Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben 2023

 

Pünkösdhétfő már az Évközi idő része, új oldalon folytatjuk tovább!

Pünkösdvasárnap

2013-ból: a Szentlélek csodáiról

2017-ből: A pünkösdi szekvenciával

 

Pünkösd vigíliája

2003-ból: “Az Úr úgy akar magának dicsőséget szerezni, hogy közben minket megajándékoz!…”

2006-ból: A Lélek működéséről!

 

Szombat Húsvét 7.hetében 

2013-ból

2017-ből

 

Péntek Húsvét 7.hetében

2003-ból – A szentlecke kapcsán: Ebből a történetből megláthatjuk, “körülbelül mennyit fog fel a világ a mi kereszténységünkből…!”

2005-ből – Az evangélium kapcsán: “A szeretetvallomásra Péternek van szüksége”, nem az Úrnak…

 

Csütörtök Húsvét 7.hetében

2014-ből: Pál apostol zseniális fellépéséről hallunk a Főtanács előtt!

2015-ből: Folytatva az előző évi gondolatsort…

2017-ből: Az Evangéliumról is!

 

Szerda Húsvét 7.hetében

2015-ből: A “világ” fogalmáról hallgathatunk elmélkedést!

 

Kedd Húsvét 7.hetében

2006-ból

2014-ből

2015-ből

 

Hétfő Húsvét 7.hetében

2005-ből: A Szentlélek erejével élni…

2006-ból: Az Úr Jézus tudta, mi lakik az emberben.Ha mi szét is széledünk, Ő véghezviszi, amiért jött!

 

Urunk Mennybemenetele –  A mai a reménység és a titkok vasárnapja! Mivel az ünnep ugyanarról szól mindegyik évben- a különböző évek más-más szentírási szakaszaitól függetlenül-, ezért több évből is ajánlok prédikációt szeretettel!

2014-ből – Vigília mise

2008-ból

2011-ből

2012-ből

2014-ből

2018-ból

 

Szombat Húsvét 6.hetében

2018-ból

 

Péntek Húsvét 6.hetében – “De mi a kérdés?”…

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Csütörtök Húsvét 6.hetében –  “Kell egy kis idő!…”

2014-ből

2015-ből

 

Szerda Húsvét 6.hetében – Három évből, a Szentlélekről, a Szentháromság titkáról és az emberi tanúságtételről elmélkedve!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 6.hetében

2015-ből: Nem a szentírási szakaszokról, hanem a szentmise kezdő könyörgéséről!

2014-ből

2007-ből: Jézus mennybemenetele nem meghátrálás!

 

Hétfő Húsvét 6.hetében 

2015-ből: A hit kalandos terjedéséről!

 

Húsvét 6.vasárnapja

2014-ből

 

2008-ból

 

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

 

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

 

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Az evangéliumról egy nagyon érdekes elmélkedést hallgathatunk. Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

 

Szerda Húsvét 5.hetében 

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

 

Kedd Húsvét 5.hetében

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 5.hetében

2004-ből: A szentlecke története és az érettségi kapcsán: mit jelent az “elegendő hit”?

2009-ből: Szintén a szentleckében megjelenő görög filozófia kapcsán…

2007-ből: Az Evangélium tanításáról

 

Húsvét 5.vasárnapja

2014-ből

 

Szombat Húsvét 4.hetében

2018-ból

 

Péntek Húsvét 4.hetében

2016-ból

 

Csütörtök Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

 

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

2016-ból

 

Kedd Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 4.hetében

2014-ből: A szentleckéről

2015-ből: Jézus a pásztor vagy az ajtó?

 

Húsvét 4.vasárnapjáról az “A” évben sajnos nincsen prédikáció… Viszont a 2018-as “B” évben a mai evangélium folytatása hangzik el és ott hallhatunk a Jó Pásztorról!

 

04.29. Sziénai Szent Katalin ünnepe

2005-ből: Miért van sok misztikus a domonkosok között?

2014-ből

 

Péntek Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

 

Csütörtök Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Szerda Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

04.25. Szent Márk evangélista ünnepe

2017-ből

 

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 3.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Húsvét 3.vasárnapja

2005-ből

2014-ből

 

Szombat Húsvét 2.hetében

2015-ből: “Hogy Isten felé soha, -semmilyen módon és semmilyen körülmények között- többé ne közelítsünk félelemmel!”

 

Péntek Húsvét 2.hetében

2007-ből

2014-ből

 

Csütörtök Húsvét 2.hetében

2005-ből- a Szentleckéből kiindulva…

 

Szerda Húsvét 2.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 2.hetében

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 2.hetében

2014-ből: Jézus följebb akarja emelni a tekintetünket!

2015-ből: “Nikodémus mond valamit és Jézus erre válaszol valami egészen mást…”

2017-ből: “Amikor vége Húsvét nyolcadának, akkor úgy hirtelen visszazuhanunk a földre és nem a Föltámadottat látjuk a mindennapi szentmisei olvasmányokban, hanem valami mást!”

 

Húsvét 2.vasárnapja Ezen a vasárnapon mindegyik évben mások az olvasmányok, az evangélium viszont ugyanaz!

2013-ból: A bevezető gondolatsor után gyönyörű szép következtetéseknek lehetünk meghallói – és lehetünk megvalósítói is!

2014-ből

 

2018-ból

Szekvencia és Alleluja

Evangélium és prédikáció

 

Szombat Húsvét nyolcadában 

2018-ból:  “Jézus nem fogja rövid gyeplőre a tanítványait!…”

2006-ból: Akár csak lelkesedünk,akár komoly a megtérésünk – Jézus feltámadt!

 

Péntek Húsvét nyolcadában

2005-ből: Halászat…

 

Csütörtök Húsvét nyolcadában

2006-ból: A föltámadt ember mivoltáról!

 

Szerda Húsvét nyolcadában

2003-ból: Nem kell többé “megjelenni akarni”!

2006-ból – Törjék össze a szomorúságunkat ezek a húsvéti történetek!

 

Kedd Húsvét nyolcadában

2011-ből: “Milyen módon változik meg az ember belső világa attól, hogy a föltámadott Jézus megszólítja…”

2015-ből

 

Húsvéthétfő

2008-ból: “Amit nem lehet elintézni pénzzel, azt el lehet intézni sok pénzzel!”

2015-ből: “Remegve, de örömmel!…”

 

Húsvétvasárnap

Húsvéti szekvencia

2008-ból: “Hiszem, ha látom…De jobb, hogy: hiszem, ha nem látom!”

2015-ből: “Hogyan lesz Húsvét a mi életünk számára?”

2018-ból: “Boldogok lehetünk mi, akiknek az életét ez meg tudta változtatni…”

 

Húsvét vigíliája

Húsvéti örömének

2007-ből – Mi komolyan vesszük-e a feltámadás hitét?…

2009-ből: Az “élet legnagyobb kalandjáról” 🙂