Skip to content

Együtt tovább a Húsvéti időben 2022

“A Húsvétnak a szent ünnepén még nagyobb – még duplább, még triplább – lehet az örömünk: mindazoknak, akik valamilyen módon láttak és a hitre jutottak! Boldogok lehetünk mi, akiknek az életét ez meg tudta változtatni, akik számára minden tragédia ugyan nehéz marad, de sohasem végzetes, és akiknek a számára a föltámadás az nem valamiféle elvont dolog, hanem mindannak a folytatása és mindannak a beteljesedése, ami már itt és most, a hitre jutásunk által elkezdődött bennünk.

Nem szabad sem a Mennyországot, sem a feltámadás állapotát úgy képzelnünk, hogy valahol ott, a hideg egekben majd mellettünk trombitál néhány angyal, aztán, még ha kedvünk van, néhány gregorián strófát eléneklünk  🙂 ,Jézus nem ezt tette az övéivel. A föltámadás után leült velük enni! Leült velük, azt a legalapvetőbb dolgot csinálni, amit mindannyian csinálunk, akár szomorúak vagyunk, akár vidámak. Vagy ha egyszerűen csak éhesek vagyunk, vagy még egyszerűbb esetben azért, mert eljött az evésnek az ideje! A föltámadás ténye ugyan valóban nem banális, de amikor a képzeletünkben megjelentetjük, ott is legyünk bátrak és higgyük el, hogy nem valamiféle személytelen koncerten fogunk részt venni ott, hanem közösségben egymással, közösségben azokkal, akik már nincsenek közöttünk és akiket szerettünk ebben az életben, mindazokkal, akikkel a szeretetnek valamilyen köteléke összefűz és természetesen, az értünk testté, emberré lett, föltámadt Istennel!” 

 

Új oldalon folytatódnak az aktuális napok prédikációi: Együtt tovább az Évközi idő II.-ben!

 

Pünkösdvasárnap

2017-ből: a pünkösdi szekvencia éneklésével!

2013-ból: A Szentlélek csodáiról!

 

Pünkösd vigíliája

2003-ból: “Az Úr úgy akar magának dicsőséget szerezni, hogy közben minket megajándékoz!…”

2006-ból: A Lélek működéséről…

 

Szombat Húsvét 7.hetében

2017-ből: Egy elgondolkodtató elmélkedést hallhatunk a Pünkösd előtti utolsó napról!

2013-ból

 

Péntek Húsvét 7.hetében

2003-ból- A szentlecke kapcsán: Ebből a történetből megláthatjuk, “körülbelül mennyit fog fel a világ a mi kereszténységünkből…!”

2005-ből – Az evangélium kapcsán: “A szeretetvallomásra Péternek van szüksége”, nem az Úrnak…

 

Csütörtök Húsvét 7.hetében

2014-ből: Pál apostol zseniális fellépéséről hallunk a Főtanács előtt!

2015-ből: Ebben hogyan követhetjük a hitünk megvallása során?

2017-ből: Az evangélium tanítását is belevonva hallgathatjuk a prédikációt!

 

Szerda Húsvét 7.hetében 

2015-ből: A “világ” fogalmáról

 

Kedd Húsvét 7.hetében

2006-ból

2014-ből

2015-ből

 

Hétfő Húsvét 7.hetében

2005-ből: A Szentlélek várásáról, a szentlecke kapcsán

2006-ból: Az evangéliumról

 

Urunk Mennybemenetele –  A mai a reménység és a titkok vasárnapja! Mivel az ünnep ugyanarról szól mindegyik évben- a különböző évek más-más szentírási szakaszaitól függetlenül-, ezért több évből is ajánlok prédikációt szeretettel!

2008-ból

2011-ből

2012-ből

2014-ből – Vigília mise

2014-ből – Ünnepi mise

 

Szombat Húsvét 6.hetében

2018-ból

 

Péntek Húsvét 6.hetében – “De mi a kérdés?”…

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Csütörtök Húsvét 6.hetében – “Kell egy kis idő!…”

2014-ből

2015-ből

 

Szerda Húsvét 6.hetében – Három évből, a Szentlélekről, a Szentháromság titkáról és az emberi tanúságtételről elmélkedve!

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 6.hetében

2015-ből: A szentmise kezdő könyörgéséről – kihagyhatatlan! 🙂

2014-ből: A szentlecke kapcsán

2007-ből: Az evangélium kapcsán

 

Hétfő Húsvét 6.hetében

2015-ből: A hit kalandos terjedéséről!

 

Húsvét 6.vasárnapja

2004-ből: A béke és a szabadság…

 

2016-ból

 

Szombat Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mi is csatlakozhatunk az Igehirdetéshez! És: Hogyan működik a Szentlélek a mindennapjainkban?…

 

Péntek Húsvét 5.hetében

2004-ből: Mit jelent az Isten barátsága?…

 

Csütörtök Húsvét 5.hetében

2004-ből: Az első keresztények gondjairól és szép, bátor életéről az Apostolok Cselekedetei története alapján!

2006-ból: Mit jelent az, hogy az Atya szereti Jézust?…

 

Szerda Húsvét 5.hetében

2003-ból: “Mi sem szőlőműves, sem szőlőtő nem vagyunk. Az Úr Jézus szőlővesszőkhöz hasonlít bennünket.”

2004-ből: “Szőlővessző létünknek, emberi mivoltunknak a legszebb dolga, a gyümölcstermés… és ez a szőlőtőnek, vagyis Jézus Krisztusnak is a célja mivelünk.”

2005-ből: Az Atya tisztogató munkájáról!

 

Kedd Húsvét 5.hetében

2015-ből

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 5.hetében

2004-ből: A szentlecke története -és az érettségi-kapcsán, mit jelent az “elegendő hit”?

2007-ből: Az Evangélium tanításáról

2009-ből: Szintén a szentleckében megjelenő görög filozófia kapcsán

 

Húsvét 5.vasárnapja

2013-ból

2016-ból

 

Szombat Húsvét 4.hetében

2018-ból

 

Péntek Húsvét 4.hetében

2016-ból

 

Csütörtök Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

 

Szerda Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 4.hetében

2014-ből

2016-ból

 

Hétfő Húsvét 4.hetében

2014-ből: A szentleckéről

2015-ből: Jézus a pásztor vagy az ajtó?

 

Húsvét 4.vasárnapján egy nagyon érdekes gondolatmenetet hallgathatunk! Legyen örömünkre és megerősítésünkre ez a gondolatmenet!

2016-ból

 

Húsvét harmadik hetében, hétfőtől csütörtökig a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os oldalon mindegyik napról mindegyik évben találunk prédikációt! Pénteken a 2014-es és a 2015-ös oldalon, szombaton pedig a 2014-es és a 2016-os oldalon hallgathatunk prédikációt!

 

05.03. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

2016-ból

05.02. Szent Atanáz püspök

2016-ból

 

Húsvét 3.vasárnapja

2004-ből: Mi kellett Péternek az érett szeretethez?…

2016-ból: A mai evangélium gyönyörű képeiről!

 

Szombat Húsvét 2.hetében

2015-ből: “Hogy Isten felé soha, -semmilyen módon és semmilyen körülmények között- többé ne közelítsünk félelemmel!”

 

Sienai Szent Katalin

2005-ből: Miért van sok misztikus a domonkosok között?(az átelmélkedett evangélium!)

2014-ből: Hová kell helyeznünk magunkat az Úrhoz viszonyítva?…

 

Csütörtök Húsvét 2.hetében

2005-ből: “Mi és a Szentlélek…”

 

Szerda Húsvét 2.hetében

2014-ből

2015-ből

2016-ból

 

Kedd Húsvét 2.hetében

2015-ből

2016-ból

 

04.25. Szent Márk evangelista

2016-ból

2017-ből

 

Húsvét 2.vasárnapja – Ezen a vasárnapon mindegyik évben mások az olvasmányok, az evangélium viszont ugyanaz!

2013-ból

2014-ből

2018-ből

 

Szombat Húsvét nyolcadában

2018-ból:  “Jézus nem fogja rövid gyeplőre a tanítványait!…”

2006-ból: Akár csak lelkesedünk,akár komoly a megtérésünk – Jézus feltámadt!

 

Péntek Húsvét nyolcadában

2005-ből: Halászat…

 

Csütörtök Húsvét nyolcadában

2006-ból: A föltámadt ember mivoltáról!

 

Szerda Húsvét nyolcadában

2003-ból: Nem kell többé “megjelenni akarni”!

2006-ból: Törjék össze a szomorúságunkat ezek a húsvéti történetek!

 

Kedd Húsvét nyolcadában

2011-ből: “Milyen módon változik meg az ember belső világa attól, hogy a föltámadott Jézus megszólítja…”

2015-ből

 

Húsvéthétfő

2008-ból: “Amit nem lehet elintézni pénzzel, azt el lehet intézni sok pénzzel!”

2015-ből: “Remegve, de örömmel!…”

 

Húsvétvasárnap

Húsvéti szekvencia

2008-ból: “Hiszem, ha látom…De jobb, hogy: hiszem, ha nem látom!”

2015-ből: “Hogyan lesz Húsvét a mi életünk számára?”

2018-ból: “Boldogok lehetünk mi, akiknek az életét ez meg tudta változtatni…”

 

Húsvét vigíliája

Húsvéti örömének

2007-ből – Mi komolyan vesszük-e a feltámadás hitét?…

2009-ből: Az “élet legnagyobb kalandjáról” 🙂