Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben az 5.héttől 2021

Holnaptól belépünk az Évközi időbe! Új oldalon folytatjuk, együtt, tovább! 🙂

Pünkösdvasárnap

2013-ból: a Szentlélek csodáiról

 

2017-ből: a pünkösdi szekvencia éneklésével

 

Pünkösd vigíliája

2003-ból: “Az Úr úgy akar magának dicsőséget szerezni, hogy közben minket megajándékoz!…”

 

2006-ból

 

Szombat Húsvét 7.hetében –  2017-ből hallgathatunk egy elgondolkodtató elmélkedést a Pünkösd előtti utolsó napról, valamint a szentírási szakaszokról egy jó összefoglalót 2013-ból!

2013-ból

2017-ből

 

Péntek Húsvét 7.hetében

2003-ból – A szentlecke kapcsán: Ebből a történetből megláthatjuk, “körülbelül mennyit fog fel a világ a mi kereszténységünkből…!”

2005-ből – Az evangélium kapcsán: “A szeretetvallomásra Péternek van szüksége”, nem az Úrnak…

 

Csütörtök Húsvét 7.hetében –  2014-ben Pál apostol zseniális fellépéséről hallunk a Főtanács előtt, a 2015-ben  arról, hogy ebben hogyan követhetjük a hitünk megvallása során, a 2017-ben pedig az evangélium tanítását is belevonva hallgathatunk prédikációt!

2014-ből

2015-ből

2017-ből

 

Szerda Húsvét 7.hetében –  2014-ben a szentlecke és egy domonkos szerzetes, Veronai Szent Péter élete kapcsán, a 2015-ben pedig a “világ” fogalmáról hallgathatunk elmélkedést!

2014-ből

2015-ből

 

Kedd Húsvét 7.hetében – Az evangélium kapcsán a Szentlélekről 2006-ból hallgathatunk gondolatokat! A 2014-es és a 2015-ös felvételen pedig együtt a szentlecke mondanivalójával!

2006-ból

2014-ből

2015-ből

 

Hétfő Húsvét 7.hetében

2005-ből: A Szentleckéről

2006-ból: Az Evangéliumról

 

 

Urunk Mennybemenetele –  A mai a reménység és a titkok vasárnapja! Mivel az ünnep ugyanarról szól mindegyik évben- a különböző évek más-más szentírási szakaszaitól függetlenül-, ezért több évből is ajánlok prédikációt szeretettel!

2008-ból

2011-ből

2012-ből

2014-ből- Vigília mise

2014-ből

2018-ból

Szombat Húsvét 6.hetében

2018-ból

Péntek Húsvét 6.hetében – “De mi a kérdés?”…

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Csütörtök Húsvét 6.hetében –  “Kell egy kis idő!…”

2014-ből

2015-ből

Szerda Húsvét 6.hetében – Három évből, a Szentlélekről, a Szentháromság titkáról és az emberi tanúságtételről elmélkedve!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

Kedd Húsvét 6.hetében

2015-ből hallgathatunk prédikációt, ám nem a szentírási szakaszokról, hanem a szentmise kezdő könyörgéséről. Kihagyhatatlan. 🙂

A szentleckéről a 2014-es oldalon hallgathatunk gondolatokat:

A mai evangélium kapcsán pedig 2007-ből töltöttem fel prédikációt:

Hétfő Húsvét 6.hetében

2015-ből- A hit kalandos terjedéséről!

Húsvét 6.vasárnapja

2006-ból – egy rádiófelvétellel: Jézussal és egymással való barátságunk építéséről!

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Az evangéliumról egy nagyon érdekes elmélkedést hallgathatunk. Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

Szerda Húsvét 5.hetében Bőséges termés található a korábbi évek prédikációit illetően a mai evangéliumról! Hallgassunk ezekből hármat és erősítsenek minket ezen a napon is!

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

Kedd Húsvét 5.hetében

2015-ből

2016-ból

05.03.Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

2016-ból

Húsvét 5.vasárnapja

2006-ból: Nincs mitől félnünk!

2018-ból: A szőlőtő-szőlővesszők képének tanulságairól… 🙂