos a 2013-as felvétel! 🙂 Érdemes ezzel kezdeni, azért is, mert még bővül a gondolatsor a következő években!

Csütörtök Advent 2. hetében: Honnan van az én örömöm? és: Megtanulni az ujjongást! Ezekről a kérdésekről a 2014-es oldalon találunk prédikációt, valamint 2015-ből!

Szerda Advent 2. hetében: A honlapon fenn lévő felvételek (2014,2015,2016) közül különösen a 2014-es prédikációt ajánlom, ahol megtudhatjuk, mit tanulhatunk Isten iskolájában és hogy ki számít elveszett báránynak?  2008-ból pedig Istenről hallhatunk az Úr kérdéséből kiindulva: “Kihez hasonlítotok ti engem?”

2008-as felvétel:

Kedd Advent 2. hetében: 2013-ból azt fontolhatjuk meg, honnan is erednek az emberi jogok! 2014-ből arról elmélkedhetünk, hogy az Isten nem akarja, hogy elvesszünk. 2006-ból pedig arról, hogy Isten szándéka szerint a Megváltás 100%-os!

2006-os felvétel, olvasmánnyal is:

Hétfő Advent 2.hetében: A honlapon a 2015-ös felvételen arról hallgathatunk prédikációt, hogy a szentség útja nemcsak erkölcsi kérdés! 2006-ból pedig arról, hogy a tetőn át minden megtörténhet! 🙂

2006-os felvétel:

Advent 2. vasárnapjáról  a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt Isten gyengéd hangjáról! (Magyarázatképpen: Kornél egy nagyon értelmesen olvasó és kedvesen csengő hangú gyermek, aki az olvasmányokat olvasta.) Az evangéliumhoz szorosabban kapcsolódva pedig 2003-ból találtam prédikációt!

Advent 2. vasárnapja 2003-ból

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának titkáról, a hittétel kimondásának történetéről, a mi küzdelmeinkről az áteredő bűn miatt és Mária különösen szép lelkületéről hallgathatunk prédikációkat a 2013-as év kivételével mindegyik évből!

Péntek Advent első hetében: A két vak meggyógyításáról többféle megközelítésben találunk prédikációkat a 2013-as, a 2014-es és a 2015-ös oldalon oldalon!

Csütörtök Advent első hetében: Ma, a honlapon  három évben is találunk elmélkedést az evangéliumról, a sziklára építés jelentéséről és értelméről. Az ószövetségi olvasmányról, a háborúk kapcsán pedig 2007-ből találtam prédikációt!

2007-es felvétel:

Szerda Advent első hetében: A honlapon 2015-ből találunk alapvetően fontos gondolatokat tartalmazó prédikációt: “A Húsvét van beleírva ebbe a történetbe!”, valamint 2006-ból!

2006-os felvétel: Isten szeretete táplálja az embert!

Kedd Advent első hetében: Erről a napról a 2013-as oldalon hallgathatunk prédikációt, valamint 2006-ból!

2006-os felvétel: Arról, hogyan valósul meg Isten országa közöttünk!

Hétfő Advent első hetében és Xavéri Szent Ferenc: A mai szentről a 2015-ös oldalon találunk prédikációt a napján, a csütörtöki evangéliummal is összefüggésben. Hétfőről pedig 2006-ból  és 2008-ból  hallgathatunk gondolatokat!

2006-os felvétel – Jézus többet ad, mint amire számítunk!

2008-as felvétel – Nem biztos, hogy a megszokott vallásosság vezet közelebb az Úrhoz…

Advent 1. vasárnapjáról  a C évben a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt. Mit kezdhetünk a teljesületlen vágyainkkal?… Régebbről is találtam kettő felvételt: kezdődhet úgy is az idei Adventünk, hogy “életet akarjunk adni a napoknak és ne napokat adni az életünkhöz”…

2003. Advent 1. vasárnapja

2012. Advent 1. vasárnapja