Skip to content

Együtt tovább a Karácsonyi időben 2023

 

A mai vasárnappal véget ért a karácsonyi idő, új oldalon folytatjuk tovább!

Urunk megkeresztelkedése 

2013-ból:Jézus világba lépése a “mi világba lépésünk” példájává lesz!

2014-ből

2015-ből: A víz alá merítés jelentéséről!

2016-ból: Jézus keresztségének és a mi keresztségünknek összefüggéséről!

 

01.06. Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepéről hallgathatunk három prédikációt az ünnepről, többféle nézőpontból magyarázva a történetet! Emeljék a szívünket az Úristen felé ezek a gondolatmenetek! Aki közvetlenebb formában szeretne hallani erről a témáról, annak szeretettel ajánlok egy beszélgetést is a rádióban Máté atyával!

2009-ből

2014-ből

2015-ből

Rádióbeszélgetés Vízkeresztről

 

01.05. Karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2012-ből: Az előítéletek feladásáról…

 

01.04. Karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2016-ból

2006-ból: Jézus bennünket is meghív magához!…

 

01.03. Jézus Szent Neve

2004-ből: Hogyan valósul meg a nevünk jelentése az életünkben? És Jézusnál?

01.03. Karácsonyi köznap Vízkereszt előtt

2014-ből: Hogy le tudjuk vonni a következtetést a jelekből: Jézus az Isten fia!

 

01.02. Karácsonyi köznap Vízkereszt előtt: “Ne rögzítsen, kössön le bennünket semmiféle előítélet és nézet!…”

2015-ből

2006-ból

 

01.01. Szűz Mária Isten Anyja főünnepe

2016-ból

2012-ből

2009-ből: A béke: igazság+ igazságosság+alázat=ISTEN

2007-ből: Hogyan tekintünk az Istenre: mint főnök vagy mint atya? A gyermekek szabadok!

 

A Szent Család vasárnapja

2003-ból: Mi az a fontos szempont, amit a mi családjaink is elleshetnek a Szent Család életéből?

2006-ból: Nem a Szent család idilljét kell követnünk -mert az nem is volt-, hanem tudnunk a “helyünket”, mint Ők…

2007-ből: Jézus születésének és az azt követő időszaknak az eseményeit nem ugyanúgy írják le Máté és Lukács… De ez nem baj! Hogy miért, azt megtudhatjuk a prédikációból!

 

12.30. Karácsony nyolcadának 6.napja

2003-ból: A három kísértés kapcsán, amik: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége! Mit kezdhetünk most ezekkel?…

2004-ből: A Jézus születését követő történésekről!

 

12.29. Karácsony nyolcadának 5.napja

2004-ből: Jézus születése a Teremtés nagy titkához tartozik: így lesz teljes!

2008-ból: Karácsonyból nem jöhet az igazi remény… Miért? Erről is…

 

12.28. Aprószentek ünnepe

2005-ből: Miért az Újszövetség és nem az Ószövetség szentjei ők?

2004-ből: Az evangéliumról gondolkodva…

 

12.27. Szent János apostol és evangelista- A “szeretett tanítványról”, illetve a hitre jutás titokzatosságáról!

2006-ból

2014-ből

 

12.26. Szent István, első vértanú ünnepe- Magyarázatra szorul sok minden ezen a napon!

2014-ből

2015-ből

2006-ból: Miért halt meg István diakónus? Mert a ki akarta szabadítani az Istent a templomból…!

2007-ből: Miért nem mond ellent ennek az ünnepnek a tanítása a karácsonyi üzenetnek?…

 

Urunk születését több igeliturgiával is megünnepli az Egyház: éjfélkor az Éjféli misével, kora reggel a Pásztorok miséjével és a nap további szakaszaiban az Ünnepi misével. Áldott Karácsonyt kívánok Mindenkinek Máté atya prédikációival!

12.25. Urunk születése- Éjféli mise

2017-ből

Karácsonyi martirológium-részlet, introitus és bevezető gondolatok

Alleluja, Evangélium, prédikáció

12.25. Urunk születése-Pásztorok miséje (Karácsony reggelén)

2008-ból: Miért pont a pásztorok?…

12.25. Urunk születése – Ünnepi mise

2004-ből: Ebben az évben a prédikáció a szabadságról szól. Az ünneppel összefüggésben természetesen, de nagyon tanulságosan: az egész életünkre szólóan!

2013-ból: A jászol gyönyörűséges jelentései!…

2014-ből: “Mi keresztények nagyon szerencsések vagyunk!…”