Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben

 

 

Húsvét vigíliája 2007-ből – Mi komolyan vesszük-e a feltámadás hitét?…

Húsvétvasárnap a 2015-ös oldalon és -amit különösen ajánlok, hiszen egy éve volt csupán…- a 2018-as oldalon hallgathatunk prédikációt! Húsvétvasárnap azon kevés vasárnapok közé tartozik, amikor a szentírási szakaszok mindhárom évben ugyanazok!

Húsvéthétfő vagyis hétfő Húsvét nyolcadában – A mai napról a 2015-ös oldalon találunk egy nagyon mély tartalmú prédikációt, de érdemes a 2008-as felvétel meghallgatásával kezdeni!

2008

Kedd Húsvét nyolcadában – A mai napon a 2015-ös oldalon és 2011-ből hallgathatunk prédikációt!

2011 – “Milyen módon változik meg az ember belső világa attól, hogy a föltámadott Jézus megszólítja…”

Szerda Húsvét nyolcadában 2006-ból – Törjék össze a szomorúságunkat ezek a húsvéti történetek!

Csütörtök Húsvét nyolcadában 2006-ból – A föltámadt ember mivoltáról

Péntek Húsvét nyolcadában 2005-ből – A halfogás és a reggelizés tanítása!

Szombat Húsvét nyolcadában- A 2018-as oldalon találunk a mai napról prédikációt! “Jézus nem fogja rövid gyeplőre a tanítványait!…”

Húsvét 2.vasárnapjaEzen a vasárnapon mindegyik évben mások az olvasmányok, az evangélium viszont ugyanaz! Így a 2014-es és a 2018-as oldalon találunk prédikációkat. Szeretettel ajánlom ezeken kívül a 2013-as prédikációt, aminek a bevezető gondolatsora után gyönyörű szép következtetéseknek lehetünk meghallói – és lehetünk megvalósítói is!

2013

Sienai Szent Katalin ünnepén a 2014-es oldalon hallgathatunk prédikációt! Hová kell helyeznünk magunkat az Úrhoz viszonyítva?…

Kedd Húsvét 2.hetében – A mai napról a 2015-ös és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szerda Húsvét 2.hetében – A honlapon lévő első három húsvéti év oldalán hallgathatunk gondolatokat a mai nap szentírási szakaszairól!

Csütörtök Húsvét 2.hetében – A Szentlecke kapcsán 2005-ből hallgathatunk megfontolandó gondolatokat:

A mai nap szentjéről, Szent Atanáz püspökről pedig a 2016-os oldalon találunk prédikációt!

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepéről a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Szombat Húsvét 2.hetében – A mai napról a 2015-ös oldalon hallgathatunk prédikációt! “Hogy Isten felé soha, -semmilyen módon és semmilyen körülmények között- többé ne közelítsünk félelemmel!”

Húsvét 3.vasárnapja – A 2016-os oldalon hallhatunk prédikációt a mai evangélium gyönyörű képeiről. A 2004-es prédikációt pedig különös szeretettel ajánlom: Péterről és az Úristennel való kapcsolatunkról szól!

2004-ből

Húsvét harmadik hetében hétfőtől csütörtökig a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon mindegyik napról találunk prédikációt, mindegyik évben! Pénteken  2014-es és a 2015-ös oldalon, szombaton pedig a 2014-es és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

Húsvét 4.vasárnapján egy nagyon érdekes gondolatmenetet hallgathatunk meg a 2016-os oldalon! Legyen örömünkre és megerősítésünkre ez a gondolatmenet!

Húsvét negyedik hetében minden napra találunk prédikációt a honlap oldalain:

Hétfőn 2014-ből és 2015-ből : Ki a Pásztor és Ki az ajtó? – “Ebben az ajtóban nyílik meg számunkra az igazi szabadság!…” Kedden, szerdán és csütörtökön 2014-ből és 2016-ból, pénteken 2016-ból, szombaton 2018-ból hallgathatunk prédikációkat!

Húsvét 5.vasárnapján két prédikációban is meghallgathatjuk, hogyan vigasztalnak és öntenek belénk reményt Jézus szavai! A 2016-os oldalon hallgathatjuk meg ezeket a gondolatokat!

De egy másik nézőpontból kiinduló prédikációt is hallgathatunk 2013-ból:

Hétfő Húsvét 5.hetében A honlap oldalain nem, de korábbi évekből hallgathatunk prédikációkat erről a napról!

2004-ből: A szentlecke története -és az érettségi-kapcsán, mit jelent az “elegendő hit”?

2009-ből: Szintén a szentleckében megjelenő görög filozófia kapcsán

2007-ből: Az Evangélium tanításáról

Kedd Húsvét 5.hetében – A mai napról három prédikációt hallgathatunk meg, egyet 2015-ből és kettőt 2016-ból!

Szerda Húsvét 5.hetében – Bőséges termés található a korábbi évek prédikációit illetően a mai evangéliumról! Hallgassunk ezekből hármat és erősítsenek minket ezen a napon is!

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Az evangéliumról egy nagyon érdekes elmélkedést hallgathatunk. Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

 

Húsvét 6.vasárnapjaA honlapon a 2016-os oldalon találunk prédikációt a mai vasárnapról. Mivel a fő téma ekkor az Anyák napja volt -ami egyébként mindig aktuális és szép téma lehet-, ezért meghallgathatunk a korábbi évekből is gondolatokat, a vasárnap olvasmányai kapcsán!

2004-ből: A béke és a szabadság!…

2007-ből: Mi a FONTOS?…